Đồ án Xử lí cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP

Xử lí cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP

Mục lục

Chương 1: Dịch vụ điện thoại IP

Chương 2: Xử lý cuộc gọi

Chương 3: Xây dựng gateway giữa mạng PSTN và mạng IP

Chương 4: Xây dựng phần mềm xử lí cuộc gọi cho gateway

pdf112 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xử lí cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCONG NGHE DIEN THOAI IP3.pdf