Gián án Toán 6 -Dấu hiệu chia hết cho 2 ; cho 5

Kết luận 1: Số có chữ số tận cùng là số chẳn thì chia hết cho 2

-Nếu thay * = 1 , 3 , 5 , 7 , 9 thì n không chia hết cho 2

Kết luận 2: Số có chữ số tận cùng là số lẻ thì không chia hết cho 2 .

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4215 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gián án Toán 6 -Dấu hiệu chia hết cho 2 ; cho 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§ 11 . DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 ; CHO 5 Dùng các tính chất chia hết , Có thể giải thích các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2 ,cho 5 và hiểu được cơ sở lý luận của các dấu hiệu đó . - Học sinh biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số , một tổng , một hiệu có hay không chia hết cho 2 , cho 5 . - Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi phát biểu và vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 . 1./ Kiến thức cơ bản : Dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 2./ Kỹ năng cơ bản : Vận dụng một cách linh hoạt cho các bài tập . 3./ Thái độ : Rèn tính chính xác , cẩn thận khi làm bài . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : - Xét biểu thức 186 + 42 . Mỗi số hạng có chia hết cho 6 hay không ? Không làm phép cộng , hãy cho biết : Tổng có chia hết cho 6 không ? Phát biểu tính chất tương ứng . - Xét biểu thức 186 + 42 + 56 . Không làm phép cộng hãy cho biết : Tổng có chia hết cho 6 không ? Phát biểu tính chất tương ứng . 3./ Bài mới : Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi - Đặt vấn đề : Với số 186 để biết được có chia hết cho 6 - Phân tích 90 = 9 . 2 . I .- Nhận xét mở đầu : 90 = 9 . 2 . 5 chia hết cho - Dùng bảng con không ta phài thực hiện phép chia và xét số dư . Tuy nhiên trong nhiều trường hợp có thể không cần làm phép chia mà vẫn có thể nhận biết một số có hay không chia hết cho một số khác . 5 610 = 61 . 2 . 5 - Học sinh nhận xét 2, cho 5 610 = 61 . 2 . 5 chia hết cho 2, cho Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5 - Dùng phát vấn , đặc vấn đề - Trong các số có một chữ số , số nào chia hết cho 2 - Viết *43 dưới dạng tổng số chục và số đơn vị - Học sinh viết *43 = 430 + * - Nhận xét : 430 2 muốn cho n  2 thì * II .- Dấu hiệu chia hết cho 2 : Xét số n = *43 = 430 + * - Hoạt động tương * là số có một chữ số - Nếu thay * = 1 , 3 , 5 , 7 , 9 thì n có chia hết cho 2 không ? Vậy ta có thể kết luận gì ? - Gv khẳng định lại chỉ có những số tận cùng là chữ số chẳn mới chia hết cho 2 phải chia hết cho 2 - Học sinh kết luận - Củng cố bài tập ?1 nếu thay * = 2 , 4 , 6 , 8 thì n  2 Kết luận 1 : Số có chữ số tận cùng là số chẳn thì chia hết cho 2 - Nếu thay * = 1 , 3 , 5 , 7 , 9 thì n không chia hết cho 2 Kết luận 2 : Số có chữ số tận cùng là số lẻ thì không chia hết cho 2 . Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẳn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới tự như dấu hiệu chia hết cho 2 4 ./ Củng cố : - n có chữ số tận cùng là : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8  n  2 - n có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5  n  5 - Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ? - Bài tập 91 ; 92 ; 93 a) ; 93 b) Củng cố bài tập ?2 chia hết cho 2 . III.- Dấu hiệu chia hết cho 5 : Xét số n = *43 = 430 + * nếu thay * = 0 ; 5 thì n  5 Kết luận 1 : Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 - Nếu thay * = 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ,9 thì n không chia hết cho 5 Kết luận 2 : Số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì không chia hết cho 5 . Các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5 . 5./ Hướng dẫn dặn dò : Về nhà học thuộc dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 Làm các bài tập 93 ; 94 ; 95 trang 38 SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf11_5707.pdf
Tài liệu liên quan