Đồ án Thiết kế hệ thống điều khiển xung áp một chiều cho động cơ một chiều

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu

Chương I: Tổng quan về điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều 4

Đ1. Đặc tính cơ của động cơ một chiều. 4

1. Khái niệm đặc tính cơ 4

2. Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập 5

Đ2. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều 6

1.1. Điều chỉnh điện áp phần ứng 6

1.2. Điều chỉnh điện áp cấp cho mạch kích từ động cơ. 8

Đ 3. Các hệ truyền động điện động cơ một chiều. 9

1. Hệ truyền động F - Đ 9

2. Hệ truyền động T - Đ 10

Chương 2: Phân tích nguyên tắc điều chỉnh động cơ bằng xung áp một chiều 14

Đ1. Điều chỉnh xung áp mạch đơn. 14

1. Sơ đồ nguyên lý. 14

2. Phương trình đồ thị điện áp và dòng điện. 15

3. Đặc tính cơ. 19

Đ2 Điều chỉnh xung áp Mạch kép 21

1. Sơ đồ nguyên lý 21

2. Phương trình đồ thị dòng điện và điện áp 23

3. Đặc tính cơ. 25

Đ3. Điều khiển đối xứng. 26

1. Sơ đồ và nguyên lý. 26

2. Đồ thị dòng điện và điện áp 27

3. Đặc tính của động cơ. 28

Đ4. Điều khiển không đối xứng. 28

Chương III: Tính toán các phần tử mạch lực 30

Đ3.1. Mô tả sơ đồ mạch lực. 30

Đ3.2. Tính chọn mạch điều chỉnh điện áp. 31

1. Tính chọn các phần tử của bộ chỉnh lưu cầu 1 pha hai nửa chu kỳ. 31

Chương IV: Thiết kế mạch điều khiển 36

Đ4.1. Phân tích sơ đồ 36

1. Sơ đồ. 36

2. Phân tích sơ đồ. 37

Chương V: Thiết kế hệ thống kín 44

Đ5.1. Đặc tính cơ của hệ thống hở. 44

1. Xây dựng phương trình đặc tính cơ. 44

2. Đồ thị. 44

Đ5.2. Tính toán trong hệ kín. 45

1. Sơ đồ. 45

2. Phương trình đặc tính cơ của hệ thống kín. 45

Đ5.3. Tính chọn hệ thống kín. 46

Đ5.4. Tính toán sơ đồ của bộ điều chỉnh và khâu ngắt 51

Kết luận 53

Tài liệu tham khảo 54

 

docChia sẻ: lethao | Lượt xem: 3704 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống điều khiển xung áp một chiều cho động cơ một chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án thiết kế hệ thống điều khiển xung áp một chiều cho động cơ một chiều.DOC