Đồ án Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng

1 : Yêu cầu chọn lựa và đặt hàng

2 : Phiếu yêu cầu thanh toán trước cho công ty

3 : Chuyển tiền cho công ty

4 : Yêu cầu xuất hàng

5 : Hàng giao

6 : Phiếu chuyển hàng (Hóa đơn gíao nhận)

7 : Hóa đơn

8 : Giao hàng cho khách

9 : Yêu cầu mua hàng

10 : Hàng mới

11 : Yêu cầu báo cáo

12 : Báo cáo

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbaocao.ppt