Đồ án Website quản lý tiền gửi có kỳ hạn

-Ứng dụng:

Xây dựng hệ thống giao dịch và quản lý tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Ứng dụng được xây dựng trên hệ quản trị CSDL SQL Server 7.0. Sử dụng công cụ ASP và VBSCRIPT để viết mã.

Sử dụng trình duyệt Internet Explore để chạy ứng dụng

ppt26 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Website quản lý tiền gửi có kỳ hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSlideQLTG.ppt