Đồ án Thiết kế Dây chuyền công nghệ sản xuất bia chai công suất 30000chai-Giờ

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về lĩnh vực sản xuất.

1.1 Tổng quan về bia.

1.2 Quy trình công nghệ sản xuất bia chai.

1.3 Sơ đồ dây chuyền thiết bị sản xuất bia chai.

1.4 Máy móc thiết bị trong xưởng chiết bia chai.

1.5 Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp (máy chiết, đóng nắp và thanh trùng).

1.6 Các giai đoạn chiết bia chai.

Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế

2.1 Các thiết bị cần thiết trong hệ thống

2.2 Quy trình hoạt động của hệ thống ( Sơ đồ khối: cấp chai>chiết>đóng nắp>thanh trùng)

2.3 Phân tích lựa chọn các phương án thiết kế

2.3.1 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế cụm máy chiết và máy đóng nắp.

2.3.1.1 Phương án chiết và đóng nắp theo đường tròn

2.3.1.2 Phương án chiết và đóng nắp theo đường thẳng

2.3.2 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế máy thanh trùng

2.3.2.1 Máy thanh trùng băng tải thẳng phun nước.

2.3.2.2 Máy thanh trùng băng tải thẳng ngâm trong nước.

2.3.2.3 Máy thanh trùng băng tải tròn xoay.

Chương 3: Thiết kế động học máy thiết bị.

3.1 Máy chiết và đóng nắp

3.1.1 Tính toán khối lượng các chi tiết.

3.1.2 Tính chọn động cơ.

3.1.3 Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động.

3.1.4 Tính số răng các bộ truyền.

3.1.5 Tính chọn đai.

3.2 Máy thanh trùng

3.2.1 Tính toán khối lượng các chi tiết

3.2.2 Tính chọn động cơ.

3.2.3 Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động.

3.2.4 Tính số răng các bộ truyền.

3.3 Băng tải

Chương 4: Thiết kế động lực học.

Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển.

Chương 6: Thiết kế kết cấu máy.

Chương 7: Tính toán chỉ tiêu kinh tế.

 

doc52 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 7350 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế Dây chuyền công nghệ sản xuất bia chai công suất 30000chai-Giờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThiết kế Dây chuyền công nghệ sản xuất bia chai công suất 30000chai-giờ (máy chiết, máy đóng nắp và máy thanh trùng chai bia)+bản vẽ.doc
 • dwgBR.dwg
 • docchai bia.doc
 • dwgco cau chiet.dwg
 • dwgdong nap.dwg
 • dwgso do dog may chiet.dwg
 • dwgthanh trung gian doan.dwg
 • dwgthiet kevoi chiet.dwg
 • docTINH TOAN MAY CHIET.doc
 • dwgvoi chiet.dwg
 • dwgvong chiet.dwg
 • dwgvong do.dwg
 • dwgvong do va mat cat.dwg
 • dwgxy lanh nang ha.dwg
Tài liệu liên quan