Đồ án Xây dựng dịch vụ hội nghị từ xa trên Web

MỤC LỤC

Mục lục

Các thuật ngữ dùng trong đồ án

phần 1 Thiết kế một Web site

Phần giới thiệu

Chương 1. Các khái niệm cơ bản.

I. Một trang Web là gì?

II. Một trang Home Page là gì?

III.Một Web site là gì?

IV. Ngôn ngữ HTML

V. Các Scripts là gì?

VI. Trình duyệt Web (Web Browser)

VII. Các URL (Uniform Resource Locator)

Chương 2 Các công cụ cần có

I. Phía Server

I.1. Netscdeape Server

I.2. Internet Information Server Web Server

II. Phía client

II.1. Netscape Navigator

II.2. Microsoft Internet Explorer

Chương 3 Thiết kế một Web site

Lời giới thiệu

Các yếu tố cơ bản và mục đích của việc thiết kế một Web site

I. Cấu trúc một trang Web

II. Liên kết các trang lại với nhau

III. Các phương pháp thiết kế một Web site

III.1. Phương pháp từ trên xuống dưới

III.2. Phương pháp thiết kế từ dưới lên

III.3. Phương pháp thiết kế lớn dần/khi cần thiết

IV. Các kỹ thuật thiết kế

IV.1. Tổ chức thông tin thành từng nhóm có kích thước hợp lý

V. Các vấn đề khi thiết kế một Web site

V.1. Trang đến từ bên ngoài (page from outer space)

V.2. Trang Web khổng lồ (Monster Page)

V.3. Dùng các công cụ đa phương tiện quá mức cần thiết

V.4. Trang Web không có cấu trúc

V.5. Các liên kết vô nghĩa

Chương 4 Các ứng dụng cơ bản của Web

I. Web với thương mại

I.1. Quảng cáo trên Web

I.2. Mua bán hàng hoá trên Web

I.3. Thanh toán và mở tài khoản với ngân hàng qua Web

II. Web với vui chơi và giải trí và nghệ thuật

III. Web với giáo dục và nghiên cứu

III.1. Web thúc đẩy học sinh học tập tốt hơn

III.2. Các trường học trên Web

IV. Web với khoa học và công nghệ

Phần II: Giới thiệu Java và cơ sở dữ liệu

Giới thiệu về Java truy cập vào các cơ sở dữ liệu

Các Java Enterprise API

JDBC

Sự áp dụng JDBC

Giới thiệu cụ thể về các class của JDBC

java.sql.DriverManager

java.sql.Driver

java.sql.Connection

java.sql.Statement

java.sql.PreparedStatement

java.sql.CallableSatement

java.sql.ResultSet

MetaData

Java RMI và sắp xếp đối tượng (Object Serialization)

Java IDL

Nhà cung cấp/ Các giải pháp thành viên thứ ba

Oracle

Cấu trúc Web Server của Oracle

Java cartridge

Các class Java của riêng Oracle

Visigenic

Visigenic OpenChannel Client cho Java

Trình giao tiếp giữa JDBC và ODBC của Visigenic

Tương lai

phần III: Xây dựng dịch vụ hội nghị từ xa trên Web <phía client>

Phần giới thiệu

I. Mục đích thiết kế

II. Cơ sở lý thuyết và công cụ để thiết kế

II.1. Giới thiệu giao thức IRC

II.1.1. Các máy chủ (servers)

II.1.2. Các máy khách (clients)

II.1.1.1. Người điều hành (operator)

II.1.3. Các kênh (Channels)

II.1.3.1. Người điều hành kênh

II.2. Các đặc điểm kỹ thuật của IRC

II.2.1. Tổng quan

II.2.2. Các mã ký tự

II.2.3. Các thông điệp IRC (messages)

II.4. Giới thiệu công cụ thiết kế dịch vụ hội nghị từ xa trên Web

II.4.1. Java hỗ trợ cơ chế đa luồng (Multi-threads)

II.4.1.1. Giới thiệu về các Thread

II.4.1.2. Thread làm việc ra sao?

Tạo và chạy một Thread

Các method điều khiển Thread

Chu trình của một thread

Độ ưu tiên và lập lịch (Priorities and Scheduling)

Các thread chạy ngầm

II.4.2. Java cho phép tạo các ứng dụng trên môi trường client/server

Viết các ứng dụng phía server bằng Java dùng ServerSocket

Xây dựng các ứng dụng phía client dùng Java

Xây dựng các ứng dụng phía client ở cấp thấp dùng giao thức UDP

Xây dựng các ứng dụng phía client dùng giao thức TCP

Kết luận

III. Nội dung thiết kế

III.1. Đặt vấn đề

III.2. Lưu đồ thuật toán

III.2.1. Sơ đồ khối các khối cơ bản

II.2.2. Lưu đồ thuật toán của từng khối

II.2.2.1. Khối nhận lệnh từ Server

II.2.2.2. Khối phân tích và xử lý lệnh từ hàng đợi

II.2.2.3. Khối giao tiếp với và nhận lệnh của người sử dụng

III.3. Hướng dẫn sử dụng chương trình

IV. Hướng phát triển và hạn chế

IV.1. Hạn chế

IV.2. Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

 

 

doc103 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng dịch vụ hội nghị từ xa trên Web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiet_ke_trang_web.doc