Đồ án Thiết kế Nhà máy cao su Đà Nẵng

MỤC LỤC

 

PHẦN 1 : KIẾN TRÚC

Trang

I) Sự cần thiết phải đầu tư.

II) Địa điểm xây dựng.

III) Giải pháp thiết kế.

 

PHẦN 2 : KẾT CẤU

 

Chương 1 : THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ

I) Xác định kích thước cơ bản của khung.

II) Thiết kế cột khung K5.

III) Thiết kế cột khung K1.

IV) Thiết kế dàn khung K5.

V) Thiết kế dàn cửa rời khung K5.

 

Chương 2 :THIẾT KẾ MÓNG

I) Thiết kế móng trục K5.

II) Thiết kế móng trục K1.

 

Chương 3 : THIẾT KẾ HỆ GIẰNG

I) Thiết kế hệ giằng mái

II) Thiết kế hệ giằng cột .

III) Thiết kế hệ giằng cửa trời.

 

Chương 4 : THIẾT KẾ DẦM CẦU CHẠY

 

PHẦN 3: THI CÔNG

I) Giải pháp thi công công trình.

II) Thiết kế biện pháp lắp ghép phần khung công trình.

III) Lập tiến độ quá trình thành phần các kết cấu phần khung công trình.

 

 

 

 

 

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế Nhà máy cao su Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKIENTRUC.DOC
 • dwgDANk5.dwg
 • docK5.DOC
 • dockc~cuatroi.doc
 • docKC~DCC.DOC
 • dockc~hegiang.doc
 • docLOIMODAU.DOC
 • dwgMATBANG.DWG
 • dwgMATCAT.DWG
 • dwgMatdung.dwg
 • dwgMCB-B.DWG
 • xlsnl,dan.xls
 • docTHICONG.DOC