Đồ án Thiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp Axit Axetic - Nước

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN

I . LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT

1 . Phương pháp chưng cất

2 . Thiết bị chưng cất:

II . GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU

1 . Acid axetic

2 . Nước

3 . Hỗn hợp Acid axetic – Nước

CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG 3 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT

I. CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU

II. XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐỈNH VÀ ĐÁY

III. XÁC ĐỊNH TỶ SỐ HOÀN LƯU LÀM VIỆC

IV. XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG MOL CỦA CÁC DÒNG PHA

CHƯƠNG 4 : CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH

I. ĐƯỜNG KÍNH THÁP:

1. Đường kính đoạn luyện

2. Đường kính đoạn chưng

II. CHIỀU CAO THÁP

III. TÍNH TOÁN CHÓP VÀ ỐNG CHẢY CHUYỀN

IV. TRỞ LỰC CỦA THÁP

CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN CƠ KHÍ

I. TÍNH CHIỀU DÀY THÂN THÁP

II. TÍNH ĐÁY, NẮP THIẾT BỊ

III. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH VÀ BULON ỐNG DẪN

1. Ống dẫn hơi vào thiết bị ngưng tụ

2. Ống dẫn dòng chảy hoàn lưu

3. Ống dẫn dòng nhập liệu

4. Ống dẫn dòng sản phẩm đáy

5. Ống dẫn từ nồi đun qua tháp

CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ

I. THIẾT BỊ ĐUN SÔI ĐÁY THÁP

II. THIẾT BỊ LÀM NGUỘI SẢN PHẨM ĐÁY

III. THIẾT BỊ NGƯNG TỤ SẢN PHẨM ĐỈNH

IV. THIẾT BỊ ĐUN SÔI DÒNG NHẬP LIỆU

V. BỒNG CAO VỊ

VI. BƠM

CHƯƠNG 8 : TÍNH GIÁ THÀNH THIẾT BỊ

 

doc61 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 13260 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp Axit Axetic - Nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an thay doi chan do.doc
  • docxBAI NOP CHO CO.docx
  • dwgQTCN.dwg
  • dwgQTCN2004.dwg
  • dwgthap chung cat ha 2004 THAY SUA.dwg
  • dwgthap chung cat ha 2004 THAY SUA1.dwg
Tài liệu liên quan