Đồ án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công văn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1

1.1. Giới thiệu về Trung Tâm Phát Triển CNTT - Bưu điện 1

1.2. Mô tả hoạt động quản lý công văn ở Bưu điện Thành phố Hải Phòng 2

1.2.1. Hoạt động xử lý công văn đến 2

1.2.2. Hoạt động xử lý công văn đi 4

1.2.3. Hoạt động lập báo cáo thống kê 6

1.3. Giải pháp 6

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 7

2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 7

2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh 7

2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng 8

2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu 10

2.1.4. Ma trận thực thể dữ liệu - chức năng 11

2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 12

2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 12

2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 13

2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 17

2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER) 17

2.3.2. Mô hình quan hệ 21

2.3.2.1. Các quan hệ 21

2.3.2.2. Mô hình quan hệ 22

2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý 23

2.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 27

2.4.1. Giao diện chính 27

2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu 28

2.4.3. Các giao diện xử lý dữ liệu 35

2.4.4. Các mẫu báo cáo 36

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 38

3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC 38

3.1.1. Khái niệm chung về hệ thống thông tin 38

3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc 38

3.2. THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ 40

3.3. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 41

3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER 41

3.3.2. Ngôn ngữ VISUAL BASIC 41

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 45

4.1. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH 45

4.1.1. Giao diện chính 45

4.1.2. Giao diện cập nhật dữ liệu 46

4.1.3. Giao diện xử lý dữ liệu 51

4.1.4. Một số báo cáo 52

4.2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 56

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

 

 

doc63 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5114 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công văn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hận. Cuối cùng, chuyển công văn đi tới các bộ phận phát hành để gửi đến những nơi cần thiết. Lãnh đạo Chuyên viên soạn thảo Nhân viên văn thư Hồ sơ tài liệu Yêu cầu soạn thảo CVDI Không chấp nhận Xét duyệt Soạn thảo CVDI Chấp nhận Chuyển CVDI đến những nơi cần thiết Vào sổ giao nhận khối các phòng ban Vào sổ đăng ký công văn đi Vào sổ công văn đi Sổ công văn đi CVDI Sổ giao nhận khối các phòng ban Sổ đăng ký công văn đi Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ xử lý công văn đi 1.2.3. Hoạt động lập báo cáo thống kê Cuối tháng, nhân viên văn thư sẽ tiến hành lập báo cáo thống kê gửi lên ban lãnh đạo. Nhân viên văn thư Lãnh đạo Hồ sơ tài liệu Báo cáo Lập báo cáo Không đạt Đạt Xét duyệt Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư Báo cáo tình hình xử lý công văn Hình 1.3: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ lập báo cáo thống kê 1.3. Giải pháp Xuất phát từ thực tiễn công việc hàng ngày trong việc giao nhận công văn theo hình thức cũ “tay trao tay” ngày càng không phù hợp với tình hình hiện nay khi mà nền công nghệ số đang rất phát triển và có mặt trong tất cả các sở ban ngành, các đơn vị. Các công văn thường không kịp thời, đặc biệt là các “sự vụ điện” các công văn cần thời gian xử lý nhanh. Việc quản lý rất khó khăn, việc tra cứu các văn bản thường mất rất nhiều thời gian mà nhiều khi không mang lại kết quả. Với các văn bản dài, nhiều tờ và gửi cho nhiều đơn vị thì văn thư làm việc rất mất thời gian vì phải sao chép rồi gửi đi. Mặt khác, với các sở ban ngành lượng văn bản gửi đi nhiều thì hàng tháng lượng văn phòng phẩm phục vụ cho công tác này là không nhỏ. Từ thực tiễn yêu cầu của công việc, em xin đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công văn góp phần giảm thiểu nhiều thủ tục hành chính rườm rà, tiết kiệm thời gian và công sức, mang lại hiệu quả cao. CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh a) Biểu đồ 0 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VĂN Yêu cầu báo cáo Công văn đến Hồi đáp công văn Báo cáo Kết quả xử lý Công văn đi Công văn cần được xử lý Công văn cần được xử lý LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Kết quả xử lý CƠ QUAN NGOÀI PHÒNG BAN Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý công văn b) Mô tả hoạt động Khi cơ quan ngoài gửi công văn đến, hệ thống sẽ cập nhật thông tin và gửi công văn cần được xử lý cho lãnh đạo hoặc các phòng ban trong cơ quan để giải quyết. Sau đó, họ trả về kết quả xử lý cho hệ thống. Nếu cần thiết, hệ thống sẽ hồi đáp công văn. Tùy theo nhu cầu nội tại của cơ quan, của các bộ phận hay các chuyên viên hoặc do phát sinh từ một công văn đến, hệ thống sẽ gửi công văn đi. Lãnh đạo đơn vị: đưa ra các yêu cầu để hệ thống tổng hợp, thống kê và báo cáo. 2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng 3. Xử lý công văn đi Quản lý công văn 3.1. Vào sổ đăng ký công văn đi 2. Xử lý công văn đến 2.1. Vào sổ đăng ký công văn đến 4. Lập báo cáo thống kê 4.1. Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư 4.2. Báo cáo tình hình xử lý công văn 1.1. Công văn đến 1.2. Công văn đi 2.2. Chuyển giao cho các phòng ban, cá nhân có liên quan để giải quyết 3.2. Vào sổ công văn đi 3.3. Vào sổ giao nhận khối các phòng ban 1. Cập nhật công văn a) Sơ đồ Hình 2.2: Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ quản lý công văn b) Mô tả chi tiết các chức năng lá . Cập nhật công văn đến Khi có một công văn đến, nhân viên văn thư sẽ lưu toàn bộ thông tin của công văn đến. 1.2. Cập nhật công văn đi Khi gửi đi một công văn đi, nhân viên văn thư sẽ lưu toàn bộ thông tin của công văn đi. 2.1. Vào sổ đăng ký công văn đến Khi cơ quan ngoài gửi công văn đến, nhân viên văn thư sẽ lưu vào sổ đăng ký công văn đến các thông tin: Ngày đến, Số đến, Nơi phát hành, Số - ký hiệu công văn đến, Ngày ký công văn, Tên loại, Trích yếu nội dung. 2.2. Chuyển giao cho các phòng ban, cá nhân có liên quan để giải quyết Sau khi vào sổ đăng ký công văn đến, nhân viên văn thư gửi công văn đến cho các phòng ban hoặc cá nhân có liên quan để giải quyết. 3.1. Vào sổ đăng ký công văn đi Sau đó, nhân viên văn thư sẽ lưu vào sổ đăng ký công văn đi các thông tin: Số - ký hiệu công văn đi, Ngày ký công văn, Tên loại, Trích yếu nội dung, Tên người ký, Nơi nhận công văn đi, Nơi nhận bản lưu. 3.2. Vào sổ công văn đi Tiếp theo, nhân viên văn thư sẽ lưu vào sổ công văn đi các thông tin: Ngày tháng gửi công văn đi, Số - ký hiệu công văn đi, Nơi phát hành, Nơi nhận, Số lượng bản. 3.3. Vào sổ giao nhận khối các phòng ban Cuối cùng, nhân viên văn thư sẽ lưu vào sổ giao nhận khối các phòng ban các thông tin: Ngày tháng gửi công văn đi, Nơi gửi, Số - ký hiệu công văn đi, Số lượng bản. 4.1. Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư Cuối tháng, nhân viên văn thư sẽ lập báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư gửi lãnh đạo 4.2. Báo cáo tình hình xử lý công văn Cuối tháng, nhân viên văn thư sẽ lập báo cáo tình hình xử lý công văn gửi lãnh đạo 2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu a. Công văn đến b. Công văn đi c. Sổ đăng ký công văn đến d. Sổ đăng ký công văn đi e. Sổ công văn đi f. Sổ giao nhận khối các phòng ban g. Báo cáo 2.1.4. Ma trận thực thể dữ liệu - chức năng Các thực thể a. Công văn đến b. Công văn đi c. Sổ đăng ký công văn đến d. Sổ đăng ký công văn đi e. Sổ công văn đi f. Sổ giao nhận khối các phòng ban g. Báo cáo Các chức năng a b c d e f g 1. Cập nhật công văn C C 2. Xử lý công văn đến R U U 3. Xử lý công văn đi R U U U 4. Lập báo cáo thống kê R R R R C Hình 2.3: Ma trận thực thể dữ liệu - chức năng 2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 1.0 Cập nhật công văn c Sổ đăng ký công văn đến d Sổ đăng ký công văn đi f Sổ giao nhận khối các phòng ban b Công văn đi a Công văn đến e Sổ công văn đi g Báo cáo Cơ quan ngoài Công văn đến Công văn cần được xử lý Phòng ban Lãnh đạo đơn vị Công văn đi Cơ quan ngoài Phòng ban Lãnh đạo đơn vị Công văn cần được xử lý Công văn đi Công văn đi Yêu cầu báo cáo Báo cáo Ký xác nhận Ký xác nhận 3.0 Xử lý công văn đi 2.0 Xử lý công văn đến 4.0 Lập báo cáo thống kê Hình 2.4: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 Cơ quan ngoài Lãnh đạo đơn vị 1.1 Cập nhật công văn đến 1.2 Cập nhật công văn đi a Công văn đến b Công văn đi Công văn đến Công văn đi Hình 2.5: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1của tiến trình “1.0 Cập nhật công văn” Phòng ban 2.2 Chuyển giao công văn đến cho các phòng ban, cá nhân có liên quan để giải quyết 2.1 Vào sổ đăng ký công văn đến a Công vănđến c Sổ đăng ký công văn đến f Sổ giao nhận khối các phòng ban Nhân viên văn thư Lãnh đạo đơn vị Công văn cần được xử lý Ký xác nhận Yêu cầu vào sổ đăng ký công văn đến Công văn cần được xử lý Hình 2.6: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1của tiến trình “2.0 Xử lý công văn đến” 3.1 Vào sổ đăng ký công văn đi 3.3 Vào sổ giao nhận khối các phòng ban 3.2 Vào sổ công văn đi Nhân viên văn thư Cơ quan ngoài Phòng ban Yêu cầu vào sổ đăng ký công văn đi f Sổ giao nhận khối các phòng ban e Sổ công văn đi b Công văn đi d Sổ đăng ký công văn đi Công văn đi Ký xác nhận Công văn đi Hình 2.7: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1của tiến trình “3.0 Xử lý công văn đi” Lãnh đạo đơn vị 4.1 Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư 4.2 Báo cáo tình hình xử lý công văn c Sổ đăng ký công văn đến đến d Sổ đăng ký công văn đi e Sổ công văn đi f Sổ giao nhận khối các phòng ban g Báo cáo Yêu cầu báo cáo Báo cáo Yêu cầu báo cáo Báo cáo Hình 2.8: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1của tiến trình “4.0 Lập báo cáo thống kê” 2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER) a) Các kiểu thực thể PHÒNGBAN là một kiểu thực thể với các thuộc tính: Tên phòng ban, Mã số phòng ban. Trong đó, Mã phòng ban là thuộc tính khóa. Kiểu thực thể NHÂNVIÊN có các thuộc tính: Họ tên, Mã số, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Số điện thoại, Bằng cấp, Chức vụ. Trong đó, Mã số nhân viên là thuộc tính khóa, Họ tên là thuộc tính phức hợp, Bằng cấp là thuộc tính đa trị. Kiểu thực thể CƠQUANNGOÀI có các thuộc tính: Mã cơ quan ngoài, Tên cơ quan ngoài, Địa chỉ, Điện thoại. Trong đó, Mã cơ quan ngoài là thuộc tính khóa. Kiểu thực thể CÔNGVĂNĐẾN có các thuộc tính: Số - ký hiệu công văn đến, Tên loại, Trích yếu nội dung, Nơi phát hành, Nơi nhận, Nơi lưu công văn, Ngày ký công văn đi, Tên người ký. Trong đó, Số - ký hiệu công văn đến là thuộc tính khóa. Kiểu thực thể CÔNGVĂNĐI có các thuộc tính: Số - ký hiệu công văn đi, Tên loại, Trích yếu nội dung, Nơi phát hành, Nơi nhận, Nơi lưu công văn, Ngày ký công văn đi, Tên người ký. Trong đó, Số - ký hiệu công văn đi là thuộc tính khóa. b) Các kiểu liên kết 1. Kiểu liên kết CƠQUANNGOÀI CÔNGVĂNĐẾN là kiểu liên kết có tỷ số lực lượng 1:n (một cơ quan ngoài có thể gửi nhiều công văn đến nhưng một công văn đến chỉ có thể do một cơ quan ngoài gửi đến). Kiểu liên kết này có thuộc tính: Ngày tháng gửi công văn đi, Số lượng bản, Nơi nhận bản lưu. CƠQUANNGOÀI gửiđến CÔNGVĂNĐẾN Ngàythánggửicôngvănđi Sốlượngbản Nơinhậnbảnlưu 1 n 2. Kiểu liên kết PHÒNGBAN CÔNGVĂNĐẾN là kiểu liên kết có tỷ số lực lượng n:m (một phòng ban có thể xử lý nhiều công văn đến và một công văn đến có thể do nhiều phòng ban xử lý). Kiểu liên kết này có thuộc tính: Ngày giao xử lý, Ngày cần hoàn thành, Nội dung xử lý, Ý kiến chỉ đạo. PHÒNGBAN xửlý CÔNGVĂNĐẾN Ngàygiaoxửlý Ngàycầnhoànthành Nộidungxửlý Ýkiếnchỉđạo n m 3. Kiểu liên kết NHÂNVIÊN CÔNGVĂNĐI CƠQUANNGOÀI là kiểu liên kết cấp ba, có tỷ số lực lượng 1:n:m (một nhân viên có thể gửi nhiều công văn đi cho nhiều cơ quan ngoài và một công văn đi có thể được gửi đến nhiều cơ quan ngoài bởi một nhân viên). Kiểu liên kết này có thuộc tính: Ngày tháng gửi công văn đi, Số lượng bản, Nơi nhận bản lưu. CƠQUANNGOÀI gửiđến CÔNGVĂNĐI Ngàythánggửicôngvănđi Sốlượngbản Nơinhậnbảnlưu m n NHÂNVIÊN 1 4. Kiểu liên kết NHÂNVIÊN CÔNGVĂNĐI PHÒNGBAN là kiểu liên kết cấp ba, có tỷ số lực lượng 1:n:m (một nhân viên có thể gửi nhiều công văn đi cho nhiều phòng ban và một công văn đi có thể được gửi đến nhiều phòng ban bởi một nhân viên). Kiểu liên kết này có thuộc tính: Ngày tháng gửi công văn đi, Số lượng bản, Nơi nhận bản lưu. PHÒNGBAN gửiđến CÔNGVĂNĐI Ngàythánggửicôngvănđi Sốlượngbản Nơinhậnbảnlưu m n NHÂNVIÊN 1 5. Kiểu liên kết NHÂNVIÊN PHÒNGBAN là kiểu liên kết có tỷ số lực lượng n:1 (mỗi nhân viên làm việc cho một đơn vị nhưng mỗi đơn vị có nhiều nhân viên làm việc). NHÂNVIÊN làmviệcho PHÒNGBAN n 1 Nơilưucôngvăn CÔNG VĂN ĐI CÔNG VĂN ĐẾN PHÒNG BAN xửlý NHÂN VIÊN gửiđếnn làmviệccho Mãsốnhân viên Họtên Ngàysinh Giớitính Địachỉ Sốđiệnthoại Chứcvụ Họđệm Tên Ngàythánggửicôngvănđi Nơinhậnbảnlưu Sốlượngbản m n 1 1 n n m Số-kýhiệucôngvănđến Nơinhận Tênloại Nơipháthành Ngàygiaoxửlý Ngàycầnhoàn thành CƠ QUAN NGOÀI Mãcơquanngoài Têncơquanngoài Địachỉ Sốđiệnthoại Nộidungxửlý Ýkiếnchỉđạo Tríchyếunộidung Bằngcấp Mãphòngban Tênphòngban Ngàykýcôngvăn Tênngườiký gửiđi Ngàythánggửicôngvănđi Sốlượngbản Ngàythánggửicôngvăn đi Sốlượng bản Nơinhận Tênloại Tríchyếunộidung Số-kýhiệucôngvănđi Nơilưucôngvăn Nơi phát hành Ngàykýcông văn Tênngườiký Nơi nhậnbảnlưu Nơinhậnbảnlưu m n 1 gửi n c) Mô hình ER Hình 2.8: Mô hình ER 2.3.2. Mô hình quan hệ 2.3.2.1. Các quan hệ a) COQUANNGOAI (MaCQN, TenCQN, Diachi, Sodienthoai) b) PHONGBAN (MaPB, TenPB) c) NHANVIEN (MasoNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Diachi, Sodienthoai, Chucvu, MaPB) d) BANGCAP (MasoNV, Bangcap) e) CONGVANDEN (So-kyhieuCVDEN, Tenloai, Trichyeunoidung, Ngaykycong van, Tennguoiky, Noiphathanh, Noinhan, NoiluuCV) f) CONGVANDI (So-kyhieuCVDI, Tenloai, Trichyeunoidung, Ngaykycongvan, Tennguoiky, Noiphathanh, Noinhan, NoiluuCV) g) COQUANNGOAI_CONGVANDEN (MaCQN, So-kyhieuCVDEN, NgaythangguiCVDI, Soluongban, Noinhanbanluu) h) PHONGBAN_CONGVANDEN (MaPB, So-kyhieuCVDEN, Ngaygiaoxl, Ngaycanht, Noidungxl, Ykienchidao) i) GUIDI (MasoNV, So-kyhieuCVDI, MaCQN, NgaythangguiCVDI, Soluongban, Noinhanbanluu) j) GUI (MasoNV, So-kyhieuCVDI, MaPB, NgaythangguiCVDI, Soluongban, Noinhanbanluu) 2.3.2.2. Mô hình quan hệ Hình 2.10: Mô hình quan hệ 2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý a) Bảng CƠ QUAN NGOÀI dùng để lưu trữ: Mã cơ quan ngoài, Tên cơ quan ngoài, Địa chỉ, Số điện thoại, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MaCQN char 10 Mã cơ quan ngoài, Khóa chính 2 TenCQN nvarchar 50 Tên cơ quan ngoài 3 Diachi nvarchar 50 Địa chỉ 4 Sodienthoai nchar 11 Số diện thoại b) Bảng PHÒNG BAN dùng để lưu trữ: Mã phòng ban, Tên phòng ban, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MaPB char 10 Mã phòng ban, Khóa chính 2 TenPB nvarchar 50 Tên phòng ban c) Bảng NHÂN VIÊN dùng để lưu trữ: Mã số nhân viên, Họ đệm, Tên, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Số điện thoại, Chức vụ, Mã phòng ban, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MasoNV char 10 Mã số nhân viên, Khóa chính 2 Hodem char 10 Họ đệm 3 Ten char 10 Tên 4 Ngaysinh datetime 8 Ngày sinh 5 Gioitinh char 5 Giới tính 6 Diachi nvarchar 50 Địa chỉ 7 Sodienthoai nchar 11 Số điện thoại 8 Chucvu nvarchar 50 Chức vụ 9 MaPB char 10 Mã phòng ban, Khóa ngoài d) Bảng BẰNG CẤP dùng để lưu trữ: Mã số nhân viên, Bằng cấp, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MasoNV char 10 Mã số nhân viên 2 Bangcap nvarchar 50 Bằng cấp e) Bảng CÔNG VĂN ĐẾN dùng để lưu trữ: Số - ký hiệu công văn đến, Tên loại, Trích yếu nội dung, Nơi phát hành, Nơi nhận, Nơi lưu công văn, Ngày ký công văn, Tên người ký, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 So-kyhieuCVDEN nvarchar 20 Số - ký hiệu công văn đến, Khóa chính 2 Tenloai nvarchar 50 Tên loại 3 Trichyeunoidung varchar 100 Trích yếu nội dung 4 Ngaykycongvan datetime 8 Ngày ký công văn 5 Tennguoiky nvarchar 50 Tên người ký 6 Noiphathanh nvarchar 50 Nơi phát hành 7 Noinhan nvarchar 50 Nơi nhận 8 NoiluuCV nvarchar 50 Nơi lưu công văn f) Bảng CÔNG VĂN ĐI dùng để lưu trữ: Số - ký hiệu công văn đi, Tên loại, Trích yếu nội dung, Nơi phát hành, Nơi nhận, Nơi lưu công văn, Ngày ký công văn, Tên người ký, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 So-kyhieuCVDI nvarchar 20 Số - ký hiệu công văn đi, Khóa chính 2 Tenloai nvarchar 50 Tên loại 3 Trichyeunoidung varchar 100 Trích yếu nội dung 4 Ngaykycongvan datetime 8 Ngày ký công văn 5 Tennguoiky nvarchar 50 Tên người ký 6 Noiphathanh nvarchar 50 Nơi phát hành 7 Noinhan nvarchar 50 Nơi nhận 8 NoiluuCV nvarchar 50 Nơi lưu công văn g) Bảng CƠQUANNGOÀI_CÔNGVĂNĐẾN dùng để lưu trữ: Mã cơ quan ngoài, Số - ký hiệu công văn đến, Ngày tháng gửi công văn đi, Số lượng bản, Nơi nhận bản lưu, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MaCQN char 10 Mã cơ quan ngoài 2 So-kyhieuCVDEN nvarchar 20 Số - ký hiệu công văn đến 3 NgaythangguiCVDI datetime 8 Ngày tháng gửi công văn đi 4 Soluongban int 4 Số lượng bản 5 Noinhanbanluu nvarchar 50 Nơi nhận bản lưu h) Bảng PHÒNG BAN_CÔNG VĂN ĐẾN dùng để lưu trữ: Mã phòng ban, Số - ký hiệu công văn đến, Ngày giao xử lý, Ngày cần hoàn thành, Nội dung xử lý, Ý kiến chỉ đạo, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MaPB char 10 Mã phòng ban 2 So-kyhieuCVDEN nvarchar 20 Số - ký hiệu công văn đến 3 Ngaygiaoxl datetime 8 Ngày giao xử lý 4 Ngaycanht datetime 8 Ngày cần hoàn thành 5 Noidungxl nvarchar 100 Nội dung xử lý 6 Ykienchidao nvarchar 50 Ý kiến chỉ đạo i) Bảng GỬI ĐI dùng để lưu trữ: Mã số nhân viên, Số - ký hiệu công văn đi, Mã cơ quan ngoài, Ngày tháng gửi công văn đi, Số lượng bản, Nơi nhận bản lưu, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MasoNV char 10 Ma số nhân viên 2 So-kyhieuCVDI nvarchar 20 Số - ký hiệu công văn đi 3 MaCQN char 10 Mã cơ quan ngoài 4 NgaythangguiCVDI datetime 8 Ngày tháng gửi công văn đi 5 Soluongban int 4 Số lượng bản 6 Noinhanbanluu nvarchar 50 Nơi nhận bản lưu j) Bảng GỬI dùng để lưu trữ: Mã số nhân viên, Số - ký hiệu công văn đi, Mã phòng ban, Ngày tháng gửi công văn đi, Số lượng bản, Nơi nhận bản lưu, có cấu trúc như sau: Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 1 MasoNV char 10 Ma số nhân viên 2 So-kyhieuCVDI nvarchar 20 Số - ký hiệu công văn đi 3 MaPB char 10 Mã phòng ban 4 NgaythangguiCVDI datetime 8 Ngày tháng gửi công văn đi 5 Soluongban int 4 Số lượng bản 6 Noinhanbanluu nvarchar 50 Nơi nhận bản lưu 2.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN Giao diện chính Chương trình quản lý công văn của bưu điện Thành phố Hải Phòng Quản trị hệ thống Cập nhật dữ liệu Báo cáo Thoát * Đăng nhập hệ thống Đăng nhập hệ thống ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG Tài khoản: Mật khẩu: OK Cancel Các giao diện cập nhật dữ liệu a) Cơ quan ngoài CẬP NHẬT CƠ QUAN NGOÀI Nhập mới Mã cơ quan ngoài: Tên cơ quan ngoài: Địa chỉ: Số điện thoại: Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối Chương trình quản lý công văn b) Phòng ban CẬP NHẬT PHÒNG BAN Nhập mới Mã phòng ban: Tên phòng ban: Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối Chương trình quản lý công văn c) Nhân viên Chương trình quản lý công văn Xem cuối Xem sau Xem tiếp Xem đầu Thoát Kết thúc tìm kiếm Tìm kiếm Lưu lại Xoá Nhập mới Phòng ban Chức vụ: Số điện thoại: Địa chỉ: Giới tính: Ngày sinh: Tên: Họ đệm: Mã số nhân viên: CẬP NHẬT NHÂN VIÊN d) Bằng cấp Chương trình quản lý công văn CẬP NHẬT BẰNG CẤP Bằng cấp: Mã số nhân viên: Nhập mới Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối e) Công văn đến Chương trình quản lý công văn CẬP NHẬT CÔNG VĂN ĐẾN Số - ký hiệu công văn đến: Tên loại: Trích yếu nội dung: Ngày ký công văn: Tên người ký: Nơi phát hành: Nơi nhận: Nơi lưu công văn: Nhập mới Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối f) CẬP NHẬT CÔNG VĂN ĐI Số - ký hiệu công văn đi: Tên loại: Trích yếu nội dung: Ngày ký công văn: Tên người ký: Nơi phát hành: Nơi nhận: Nơi lưu công văn: Nhập mới Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối Chương trình quản lý công văn Công văn đi g) Cơ quan ngoài_Công văn đến THÔNG TIN CƠ QUAN NGOÀI GỬI CÔNG VĂN ĐẾN Mã cơ quan ngoài: Số - ký hiệu công văn đến: Ngày tháng gửi công văn đi: Số lượng bản: Nơi nhận bản lưu: Nhập mới Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối Chương trình quản lý công văn h) Phòng ban_Công văn đến Chương trình quản lý công văn THÔNG TIN PHÒNG BAN XỬ LÝ CÔNG VĂN ĐẾN Mã phòng ban: Số - ký hiệu công văn đến: Ngày giao xử lý: Ngày cần hoàn thành: Nội dung xử lý: Ý kiến chỉ đạo: Nhập mới Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối i) Gửi đi THÔNG TIN NHÂN VIÊN GỬI CÔNG VĂN ĐI TỚI CƠ QUAN NGOÀI Mã số nhân viên: Số - ký hiệu công văn đi: Mã cơ quan ngoài: Ngày tháng gửi công văn đi: Số lượng bản: Nơi nhận bản lưu: Nhập mới Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối Chương trình quản lý công văn j) Gửi THÔNG TIN NHÂN VIÊN GỬI CÔNG VĂN ĐI TỚI PHÒNG BAN Mã số nhân viên: Số - ký hiệu công văn đi: Mã phòng ban: Ngày tháng gửi công văn đi: Số lượng bản: Nơi nhận bản lưu: Nhập mới Xoá Lưu lại Tìm kiếm Kết thúc tìm kiếm Thoát Xem đầu Xem tiếp Xem sau Xem cuối Chương trình quản lý công văn 2.4.3. Các giao diện xử lý dữ liệu a) Thống kê tổng số công văn đến Thống kê tổng số công văn đến Thống kê tổng số công văn đến Từ ngày: Đến ngày: Thống kê Thoát b) Thống kê tổng số công văn đi Thống kê tổng số công văn đi Thống kê tổng số công văn đi Từ ngày: Đến ngày: Thống kê Thoát c) Thống kê tổng số công văn nội bộ Thống kê tổng số công văn nội bộ Thống kê tổng số công văn nội bộ Từ ngày: Đến ngày: Thống kê Thoát 2.4.4. Các mẫu báo cáo a) Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư Biểu số: 01/CS Ban hành kèm theo quyết đinh số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ CÔNG TÁC VĂN THƯ Kỳ báo cáo: Năm 200…… Đơn vị báo cáo: Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam Đơn vị nhận báo cáo: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Ngày gửi báo cáo: ………………………… Nội dung báo cáo Đơn vị tính Số lượng Ngày … tháng … năm …… Người lập biểu TỔNG GIÁM ĐỐC b) Báo cáo tình hình xử lý công văn Biểu số: 01/CS Ban hành kèm theo quyết đinh số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ BÁO CÁO NHỮNG CÔNG VĂN ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ Kỳ báo cáo: Năm 200…… Đơn vị báo cáo: Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam Đơn vị nhận báo cáo: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Ngày gửi báo cáo: ………………………… Số ký hiệu công văn đến Nơi gửi (cơ quan ngoài) Thời hạn xử lý Đơn vị xử lý Tóm tắt nội dung xử lý Tổng số công văn đã được xử lý: Ngày … tháng … năm …… Người lập biểu TỔNG GIÁM ĐỐC Biểu số: 01/CS Ban hành kèm theo quyết đinh số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ BÁO CÁO NHỮNG CÔNG VĂN CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ Kỳ báo cáo: Năm 200…… Đơn vị báo cáo: Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam Đơn vị nhận báo cáo: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Ngày gửi báo cáo: ………………………… Số ký hiệu công văn Nơi gửi (cơ quan ngoài) Ngày gửi công văn Ngày … tháng … năm …… Người lập biểu TỔNG GIÁM ĐỐC CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC 3.1.1. Khái niệm chung về hệ thống thông tin a) Hệ thống (S: System) Là một tập hợp các thành phần có mối liên kết với nhau nhằm thực hiện một chức năng nào đó. b) Hệ thống thông tin (IS: Information System) Gồm các thành phần: phần cứng (máy tính, máy in …), phần mềm (hệ điều hành, chương trình ứng dụng, …), người sử dụng, dữ liệu, các quá trình thực hiện các thủ tục. Các mối liên kết: liên kết vật lý, liên kết logic Chức năng: dùng để thu thập, lưu trữ, xử lý, trình diễn, phân phối và truyền các thông tin. c) Hệ thống thông tin qủn lý (MIS: Management Information System) Là một hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt đọng cụ thể của một đơn vị, một tổ chức nào đó. 3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc Tiếp cận định hướng cấu trúc hướng vào việc cải tiến cấu trúc các chương trình dựa trên cơ sở modul hóa các chương trình để dễ theo dõi, quản lý, bảo trì. Đặc tính cấu trúc của một hệ thống thông tin hướng cấu trúc được thực hiện trên 3 cấu trúc chính: - Cấu trúc dữ liệu (mô hình quan hệ) - Cấu trúc hệ thống chương trình (cấu trúc phân cấp điều khiển các modul và phần chung) - Cấu trúc chương trình và modul (cấu trúc một chương trình và ba cấu trúc lập trình cơ bản) Cơ sở dữ liệu Tầng ứng dụng Tầng dữ liệu Hình 3.1: Cấu trúc hệ thống định hướng cấu trúc Phát triển có cấu trúc mang lại nhiều lợi ích: - Giảm sự phúc tạp: Theo phương pháp từ trên xuống, việc chia nhỏ các vấn đề lớn và phức tạp thành những phàn nhỏ hơn để quản lý và giải quyết một cách dễ dàng. - Tập trung vào ý tưởng: Cho phép nhà thiết kế tập trung mô hình ý tưởng của hệ thống thông tin. - Chuẩn hóa: Các định nghĩa, công cụ và cách tiếp cận chuẩn mực cho phép nhà thiết kế làm việc tách biệt, đồng thời, với các hệ thống con khác nhau mà không cần liên kết với nhau vẫn đảm bảo sự thống nhất trong dự án. - Hướng về tương lai: Tập trung vào việc đặc tả một hệ thống đầy đủ, hoàn thiện và modul hóa cho phép thay đổi, bảo trì dễ dàng khi hệ thống đi vào hoạt động. - Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kế: Buộc các nhà thiết kế phải tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc phát triển đối với nhiệm vụ phát triển, giảm sự ngẫu hứng quá đáng. 3.2. THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ Vòng đời phát triển hệ thống theo lịch sử của một hệ thống thông tin có thể quan trọng cho việc thiết kế một hệ thống. Một vòng đời hệ thống cung cấp một bức tranh lớn trong phạm vi thiết kế một cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng có thể được vạch ra và ước lượng. Hình vẽ dưới đây minh họa một vòng đời phát triển cơ sở dữ liệu truyền thống, được chia làm 5 giai đoạn. Một vòng đời cơ sở dữ liệu thì sự lặp đi lặp lại nhiều hơn là xử lý tuần tự. Trong phạm vi một hệ thống thông tin lớn, một cơ sở dữ liệu cũng như là một chủ đề về một chu trình phạm vi hoạt động. Nghiên cứu CSDL ban đầu Thiết kế CSDL Thực thi và cài đặt Kiểm tra và đánh giá Thực hiện Hoàn chỉnh và phát triển Lập kế hoạch Phân tích Hoàn chỉnh Thực thi Thiết kế hệ thóng chi tiết Hình 3.2: Vòng đời phát triển cơ sở dữ liệu truyền thống 3.3. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ được sủ dụng cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ SQL chuẩn được đưa ra bởi AN/SI (American National Standards Institude) và ISO (International Standards Organization). Mặc dù

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công văn.doc