Đồ án Tính toán, thiết kế máy bốc xúc ,truyền động thuỷ lực

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ,KHAI THÁC MÁY BỐC XÚC Ở VIỆT NAM 4

I.1-Tổng quan về máy xúc lật 4

I.1.1-Công dụng và phạm vi sử dụng của máy xúc lật 5

I.1.2- Phân loại máy xúc lật .5

I.1.3-Cấu tạo chung máy bốc xúc bánh lốp . .6

I.1.4- Một số đặc điểm chung của máy bốc xúc bánh lốp .6

I.2- Một số vấn đề chung trong sử dụng và thi công máy bốc xúc 7

I.2.1- Các mức đánh giá về gàu xúc đối với máy bốc xúc .7

I.2.2- Các chỉ tiêu kĩ thuật về hoạt động của máy bốc xúc 7

I.2.3- Các hệ số đầy gàu đối với các máy bốc xúc bánh lốp và bánh xích 8

I.2.4-Các mức sản lượng của các máy bốc xúc bánh lốp 8

I.3- Tình hình sử dụng máy bốc xúc ở Việt Nam 9

I.4- Truyền động thuỷ lực ở nước ta hiện nay 10

Chương 2:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TỔNG THỂ MÁY BỐC XÚC BÁNH LỐP 12

II.1- Chọn dạng máy 12

II.1.1- Giới thiệu phương án 12

II.1.2- Lựa chọn phương án 12

II.2- Tính toán các thông số kĩ thuật cảu máy bốc xúc di chuyển bằng bánh lốp 13

II.2.1-Tính năng suất của máy bốc xúc 13

II.2.2- Tính khối lượng máy bốc xúc 14

II.2.3- Tính lực kéo lớn nhất của máy bốc xúc 14

Chương III.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MỘT SỐ CỤM CHI TIẾT CHỦ YẾU CỦA MÁY BỐC XÚC 15

III.1- Tính toán thiết kế bộ công tác 15

III.1.1- Tính toán thiết kế gàu xúc 15

1- Xác định hệ thống lực tác dụng lên gầu 15

2- Lực tác dụng vào mép góc gầu 15

3- Tính toán thiết kế gầu 17

III.1.2- Tính toán thiết kế răng gầu 18

III.1.3- Tính toán thiết kế cần xúc 21

1- Lực và biểu đồ nội lực của cần xúc 21

2- Tính chọn tiết diện cần xúc 25

III.1.4- Tính toán hệ thống lực tác dụng lên bộ công tác 30

III.1.5- Tính bền cho các chi tiết, cụm chi tiết thuộc bộ công tác 33

1. Mô hình tính 33

2. Tính bền 34

III.2- Tính ổn định cho máy bốc xúc 42

III.2.1- Trường hợp máy bốc xúc gặp phải vật cản cứng đột ngột 42

III.2.2- Trường hợp máy vừa xúc vật liệu vừa di chuyển lên dốc 43

III.3- Thiết kế hệ thống thuỷ lực 73

III.3.1- Xác định nhiệm vụ thiết kế và số liệu ban đầu 45

1-Nhiệm vụ thiết kế 45

2-Số liệu ban đầu 45

III.3.2- Xây dựng sơ đồ truyền động thuỷ lực tổng thể 47

III.3.3- Xác định các thông số cơ bản của hệ thống truyền động thuỷ lực và tính chọn các cụm máy thuỷ lực chính. 49

1-Đối với các động cơ và xy lanh thuỷ lực 49

2-Tính chọn thùng dầu 57

Chương 4.TÍNH TOÁN GIA CÔNG CHẾ TẠO RĂNG GẦU XÚC CỦA MÁY BỐC XÚC

IV.1-Phân tích tính năng, điều kiện làm việc của răng gầu 60

1- Chọn vật liệu, Phôi .60

2- Nguyên công khoan lỗ bắt bu lông 61

3- Nguyên công nhiệt luyện .63

4- Nguyên công nắn thẳng lần cuối 63

5- Nguyên công kiểm tra chất lượng .63

Chương 5. CÔNG TÁC SỬ DỤNG MÁY BỐC XÚC TRÊN CÔNG TRƯỜNG 64

V.1 – Một số vấn đề chung về sử dụng máy bốc xúc trên công trường 64

1- Một số vấn đề chung khi sử dụng máy bốc xúc trên công trường 64

2- Khai thác kĩ thuật máy bốc xúc 67

V.2- Bảo quản kĩ thuật máy bốc xúc 68

1- Khái niệm chung .68

2- Những yêu cầu đối với nơi bảo quản máy .68

3- Tổ chức bảo quản máy bốc xúc .69

V.3 – Bảo dưỡng và sửa chữa kĩ thuật máy bốc xúc .70

1- Bảo dưỡng kĩ thuật .71

2- Sửa chữa máy bốc xúc .75

V.4- Các hư hỏng thường gặp trong máy bốc xúc .80

V.5- Vận chuyển máy bốc xúc .85

1- Vận chuyển bằng cách tự hành .85

2-Vận chuyển bằng phương tiện vận chuyển .86

 

doc133 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 7019 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tính toán, thiết kế máy bốc xúc ,truyền động thuỷ lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDO AN TOT NGHIEP may boc xuc.doc
 • dwg6 BAN VE.dwg
 • docdan bai do an tot nghiep.doc
 • dwgDON LAT.dwg
 • dwgDrawing1.dwg
 • dwgGAU XUC.dwg
 • dwgh.dwg
 • dwghau1.dwg
 • dwghe thong thuy luc.dwg
 • dwgKHUNG CHINH.dwg
 • dwgq.dwg
 • dwgQuy trinh che tao rang gau.dwg
 • docQUY TRINH CHE TAO RANG GAU.doc
 • dwgtong the.dwg
 • docxuc lat.DOC