Giáo án Dấu hiệu chia hết cho 5

GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 5

+ GV cho HS nêu các ví dụ về các số chia hết cho 5

+ Các số không chia hết cho 5. GV viết thành 2 cột : cột bên trái ghi các ví dụ chia hết cho 5 và phép chia tương ứng . Cột bên phải ghi các ví dụ không chia hết cho 5 và phép chia tương ứng

 

 

docx3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3651 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Dấu hiệu chia hết cho 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN: ( Tiết 85 ) : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 I. Mục tiêu : Giúp HS - Dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 . - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 5 để chọn hay viết các số chia hết cho 5 - Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, kết hợp với dấu hiệu chia hết cho 5 II. Các hoạt động day- học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng - GV chấm- nhận xét 2. Bài mới : a. Giới thiệu b. Hướng dẫn bài mới * GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 5 + GV cho HS nêu các ví dụ về các số chia hết cho 5 + Các số không chia hết cho 5. GV viết thành 2 cột : cột bên trái ghi các ví dụ chia hết cho 5 và phép chia tương ứng . Cột bên phải ghi các ví dụ không chia hết cho 5 và phép chia tương ứng - GV lưu ý HS chú ý đến số tận cùng của các số này. - GV cho HS nêu nhận xét * GV chốt ý : Muốn biết một số có chia hết cho 5 hay không ta chỉ cần xét chữ số tận cùng của số đó. Nếu chữ tận cùng là 0 hay 5 thì chia hết cho 5 còn lại các chữ số tận cùng là những số khác thì không chia hết cho 5 * Thực hành Bài 1 : GV gọi HS đọc đề Bài 2 : GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm vào vở Bài 3 : GV cho HS nêu lại đề bài và nêu ý kiến thảo luận. Cần chọn chữ số tận cùng là chữ số nào. - GV nhận xét- kết luận kết quả đúng 3. Củng cố- dặn dò - Gọi 1 HS nêu dấu hiệu chia hết và không chia hết 5 - Bài nhà : 4/06 * Bài sau : Luyện tập - 1 em nêu dấu hiệu chia hết cho 2 - 1 em làm bài tập 4. - cả lớp sửa bài -HS nêu - HS chú ý đễn các số chia hết cho 5 để rút ra nhận xét chung về các số chia hết cho 5 - HS rút ra nhận xét chung về các số Không chia hết cho 5. - Một số em nêu- Cả lớp đọc đồng thanh 3 lần. - Cả lớp làm bài vào vở - Hai em đổi vở cho nhau để chấm bài. - HS ghép các số chia hết cho 5 từ ba chữ số đã cho rồi thông báo kết quả. -HS nêu TOÁN: ( Tiết 86 ) : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Giúp HS - Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5 . - Biết kết hợp hai dấu hiệu chia để nhận biết các số vừa chia hết 2 vừa chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng phải là 0 II. Các hoạt động day- học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng - GV chấm- nhận xét 2. Bài mới : a. Giới thiệu b. Hướng dẫn HS luyện tập Bài 1 : GV gọi 1 HS đọc đề - Cho HS làm bài vào vở. - GV chấm bài, yêu cầu HS giải thích vì sao lại chọn số đó Bài 2 : GV gọi 1 HS đọc đề - GV yêu cầu 1 số em đọc kết quả Bài 3 : GV yêu cầu HS tự làm bài. Gọi 1 số em trả lời - giải thích lí do vì sao chọn các số đó. - GV nhận xét - bổ sung Bài 4 : GV gọi 2 em đọc đề - GV nhận xét - bổ sung Bài 5 : GV cho HS thảo luận theo từng cặp 3. Củng cố- dặn dò - Nhận xét tiết học * Bài sau : Dấu hiệu chia hết cho 9 - 1 em nêu dấu hiệu chia hết cho 5 - 1 em làm bài tập 4/96 - Cả lớp sửa bài vào vở - 1 HS đọc đề. - 1 HS làm bài trên bảng - Cả lớp làmbài vào vở. - HS đổi vở để chấm - Cả lớp nhận xét, bổ sung - HS trả lời - giải thích lí do. - HS trả lời miệng ,giải thích. - HS thảoluận – nêu kết luận : Loan có 10 quả táo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxDấu hiệu chia hết cho 5.docx
Tài liệu liên quan