Gian 1-2-3-4 hs

 

a) "What sort of heating is there?" Nam asked.

I asked her

b) "What do you think of the flat?" Mrs Smith asked.

She asked me

c) "How far is it to the school?" Nam asked.

I asked her

d) "How do you go to school?" Mrs Smith asked.

She asked me

e) "How much is the rent?" Nam asked.

I asked her

f) "What sort of carpet do you want to replace?" Mrs Smith asked.

She asked me

g) "How often do you want the rent?" Nam asked.

I asked her

h) "When are you moving in?" Mrs Smith asked.

She asked me

 

doc6 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gian 1-2-3-4 hs, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGian 1-2-3-4 HS.doc
Tài liệu liên quan