Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ etylen với công suất 55.000 tấn/năm

Quá trình tổng hợp VA từ etylen và axit axetic trong pha khí đã được phát

triển bởi các hãng USI Chemicals tại Mỹ và hãng Bayer tại Đức. Hiện nay,

quá trình này được hãng Celanese tại Mỹ sử dụng để sản xuất VA với công

suất 200 triệu pound/name, và hãng Bayer sản xuất với công suất 300 triệu

pound/name. Cả hai hãng USI Chemicals và Bayer đã cho pháp 6 công ty ở

Nhật sử dụng công nghệ của hãng để lắp đặt day truyền thiết bị sản xuất VA

với công suất 512 triệu pound/name.

pdf114 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3998 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ etylen với công suất 55.000 tấn/năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQui trình sản xuất Vinyl Axetat từ Etylen.pdf