Đồ án Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - Trụ và bộ truyền xích

A. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN. 2

I. Xác định công suất yêu cầu số vòng quay sơ bộ hợp lý của động cơ điện

và chọn động cơ điện 2

II. Phân phối tỷ số truyền . 4

III. Tính toán các thông số động học và lập bảng số liệu tính toán . 6

B. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN .7

I.Tính các bộ truyền trong hộp giảm tốc côn - trụ 2 cấp . . 7

I.1. Bộ truyền cấp nhanh - Bộ truyền bánh răng côn 7

I.2. Bộ truyền cấp chậm- Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng . 15

II. Thiết kế bộ truyền ngoài- Bộ truyền Xích . 22

C. TÍNH THIẾT KẾ TRỤC .26

I. Sơ đồ kết cấu và sơ đồ đặt lực .26

II. Chọn vật liệu .28

III. Xác định sơ bộ đường kính trục và khoảng cách các gối trục 28

IV. Xác định phản lực tại các gối trục và vẽ biểu đồ mômen .30

V. Tính mối ghép then .36

VI. Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn .37

VII. Tính toán và chọn ổ lăn .39

D. THIẾT KẾ VỎ HỘP .45

E. NỐI TRỤC ĐÀN HỒI 49

F. BÔI TRƠN VÀ THỐNG KÊ KIỂU LẮP . 50

I. Bôi trơn 50

II. Thống kê các kiểu lắp 52

 

doc25 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3922 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - Trụ và bộ truyền xích, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - trụ và bộ truyền xích.doc
  • rarbản vẽ.rar