Đồ án Thiết kế trang web quản lý công chức - Tiền lương cho ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

DANH SÁCH CÁC THÔNG LƯỢNG

(1). Hồ sơ công chức

(2). Quá trình đào tạo của công chức

(3). Báo cáo đột xuất hoặc định kỳ về công chức

(4). Danh sách xét khen thưởng – kỷ luật đối với công chức

(5). Danh sách xét khen thưởng – kỷ luật đã kiểm tra

(6). Danh sách xét khen thưởng – kỷ luật đã ký.

(7). Danh sách công chức được xét nâng lương

(8). Danh sách công chức được xét nâng lương đã ký

(9). Bảng lương

(10). Bảng lương đã duyệt

 

ppt25 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế trang web quản lý công chức - Tiền lương cho ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptliem.PPT
  • rarliemUB.rar
Tài liệu liên quan