Đồ án Thiết kế hệ thống tháp hấp phụ tinh luyện cồn pha xăng

Mục Lục

Chương 1 6

I. Mục đích đề tài 6

1. Tính thực tiễn của đề tài 6

2. Lợi ích của việc dùng gasohol 7

II. Những đặc tính của cồn tinh luyện 8

1. Các phương pháp sản xuất cồn 8

2. Tính chất và ứng dụng của cồn 8

III. Cồn nhiên liệu 9

1. Lịch sử phát triển 9

2. Yêu cầu về chất lượng 9

3. Các phương pháp pha cồn vào xăng 12

4. Ưu nhược điểm của xăng pha cồn với xăng truyền thống 12

IV. Các phương pháp sản xuất cồn nhiên liệu 13

1. Phương pháp chưng luyện 13

2. Phương pháp bay hơi thẩm thấu qua màng 13

3. Phương pháp hấp phụ (rây phân tử) 14

4. Phân tích ưu nhược điểm của từng phương pháp 17

V. Vật liệu hấp phụ Zeolite 18

1. Cấu trúc của zeolite 18

2. Phân loại Zeolite 18

3. Xác định bề mặt riêng của zeolite 19

4. Một số đặc trưng của Zeolite 4A 20

Chương 2 21

I. Thuyết hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 21

II. Thuyết hấp phụ Fruendlich 22

III. Thuyết hấp phụ đẳng nhiệt Brunauer – Emmett – Teller (BET) 23

IV. Một số thực nghiệm về phương pháp hấp phụ sản xuất cồn bằng vật liệu zeolite 23

Chương 3 28

I. Lựa chọn quy trình cơng nghệ 28

II. Thuyết minh quy trình cơng nghệ 28

Chương 4 29

I. Cn bằng vật chất cho qu trình hấp phụ 29

II. Tính toán chiều cao lớp hấp phụ 31

1. Đường kính của tháp 31

2. Tính chiều cao tháp 32

3. Tính toán thời gian hấp phụ 32

4. Tính toán lượng zeolite cần thiết 33

III. Cân bằng nhiệt lượng cho quá trình hấp phụ 33

Chương 5 35

I. Chọn tác nhân giải hấp phụ 35

II. Cân bằng vật chất cho qu trình nhả hấp phụ 35

II. Tính toán vận tốc hơi giải hấp đi trong tháp 37

II. Các giai đoạn nhả hấp phụ 37

Chương 6 39

I. Tính toán chiều cao toàn bộ tháp 39

II. Tính tổn thất áp suất của dịng khí qua lớp hấp phụ 39

III. Tính toán cơ khí cho thân tháp 39

1. Tính bề dày cho thân trụ hàn chịu áp suất trong 40

2. Tính đáy, nắp tháp 40

3. Tính đường kính và bích ghép các ống dẫn 41

4. Tính chân đỡ tai treo cho tháp 44

Chương 7 47

I. Tính toán nồi đun 47

1. Lượng hơi đốt cần dùng 47

2. Hiệu nhiệt độ trung bình 48

3. Hệ số cấp nhiệt của cồn sôi sủi bọt trong thiết bị đun sôi 48

4. Hệ số cấp nhiệt của hơi ngưng tụ phía trong ống 48

5. Mật độ dịng nhiệt truyền qua vch 49

6. Hệ số truyền nhiệt tổng quát 49

7. Bề mặt truyền nhiệt 50

II. Năng suất nhiệt của caloriphe 50

III. Tính toán thiết bị ngưng tụ sản phẩm 50

1. Lượng nước cần dùng để giải nhiệt 50

2. Hiệu nhiệt độ trung bình 51

3. Hệ số cấp nhiệt hơi cồn tình khiết ngưng tụ trên bề mặt ống đứng 51

4. Hệ số cấp nhiệt của nước giải nhiệt đi trong ống 51

5. Mật độ dịng nhiệt truyền qua vch 52

6. Hệ số truyền nhiệt tổng quát 52

7. Bề mặt truyền nhiệt 53

 

doc56 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3381 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống tháp hấp phụ tinh luyện cồn pha xăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDACNW.doc
  • dwgchitietnop.dwg
  • dwgsdqt nop.dwg
Tài liệu liên quan