Ebook Tạo bài trình bày Microsoft PowerPoint

Nội dung

1. Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

2. Làm việc với bài trình bày

3. In bài trình bày

4. Chỉnh sửa văn bản trên slide

5. Áp dụng và sửa đổi mẫu thiết kế

6. Chèn thông tin vào slide

7. Trình chiếu

8. Tạo bài trình bày đa phương tiện

9. Tạo bài trình bày web

10. Duyệt lại và chia sẻ bài trình bày

 

 

pdf103 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ebook Tạo bài trình bày Microsoft PowerPoint, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHuongdanPowerPoint2003.pdf
Tài liệu liên quan