Đồ án Tính nhiệt , động lực học và khai thác hệ thống phun xăng điện tử kiểu l - Jectronic trên động cơ mazda của xe mazda- wagon 07

MỤC LỤC

Mở đầu 3 Phần 1 : Giới thiệu chung về động cơ xe MAZDA _ WAGON 0.7 5

Phần 2 : Tính toán chu trình công tác của động cơ MAZDA

của xe MAZDA _ WAGON 0.7 6

Phần 3 : Tính toán động lực học 22

Phần 4 : Khai thác hệ thống phun xăng điện tử kiểu

L _ JECTRONIC 33

Tài liệu tham khảo 58

Các phụ lục

 

doc58 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3030 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tính nhiệt , động lực học và khai thác hệ thống phun xăng điện tử kiểu l - Jectronic trên động cơ mazda của xe mazda- wagon 07, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính nhiệt , động lực học và khai thác hệ thống phun xăng điện tử kiểu l - jectronic trên động cơ mazda của xe mazda- wagon 07(tm+cad).doc
  • xlsBang.xls
  • docbia ngoai.doc
  • dwgKim phun.dwg