Đồ án Trụ sở ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đoạn dầm 12-13 : 1573,54 (KG/m)

* Đoạn dầm 13-14 : 607,2 (KG/m)

* Đoạn dầm 14-15; 15-16 : 1444,2 (KG/m)

* Đoạn dầm 16-17 : 2298,75 (KG/m)

* Đoạn dầm 17-18 : 2805,19 (KG/m)

 

doc54 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1961 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Trụ sở ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, quận 1, TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docQTMKHUNG.doc
 • rarLUU B.VE K.CAU.rar
 • rarLUU B.VE K.TRUC.rar
 • rarLUU B.VE TCONG.rar
 • xlsQTINHDAM D1.XLS
 • xlsQTINHDAM D2.XLS
 • xlsQTINHKHUNG.xls
 • xlsQTINHSAN.xls
 • docQTM S+D.doc
 • docQTMCTHANG.doc
 • docQTMMONG.doc
 • docQUANGTMKT.doc
 • docQUANGTMTC.doc