Giáo án Địa lý lớp 10 - Cấu trúc của trái đất, thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng

- Hs giải thích được nguyên nhân của sự chuyển dịch các mảng .

-Gv :Các nhà kh đã dựa trên những kết quả nghiên cứu mới

về địa từ, địa chấn ,về cấu tạo bên trong của trái đất .để ổ

sung giả thuyết của A. Vê ghê ne => xây dựng nên thuyết

kiến tạo mảng .

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 9053 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 10 - Cấu trúc của trái đất, thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT .THẠCH QUYỂN .THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG I. Mục tiêu : Sau bài học Hs cần : 1.Về kiến thức : - So sánh được đặc điểm của các lớp cấu tạo Trái Đất , kiểu vỏ lục địa với kiểu vỏ đại dương . -Nội dung thuyết kiến tạo mảng 2.Về kĩ năng : - Rèn luyện được cách trình bày một vấn đề . - Rền luyện kĩ năng phân tích ,so sánh từ kênh hình . II.Thiết bị dạy học : -Tranh ảnh về cấu trúc của trái đất . -Hình 7.1,7.2,7.3 SGK phóng to III. Hoạt động dạy học : *Mở bài : *Bài mới : Hoạt động của GV + Hs Hđ 1:Cặp ,nhóm - Tại sao nghiên cứu trái đất các nhà khoa học thường dùng pp địa chấn ? - Hs phân tích hình 7.1.2 cho biết : +Trái đất cấu tạo mấy lớp ?Nêu tên từng lớp . - Hs Nghiên cứu Sgk hoàn thành bài tập sau. +Nhóm 1,2:lớp vỏ +Nhóm 3,4 :lớp Man Ti Nội dung II.Cấu trúc Trái Đất : - Trái đất có cấu tạo không đồng nhất ,được cấu tạo theo lớp . - Có 3 lớp chính 1 Lớp Vỏ 2. Lớp Man Ti . 3.Nhân +Nhóm 5,6 :Nhân (mỗi nhóm cần làm rõ độ dày , thể tích , khối lượng ,vật chất cấu tạo ,nhiệt độ ...của mỗi lớp ) - Gv chuẩn kiến thức bằng bảng phụ Hđ 2:Cá nhân -Hs quan sát hình 7.2 so sánh kiểu vỏ lục địa và kiểu vỏ đại dương . - Thạch quyển là gì ? Hđ 3: - Hs dựa vào hình 7.3 ,kết hợp +Các lớp có đặc điểm khác nhau về độ dày ,thể tích ,khối lượng ,vật chất cấu tạo... +Lớp vỏ trái đất gồm 2 kiểu vỏ : Vỏ lục địa ,vỏ đại dương . Hai kiểu vỏ này có sự khác nhau. *Khái niệm thạch quyển : Bao gồm vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Man Ti (dày 100Km - vật chất ở trạng thái cứng ) II. Thuyết kiến tạo mảng : 1.*Thuyết trôi dạt lục địa :(Vê ghê ne - nhà địa vật lí người đọc sgk => nội dung của thuyết kiến tạo mảng .(tên các mảng , cấu tạo ,sự di chuyển ...) - Hs giải thích được nguyên nhân của sự chuyển dịch các mảng . -Gv :Các nhà kh đã dựa trên những kết quả nghiên cứu mới về địa từ, địa chấn ,về cấu tạo bên trong của trái đất ...để ổ sung giả thuyết của A. Vê ghê ne => xây dựng nên thuyết kiến tạo mảng . Đức ) + Trứơc đây Trái đất đã có lúc là một lục địa duy nhất ,sau đó bị gãy vỡ , nứt ra ... +Giả thuyết dựa trên sự quan sát về hình thái, địa chất ,di tích hóa thạch . 2.*Thuyết kiến tạo mảng : + Dựa trên cơ sở thuyết trôi dạt lục địa . + Thạch quyển được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo . + Nguyên nhân của các hiên tượng kiến tạo ,động đất ,núi lửa ...là do hoạt động chuyển dịch các mảng kiến tạo lớn . + Ranh giới chỗ tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo là vùng bất ổn định thường xảy ra các hệ tượng kiến tạo ,động đất ,núi lửa . IV.Đánh giá : -Hoàn thành bảng sau : Các lớp của Trái Đất Độ dày Trạng thái vật chất Thành phần cấu tạo ý nghĩa Vỏ Lớp Man Ti Nhân IV.Hoạt động tiếp nối : Bài tập :1,2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcau_truc_cua_trai_dat_9902.pdf
Tài liệu liên quan