Đồ án Thiết kế móng cho công trinh khu nhà ở Tân Qui Đông, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ chí Minh

(Bản scan)

Trong qúa trình khảo sát địa chất, ứng với mỗi lớp địa chất ta tiến hành lấy nhiều mẫu ở độ sâu khách nhau và ở các hỗ khoan khác nhau nên chúng ta cần được thống kế để đưa ra một chỉ tiêu duy nhất của giá trị tiêu chuẩn Ak và giá trị tính toán An phục vụ cho việc tính toán nền móng theo các trạng thái giới hạn khách nhau

pdf68 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2731 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế móng cho công trinh khu nhà ở Tân Qui Đông, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án nền móng.pdf
Tài liệu liên quan