Đồ án Thiết kế tháp chưng cất hệ Etanol - Nước hoạt động liên tục với nâng suất nhập liệu 1000 kg/h

MỤC LỤC

trang

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN

I . LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT

1 . Phương pháp chưng cất

2 . Thiết bị chưng cất:

II . GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU

1 . Etanol

2 . Nước

3 . Hỗn hợp Etanol – Nước

III . CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT HỆ ETANOL – NƯỚC

CHƯƠNG II : CÂN BẰNG VẬT CHẤT

I . CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU

II . XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐỈNH VÀ SẢN PHẨM ĐÁY

III . XÁC ĐỊNH TỈ SỐ HOÀN LƯU THÍCH HỢP

1 . Tỉ số hoàn lưu tối thiểu

2 . Tỉ số hoàn lưu thích hợp

IV . PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC – SỐ MÂM LÝ THUYẾT

1 . Phương trình đường nồng độ làm việc của đoạn cất

2 . Phương trình đường nồng độ làm việc của đoạn chưng

3 . Số mâm lý thuyết

V . XÁC ĐỊNH SỐ MÂM THỰC TẾ

CHƯƠNG III :TÍNH TOÁN –THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT

I . ĐƯỜNG KÍNH THÁP

1 . Đường kính đoạn cất

2 . Đường kính đoạn chưng

II . MÂM LỖ – TRỞ LỰC CỦA MÂM

1 . Cấu tạo mâm lỗ

2 . Độ giảm áp của pha khí qua một mâm

3 . Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động :

III . TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CỦA THÁP

1 . Bề dày thân tháp :

2 . Đáy và nắp thiết bị :

3 . Bích ghép thân, đáy và nắp :

4 . Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn :

5 . Tai treo và chân đỡ:

CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT- THIẾT BỊ PHỤ

I . CÁC THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT

1 . Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh

2 . Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh

3 . Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy

4 . Thiết bị trao đổi nhiệt giữa nhập liệu và sản phẩm đáy

5 . Thiết gia nhiệt nhập liệu

II. TÍNH BẢO ÔN CỦA THIẾT BỊ

III . TÍNH TOÁN BƠM NHẬP LIỆU

1 . Tính chiều cao bồn cao vị

2 . Chọn bơm

CHƯƠNG V : GIÁ THÀNH THIẾT BỊ

I . TÍNH SƠ BỘ GIÁ THÀNH CỦA THIẾT BỊ

II . KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc66 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 21065 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tháp chưng cất hệ Etanol - Nước hoạt động liên tục với nâng suất nhập liệu 1000 kg/h, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCCat 2.doc
  • dwg1.dwg
  • dwgCopy of 2.dwg
  • dwgchung cat etanol-nuoc.dwg
  • dwgthap mam lo.dwg
  • docXuyen lo.Doc