Giải tích 12 cơ bản

Vấn đề 3: : Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số .

Phương pháp giải:

 

*Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên miền xác định hay một khoảng :

-Tìm tập xác định .

-Tính y, tìm cc nghiệm của phương trình y=0. hay tại đó y không xác định

-Lập bảng biến thiên căn cứ bảng biến thiên GTLN, GTNN.

 

* Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn [a;b]:

-Tính y, tìm cc nghiệm của phương trình y=0 thuộc đoạn [a;b]. Giả sử các nghiệm là x1, x2, , xn

- Tính các giá trị f(a), f(x1), f(x2), ., f(xn) , f(b) GTLN là số lớn nhất trong các giá trị vừa tìm được, GTNN là giá trị nhỏ nhất trong các số vừa tìm được.

 

doc41 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3660 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải tích 12 cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyên đề tích phân.doc
Tài liệu liên quan