Giáo án các môn khối 4 - Tuần 26

I Mục tiêu:

-Giúp HS nhận biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

-Nhận biết được vật ở gần vật nóng hơn thì thu nhiệt nên nóng lên;vật ở gần vật lạnh hơn thì tỏa nhiệt nên lạnh đi.

-Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

II Đồ dùng dạy học

-Tranh trong SGK,các dụng cụ để làm thí nghiệm

III Các hoạt động dạy học

 

doc38 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 4 - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cảm mà em đã được nghe hoặc được đọc *Gọi HS đọc phần gợi ý -Em sẽ kể câu chuyện nào ? -HS nối tiếp nhau trả lời b,Kể chuyện trong nhóm *Cho HS kể trong nhóm 4 em một nhóm .Câu hỏi gợi ý -Điều gì làm bạn xúc động nhất khi đọc truyện này ? -HS kể truyện trong nhóm -Tình tiết nào trong truyện để lại cho bạn ấn tượng nhất ? -Bạn có thích câu chuyện tôi vừa kể không ? c,Kể trước lớp *Gọi HS kể trước lớp -Tổ chức thi kể -NX khen HS kể hay -1-2 HS kể -HS tham gia thi kể C. Củng cố dặn dò :2’ -Nhận xét tiết học * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I Mục tiêu: -Nhận biết được câu kể Ai là gì ?trong đoạn văn -Nêu được tác dụng của câu kể Ai là gì ? tìm được ;biết xác định CN ,VN trong câu kể Ai là gì ? -Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai là gì ?Yêu cầu câu đúng ngữ pháp, chân thực .giàu hình ảnh ,có sáng tạo. -Rèn kĩ năng dùng từ đặt câu, viết văn cho HS II Đồ dùng dạy học -Bảng phụ chép sẵn 4 câu trong từng đoạn văn -Bảng nhóm bút dạ III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC:2’ -Đặt 2 câu kể Ai là gì ? GVNX -HS đặt câu- NX B. Dạy bài mới :35’ *Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe *HD làm bài tập Bài1: Câu kể Tác dụng Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên Câu giới thiệu Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội Nêu nhận định Ông Năm là dân ngụ cư ở làng này . Câu giới thiệu Cần trục là cánh tay kì diệu của chú công nhân. Câu nêu nhận định *Cho HS đọc Y/c -HS thảo luận nhóm 2 -Nêu các câu kể Ai là gì? -Tại sao câu: Tàu nào..không phải là câu kể Ai là gì ? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX -Không nêu nhận định hay giới thiệu Bài 2: *Cho HS đọc yêu cầu bài2 -HS đọc yêu cầu Nguyễn Tri Phương/ là người CN VN Cả hai ông /đều không phải CN VN ¤ng N¨m/ lµ d©n ngô c­ CN VN CÇn trôc/ lµ c¸nh tay ph¶i .. CN VN -X¸c ®Þnh CN,VN ë c¸c c©u trªn -ThÕ nµo lµ CN,VN? -HS ch÷a bµi NX Bµi 3:ViÕt mét ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ bè mÑ b¹n. C. Cñng cè dÆn dß :2. *Gäi HS ®äc yªu cÇu -Gäi HS ®äc bµi lµm NX -C©u kÓ Ai lµ g× cã t¸c dông vµ ý nghÜa ntn? -NX giê häc -HS ®äc yªu cÇu -HS viÕt bµi ,®äc bµi NX * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ........................................................................................................................................................................................................................ TOÁN LUYỆN TẬP I Mục tiêu: -Giúp HS thực hiện được phép chia hai phân số -Biết cá chia một số tự nhiên cho một phân số -Rèn kĩ năng ghi nhớ và tính toán cho HS II.Đồ dùng dạy học: -Phấn màu II Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC:3’ Tính bằng cách hợp lí (4/7+9/4):4/7;(3/9+5/8):5/8 -Gọi HS chữa bài cũ -HS chữa bài NX B. Dạy bài mới :35’ *Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe *HD ôn tập Bài 1: 1.Ôn phép chia phân số a, b, c, *Gọi HS đọc yêu cầu -Cho HS lên bảng chữa bài -Muốn chia 1phân số cho 1phân số ta làm ntn? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX Bài 2: a,3: b, *Gọi HS đọc yêu cầu -GV viết bài mẫu Y/c HS viết thành hai phân số ,thực hiện phép tính -Cho HS lên bảng chữa -Muốn chia 1 số tự nhiên cho 1phân số ta làm ntn? -BT1,2 ôn gì? -HS đọc yêu cầu -Cho HS chữa bài NX 2. Tính chất kết hợp của phân số Bài 3: (chiều) C1:( = C2:(= *Gọi HS đọc yêu cầu -Nêu cách tính và so sánh kết quả -Cho HS chữa bài -BT3 ôn gì? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài Bài 4: (chiều) vậy ẵ gấp 6 lần 1/12 vậy1/3 gấp 4 lần 1/12 *Gọi HS đọc yêu cầu -Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì ? -Cho HS chữa bài NX -BT4ôn gì? -HS đọc yêu cầu -HS lên chữa bài NX C. Củng cố dặn dò :2 -Hôm nay ôn gì? -Nhận xét tiết học * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ tư ngày 7 tháng 03 năm 2018 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I Mục tiêu: -Nắm được hai cách kết bài: kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng trong bài văn miêu tả cây cối . -Vận dụng kiến thức đã biết để viết đoạn văn kết bài theo cách mở rộng trong bài văn miêu tả một cây mà em thích. II Đồ dùng dạy học -HS chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại cây III Các hoạt dộng dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :2’ -Gọi HS đọc đoạn mở bài tả một cây mà em yêu thích -GVNX -HS đọc bài NX B. Dạy bài mới :35’ *Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe *HD làm bài tập Bài 1:Đáp án Có thể dùng các câu ở đoạn a,b làm kết bài Đoạn a nói lên tình cảm của người tả đối với cây Đoạn b nêu lên ích lợi và tình cảm của người tả đối với cây. *Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 -Cho HS chữa bài NX -Thế nào là kết bài mở rộng trong văn miêu tả cây cối ? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX -HS nêu Bài 2: VD: a,Quan sát cây bàng b,Cây bàng cho bóng mát ,lá làm gói xôi,quả ăn được ,cành để làm chất đốt . c,Cây bàng gắn bó với tuổi học trò của mỗi chúng em. *Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 -Cho HS làm bài -GVNX sửa sai -HS đọc yêu cầu -HS lên chữa bài NX Bài 3:Dựa vào bài 2,viết kết bài mở rộng cho bài văn VD:Em rất yêu cây bàng ở trường em .Cây bàng có rất nhiều ích lợi .Nó không những là cái ô che nắng che mưa cho chúng em ,lá bàng còn dùng để gói xôi ,cành làm chất đốt . *Gọi HS đọc yêu cầu -Cho HS viết bài -Gọi HS đọc bài làm NX -HS đọc yêu cầu -HS viết bài -HS đọc bài Bài 4:Hãy viết kết bài mở rộng cho một trong các đề dưới đây: a,Cây tre ở làng quê. b, Cây tràm ở quê em. c,Cây đa cổ thụ ở đầu làng . C. Củng cố dặn dò :2’ *Gọi HS đọc yêu cầu bài 4 -Cho HS viết bài -Gọi HS đọc bài NX -Có mấy cách kết bài? -Nhận xét tiết học -HS đọc yêu cầu -HS viết kết bài -HS đọc kết bài của mình NX BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2018 TẬP ĐỌC GA -VRỐT NGOÀI CHIẾN LUỸ I Mục tiêu: -Đọc đúng các từ khó, tên riêng nước ngoài, đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật và phân biệt với lời người dẫn chuyện. -Đọc trôi chảy toàn bài ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu ,giữa các cụm từ -Hiểu một số từ :Chiến luỹ ,thấp thoáng ,nghĩa quân ,ú tim -Hiểu nội dung bài :Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga -vrốt II Đồ dùng dạy học -Tranh minh hoạ trong SGK -Bảng phụ chép đoạn luyện đọc III . Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục-các phương pháp dạy học tích cực -Kĩ năng xác định giá trị cá nhân, tự nhận thức ,ra quyết định ,đảm nhận trách nhiệm -Trình bày ý kiến cá nhân, trải nghiệm, thảo luận nhóm. IV Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :2’ -Gọi HS đọc bài cũ Thắng biển -GV NX -HS đọc bài NX B. Dạy bài mới :35’ Hoạt động 1:Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 2:HD tìm hiểu và luyện đọc *Gọi HS đọc nối tiếp theo từng đoạn Đ1:Từ đầu mưa đạn Đ2:Tiếp Ga -vrốt nói . Đ3:Phần còn lại -HS đọc nối tiếp bài theo từng đoạn a ,Luyện đọc : -Cho phát âm từ khó mười lăm phút nữa ,làm sao ,Ga vrốt -HS đọc từ khó -Gọi HS đọc phần chú giải -HS đọc phần chú giải -Gọi HS dọc cả bài -GV đọc mẫu toàn bài đọc với giọng kể chuyện thể hiện tình cảm hồn nhiên .. b ,Tìm hiểu bài -Gọi HS đọc bài -Ga -vrốt ngoài chiến luỹ để làm gì ? -Nhặt đạn giúp nghĩa quân -Vì sao cậu lại ra ngoài chiến luỹ trong lúc mưa đạn ? -Vì em nghe thấy Ăng-giôn-ra nói chỉ còn Đoạn 1: Cho biết lý do Ga -vrốt ra ngoài chiến lũy -Đoạn 1 cho biết điều gì ? -HS nêu ý đoạn 1 -Tìm những chi tiết cho thấy lòng dũng cảm của Ga-vrốt ? -Bóng cậu thấp thoáng dưới làn mưa đạn Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga- vrốt -Đoạn 2 ý nói gì ? -HS nêu ý đoạn 2 *Gọi HS đọc đoạn 3 -Vì sao tác giả lại nói Ga- vrốt là một thiên thần ? -HS đọc bài -Bóng cậu lúc ẩn lúc hiện như một thiên thần -Em có cảm nghĩ gì về nhân vật Ga-vrốt ? -HS tự do phát biểu Đoạn 3: Ga-vrốt là một thiếu niên dũng cảm -Đoạn 3 ý nói gì ? -HS nêu ý đoạn 3 Nội dung:Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga- vrốt . ->Néi dung bµi nãi g× ? -HS nªu néi dung vµ ghi vµo vë c,LuyÖn ®äc diÔn c¶m C. Cñng cè dÆn dß :2’ -Gäi HS ®äc nèi tiÕp bµi -Giíi thiÖu ®o¹n ®äc diÔn c¶m -Cho HS ®äc ,nªu c¸ch ®äc -Tæ chøc thi ®äc bµi -Nh¾c l¹i néi dung -NhËn xÐt tiÕt häc -HS ®äc bµi -HS nªu c¸ch ®äc -HS thi ®äc NX BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG(T1) I Mục tiêu: -Giúp HS rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia hai phân số . -Biết cách tính và viết gọn phân số ở phép chia một phân số cho một số tự nhiên -Biết tìm phân số của một số -Rèn kĩ năng tính toán cho HS II.Đồ dùng dạy học: -Phấn màu. III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :2’ -Gọi HS chữa bài cũ -HS chữa bài NX B. Dạy bài mới :35’ *Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe *HD luyện tập 1.Ôn phép chia phân số Bài 1: a,b a ,,b, 2.Chia phân số cho số nguyên *Cho HS đọc yêu cầu -Gọi HS chữa bài -Nêu cách chia phân số ? -BT1 ôn gì? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX Bài 2: a,b a, b, *Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi 2 -Cho HS ch÷a bµi NX -Muèn chia mét ph©n sè cho mét sè nguyªn ta lµm ntn? -BT2 «n g×? -HS ®äc yªu cÇu -HS ch÷a bµi 3.Thùc hiÖn phÐp tÝnh Bµi 3: (ChiÒu) a , =, b, 4.¤n gi¶i to¸n *Gäi HS ®äc yªu cÇu -Nªu c¸ch tÝnh -Cho HS ch÷a bµi -Muèn nh©n hai ph©n sè ta lµm ntn? -BT3 «n g×? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX Bài 4: Giải Chiều rộng mảnh vườn là : 60 x Chu vi mảnh vườn là : (60+36)x2= 192 (m) Diện tích mảnh vườn là : 60 x 36=2160 (m)2 Đáp số : P: 192m S:2160m2 C. Củng cố dặn dò :2’ *Gọi HS đọc yêu cầu -Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì ? -Cho HS giải -Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật? -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm ntn? -BT4 ôn gì? -Hôm nay ta ôn những kiến thức nào ? -NX giờ học. -Gọi HS đọc yêu cầu -Cho HS chữa bài HS đổi vở KT nhận xét bài của bạn theo nhóm đôi S=(a+b) x2 S=a x b * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT ) THẮNG BIỂN I Mục tiêu: -Nghe viết chính xác ,đẹp đoạn từ “Mặt trời .chống giữ” trong bài Thắng biển -Làm bài tập phân biệt l/n hoặc in/ inh -Rèn kĩ năng viết chính tả, ý thức giữ gìn VSCĐ cho HS II Đồ dùng dạy học -Chép sẵn bài tập 2a ra bảng nhóm III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :2’ -GV đọc một số từ cho HS viết tức giận,dữ dội,gườm gườm. -2 HS lên bảng viết Cả lớp viết nháp NX B. Dạy bài mới :33’ *Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe * HD viết chính tả a,Trao đổi về nội dung đoạn văn -GV đọc bài -Qua đoạn văn em thấy hình ảnh cơn bão thể hiện ntn? b ,HD viết từ khó : -GV đọc cho HS viết từ khó mênh mông ,lan rộng ,vật lộn ,dữ dội ,điên cuồng .. -2 HS viết ở bảng Cả lớp viết nháp NX c.HS viết chính tả d,Chấm bài và chữa lỗi -GV đọc bài -Bài chính tả thuộc thể loại nào -Khi viết chính tả ta lưu ý gì? -GV đọc bài cho HS viết -GV đọc cho HS soát lỗi -HS nghe -HS nghe viết bài HS soát lỗi *HD làm bài tập Bài2: §¸p ¸n Trăng tỏa lan từng ánh vàng dìu dịu .Những cụm mây trắng lững lờ trôi. Đầu phố những cây dâu da đang thằm lặng ban phát từng hương ngọt ngào vào đêm yên tĩnh .Càng về khuya , hoa càng nồng nàn , náo nức. - HS đọc yêu cầu bài 2 ( trang 20 vở chính tả mới tập 2 ) HS làm bài Chữa bài NX -HS thảo luận nhóm làm bài -Đại diện nhóm trả lời -HS đọc bài C. Củng cố dặn dò :2’ -Nhận xét tiết học * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... LỊCH SỬ CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG I Mục tiêu: Sau bài học HS - Biết sơ lược về quá trình khẩn hoang ở Đàng Trong: từ thế kỷ XVI các chúa Nguyễn đã đẩy mạnh việc khẩn hoang từ sông Gianh trở vào vùng Nam Bộ ngày nay -Cuộc khẩn hoang từ thế kỷ XVI đã mở rộng diện tích sản xuất ở các vùng hoang hoá ,nhiều xóm làng được hình thành và phát triển . -Nhân dân các vùng khẩn hoang sống hoà hợp với nhau tạo nên nền văn hoá thống nhát có nhiều bản sắc -Dùng lược đồ chỉ ra vùng đất khẩn hoang. II Đồ dùng dạy học Phiếu ,bảng nhóm bút dạ III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC:2’ -Do đâu mà vào đầu thế kỷ XVI nước ta lâm vào thời kỳ bị chia cắt ? -GV NX -HS trả lời -NX B. Dạy bài mới:35’ *Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 1:Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang *Gọi HS đọc bài -Cho thảo luận nhóm đôi làm bài ở phiếu (115 sách thiết kế) 1.Ai là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng trong ? 2.Chính quyền chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? 3.Đoàn người khẩn hoang đã đi đến đâu? 4.Người đi khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến ? -HS thảo luận nhóm và trả lời Hoạt động 2:Kết quả của cuộc khẩn hoang *Cho HS thảo luận nhóm 4 làm bài Tiêu chí so sánh Trước khi khẩn hoang Sau khi khẩn hoang Diện tích đất Đến hết vùng Quảng Nam Mở rộng đến đồng bằng sông Cửu Long Tình trạng đất Hoang hoá Đất được sử dụng tăng Làng xóm ,dân cư Dân cư thưa thớt Có thêm làng xóm và ngày càng trù phú -Cuộc sống chung giữa các dân tộc phía Nam đêm lại kết quả gì ? -HS thảo luận nhóm làm bài -Đại diện nhóm trình bày -Nền văn hóa của các dân tộc hoà vào nhau C. Củng cố dặn dò :2’ -Qua bài này ta ghi nhớ điều gì ? -Nhận xét tiết học -Đọc ghi nhớ SGK * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : DŨNG CẢM I Mục tiêu : -Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa. -Sử dụng các từ ngữ trong chủ điểm này để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp. -Biết một số câu thành ngữ nói về lòng dũng cảm và đặt được 1 câu với thành ngữ theo chủ điểm II Đồ dùng dạy học -Bảng nhóm , bút dạ -Chép sẵn các thành ngữ ở bài tập 3 III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt đông của GV Hoạt động của HS A KTBC :3’ Gọi HS nêu bài cũ Đặt 2 câu kểAi là gì?xác định CN,VN -HS chữa bài cũ-NX B Dạy bài mới :35’ * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe *Hướng dẫn làm bài tập Bài 1 : - Từ cùng nghĩa với từ dũng cảm là : Can đảm , gan dạ , gan góc , gan lỳ . - Từ trái nghĩa với từ dũng cảm là :nhát gan , hèn nhát , nhu nhược *Gọi đọc yêu cầu -Cho HS thảo luận nhóm 4 làm ra bảng phụ -Đại diện nhóm trình bày Dũng cảm là gì ? -HS đọc yêu cầu bài -HS chữa bài theo nhóm -HS giải nghĩa Bài 2 Bác sĩ Ly là người quả cảm Các chú công nhân rất gan dạ . Tên giặc hèn nhát đã đầu hàng *Gọi HS đọc yêu cầu -Cho HS đọc câu nối tiếp -GV NX sửa sai -HS đọc yêu cầu bài -HS đặt câu Bài 3 : Đáp án - Dũng cảm bênh vực lẽ phải - Khí thế dũng mãnh -Hi sinh anh dũng *Gọi đọc yêu cầu -Gọi HS chữa bài -GVNX sửa sai -HS đọc đề bài -HS chữa bài NX Bài 4 : Đáp án : Vào sinh ra tử Gan vàng dạ sắt Ba chìm bảy nổi nghĩa đen : Mô tả 1 vật lúc thì chìm lúc thì nổi Nghĩa bóng : Nói về cuộc sống của con người gặp nhiều khó khăn *Gọi đọc yêu cầu -Cho giải nghĩa nghĩa đen , nghĩa bóng các thành ngữ sau :Ba chìm bảy nổi , vào sinh ra tử , gan vàng dạ sắt -Đặt câu với 1 thành ngữ -HS đọc đề -Thảo luận nhóm đôi giải nghĩa các thành ngữ - Anh ấy đã từng vào sinh ra tử nhiều lần C Củng cố dặn dò :2 -Đọc lại các từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm -NX giờ học -HS đọc các từ ngữ * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG(T2) I Mục tiêu: -Giúp HS rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính với phân số -Giải bài toán có lời văn -Rèn kĩ năng ghi nhớ, tính toán cho HS II.Đồ dùng dạy học: -Phấn màu III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :3’ -Gọi HS chữa bài cũ Tính4/7x1/8+1/2;2/5:7/15-1/2 -HS chữa bài cũ NX B, Dạy bài mới :35’ *Giới thiệu bài : -GV giới thiệu bài -HS nghe *HD ôn tập : 1.Ôn về phép cộng phân số . Bài 1:a,b a , b, *Gọi HS đọc yêu cầu -Cho HS lên bảng chữa bài NX -Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta làm ntn? -BT1 ôn gì? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài 2.Ôn về phép trừ phân số Bài 2: a,b a , b , *Gọi HS đọc yêu cầu -Cho HS chữa bài -Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm ntn? -BT2 ôn gì? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài 3.Ôn về phép nhân phân số Bài 3: a,b a , b, *Cho HS chữa bài 3 -Nêu phép nhân phân số ? -Muốn nhân phân số với một số nguyên ta làm ntn? -BT3 ôn gì? -HS chữa bài HS đổi vở KT nhận xét bài của bạn theo nhóm đôi 4.ôn phép chia phân số . Bài 4: a,b a, b, *Gọi HS đọc yêu cầu -Nêu cách chia phân số ? -BT4 ôn gì? -HS chữa bài NX C.củng cố dặn dò :2’ -Hôm nay ta ôn những kiến thức nào ? -NX giờ học * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... KHOA HỌC VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT I Mục tiêu -Biết, kể được tên những vật dẫn nhiệt tốt ( kim loại , đồng , nhôm) những vật dẫn nhiệt kém ( gỗ , nhựa ) -Giải thích được 1 số hiện tượng đơn giản liên quan đến tính dẫn nhiệt của vật -Hiểu việc sử dụng các chất dẫn nhiệt và biết cách sử dụng chúng trong những trường hợp liên quan đến đời sống II Đồ dùng dạy học -Tranh ảnh trong SGK -Cốc thìa , ..phích nước để làm thí nghiệm III . Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục-các phương pháp dạy học tích cực -Kĩ năng lựa chọn giải pháp cho các tình huống cần dẫn nhiệt,cách nhiệt tốt;giải quyết vấn đề liên quan tới dẫn nhiệt ,cách nhiệt -Thí nghiệm theo nhóm nhỏ. IV Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A KTBC :2’ -Nêu ví dụ : Nước nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi? GV NX -HS trả lời NX B. Dạy bài mới * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 1 :Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt *Cho HS làm thí nghiệm 1 như SGK (1 cốc nước 1 thìa nhôm , 1 thìa nhựa) -Nêu kết quả thí nghiệm -HS làm thí nghiệm và nêu kết quả -Tại sao thìa nhôm lại nóng lên ? -HS trả lời *Thí nghiệm 2 :Cho HS quan sát trong SGK và làm thí nghiệm -HS làm thí nghiệm và nêu kết quả -Xoong và quai xoong thường làm bằng chất dẫn nhiệt tốt hay kém - Xoong làm bằng nhôm dẫn nhiệt tốt -Tại sao những hôm trời rét chạm tay vào ghế sắt ta lại cảm thấy lạnh? -Nhôm dẫn nhiệt tốt -Chạm tay vào ghế gỗ ta không thấy lạnh? -Gỗ dẫn nhiệt kém Hoạt động 2 Tính cách nhiệt của không khí *Cho HS quan sát trong SGK -Bên trong ấm giỏ thường làm bằng gì ? -Sử dụng có ích gì ? -Trong các chỗ rỗng của vật có chứa gì ? *Cho quan sát hình 4 -HS quan sát hình và nêu -HS trả lời -HS trả lời -Tại sao chúng ta phải đổ nước nóng như nhau lượng bằng nhau? -Để đảm bảo nhiệt độ của 2 cốc bằng nhau -Tại sao phải đo cùng 1 lúc -Để lâu sẽ nguội không chính xác -Tại sao nước trong cốc quấn báo chặt lại nóng lâu hơn quấn báo lỏng ? -HS nêu -Không khí là vật cách nhiệt hay dẫn nhiệt ? -Vật cách nhiệt Hoạt động 3: Tôi là ai , tôi được làm bằng gì ? *Chia lớp thành 2 đội .Mỗi đội 5 em Đội 1 đố đội 2 trả lời VD :Tôi giúp mọi người được ấm trong khi ngủ? Đúng -2 đội thi đố và trả lời -Chăn Đội 2 : Bạn là chăn , bạn được làm bằng len và bông C Củng cố dặn dò:1’ -Nhắc lại kiến thức. -Nhận xét tiết học BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐẠO ĐỨC TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO(T1) I Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Hiểu được ý nghĩa của các hoạt động nhân đạo,giúp đỡ gia đình gặp khó khăn hoạn nạn -Nêu được VD về hoạt động nhân đạo. 2. Thái độ : -ủng hộ các hoạt động nhân đạo ở trường ở cộng đồng nơi mình ở -Thông cảm với bạn bè, những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường và ở cộng đồng. Không đồng tình với những người có thái độ thờ ơ với các hoạt động nhân đạo 3.Hành vi : -Tuyên truyền tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo phù hợp với bản thân vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia. II Đồ dùng dạy học -Bảng nhóm, bút dạ -Ô chữ ,thẻ, tranh III . Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục-các phương pháp dạy học tích cực -Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo -Đóng vai, thảo luận. IV Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC:3’ -Cho cả lớp hát một bài -Cả lớp hát B. Dạy bài mới :35’ *Giới thiệu bài : -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 1: Trao đổi thông tin -Cho HS quan sát tranh NX -Nội dung bức tranh nói gì ? -ủng hộ đồng bào bão lụt GV :Đó là các việc làm nhân đạo -Hãy tưởng tượng em là người dân ở vùng thiên tai em sẽ thế nào ? -Đói, rét .. -Tìm thêm một số thông tin khác qua đài báo ti vi? -Động đất ở Nhật Bản Sóng thần ở In-đô-nê-xi- a Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến *Cho HS xử lý các tình huống sau -HS bày tỏ thái độ đúng hay sai TH1 Sơn không mua truyện mà để dành tiền ủng hộ các bạn thiên tai -Đúng ,Thẻ đỏ TH2 Cường bàn với bố mẹ dùng tiền mừng tuổi giúp các nạn nhân chất độc mầu da cam. Đúng TH3 Mạnh bán sách vở cũ để lấy tiền đi chơi điện tử Sai - Những biểu hiện của hoạt động nhân đạo là gì ? -ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ vật chất Hoạt động 3 : Xử lý tình huống -GV kết luận : Mọi người cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo -Nếu lớp em có 1 bạn bị liệt chân thì chúng ta p

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 26.doc
Tài liệu liên quan