Gián án Toán 6 - Cộng hai số nguyên cùng dấu

II.-Cộng hai số nguyên âm:

Ví dụ: Nhiệt độ ở Mát-xcơ-va vào một buổi trưa là –3oC Hỏi nhiệt độ buổi chiều cùng

ngày là bao nhiêu độ C biết nhiệt độ giảm 2oC so với buổi trưa .

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3755 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gián án Toán 6 - Cộng hai số nguyên cùng dấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : Trang 73 § 4 . CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU Làm thế nào để tìm được tổng của hai số nguyên âm ? I.- Mục tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Biết cộng hai số nguyên cùng dấu . - Bước đầu hiểu được rằng có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng - Bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , Mô hình trục số (có gắn hai mũi tên di động được dọc theo trục số ) III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Viết tập hợp Z các số nguyên . - Thế nào là hai số đối nhau ? Tìm số đối của 12 ; 0 và - 25 3./ Bài mới : 74 Giáo viên Học sinh Bài ghi - GV hướng dẫn học sinh thao tác trên mô hình hoặc trên hình vẽ trục số - Học sinh vẽ một trục số , vẽ các mũi tên biểu diễn việc cộng hai số nguyên dương I .- Cộng hai số nguyên dương : - Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0 . - Ví dụ : (+ 4) + (+2) = 4 + 2 = 6 +4 +2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 +6 75 Ta có thể qui ước : - Khi nhiệt độ tăng 2oC ,ta nói nhiệt độ tăng 2oC . Khi nhiệt độ giảm 2oC ta có thể nói nhiệt độ tăng –2oC - Khi số tiền giảm 10 000đ ,ta nói số tiền tăng –10 000đ . - Nhận xét kết quả bài tập ?1 và rút ra qui tắc cộng hai số nguyên âm . - Học sinh thao tác trên trục số * Biểu diển nhiệt độ hiện tại – 3oC * Giảm 2oC nghĩa là tăng –2oC * Tính tổng (-3) + (-2) = -5 - Làm bài tập ?1 (-4) + (-5) = -9 | -4| + | -5| = 4 + 5 = 9 - Rút ra qui tắc II.- Cộng hai số nguyên âm : Ví dụ : Nhiệt độ ở Mát-xcơ-va vào một buổi trưa là –3oC Hỏi nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là bao nhiêu độ C biết nhiệt độ giảm 2oC so với buổi trưa . - 2 -3 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -5 (-3) + (-2) = -5 Nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là : -5oC Qui tắc : 76 - Học sinh làm bài tập ?2 a) (+37) + (+81) = 37 + 81 = 118 b) (- 23) + (- 17) = -(23 + 17) = -40 Muốn cộng hai số nguyên âm , ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “ – “ trước kết quả . Ví dụ : (-17) + (-54) = - (17 + 54) = - 71 4./ Củng cố : Học sinh làm bài tập 23 SGK a) 2763 + 152 = 2915 b) (-7) + (-14) = -21 c) (-35) + (-9) = -44 Học sinh làm bài tập 24 SGK a) (-5) + (-248) = -253 b) 17 + | -33| = 17 + 33 = 50 c) | -37| + | +15| = 37 + 15 = 52 5./ Dặn dò : Học bài và làm các bài tập 25 và 26 SGK trang 75 77

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf42_6294.pdf
Tài liệu liên quan