Giáo án Địa lý lớp 10 - Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển, phân bố nông nghiệp một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

I- Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1- Vai trò

- Là một ngành sản xuất vật chất không thể thay thế được

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm

+ Nguyên liệu cho công nghiệp

+ Nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ

- Hiện nay 40% thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp, chiếm 4% GDP toàn cầu

 

doc7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 6705 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 10 - Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển, phân bố nông nghiệp một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chương VII: địa lý nông nghiệp Bài 27: vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển, phân bố nông nghiệp một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được vai trò và đặc điểm của nông nghiệp - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ NN. - Biết phân tích và nhận xét những đặc điểm phát triển, những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở một địa phương đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp - Tham gia tích cực và ủng hộ những chính sách phát triển nông nghiệp và những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở địa phương II- Thiết bị dạy học: III- Những kiến thức trọng tâm - Vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp không ngành nào thay thế được - Đặc điểm quan trọng của sản xuất nông nghiệp: Đất trồng là tư liệu sản xuất, cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động. - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản. Các nhân tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp. - Những đặc điểm cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. IV- Phương pháp dạy học: - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức - Phương pháp làm việc theo nhóm V- Tiến trình lên lớp 1- ổn định lớp. 2- Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính - Hoạt động 1 (cá nhân): Nông nghiệp xuất hiện từ khi nào ? Bao gồm những ngành nào ? - Nông nghiệp có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất - Tại sao ở các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp là chiến lược hàng đầu ? - Giáo viên bổ sung, giải thích thêm. Mở rộng ở các nước trên thế giới. Liên hệ Việt Nam - Hoạt động 2 (cặp/nhóm): Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, giải thích - Giáo viên củng cố - Hoạt động 3: Dựa vào sơ đồ sách giáo khoa, nêu các nhóm nhân tố, nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển nông nghiệp - Nhóm 1: Lấy ví dụ chứng minh ảnh hưởng của nhóm nhân tố tự nhiên - Nhóm 2: Làm nhân tố kinh tế - xã hội - Giáo viên bổ sung giải thích, lấy thêm một số ví dụ khác - Tập quán ăn uống của từng dân tộc - Chính sách khoán 10 ở Việt Nam - Các giống lúa mới, "tứ hóa" trong nông nghiệp - Nêu sản xuất nông nghiệp hàng hóa - Giáo viên: Sản xuất lãnh thổ nông nghiệp có nhiều hình thức. Chúng ta chỉ đề cập ở đây 3 hình thức quan trọng nhất - Hoạt động 4 (nhóm, cá nhân): Nêu những điểm khác nhau cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên. Lấy ví dụ ở Việt Nam. - Học sinh làm ra giấy, gọi trả lời. Giáo viên bổ sung củng cố. I- Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp 1- Vai trò - Là một ngành sản xuất vật chất không thể thay thế được + Cung cấp lương thực, thực phẩm + Nguyên liệu cho công nghiệp + Nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ - Hiện nay 40% thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp, chiếm 4% GDP toàn cầu 2- Đặc điểm: a/ Đất trồng là tư liệu sản xuất và không thể thay thế b/ Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi c/ Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ d/ SXNN phụ thuộc vào điều kiện TN e/ Trong nền kinh tế hiện đại, NN trở thành ngành sản xuất hàng hóa II- Các nhân tố ảnh hưởng tói sự phân bố và phát triển nông nghiệp 1- Nhân tố tự nhiên - Đất: Không có đất, hoạt động sản xuất nông nghiệp không thể diễn ra, quy định quy mô, cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi và năng suất - Khí hậu, nước: ảnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu, tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp. - Sinh vật: Cơ sở tạo nên giống cây trồng, vật nuôi, cơ sở thức ăn, cơ cấu sự phát triển của ngành chăn nuôi. 2- Nhân tố kinh tế - xã hội - Dân cư, lao động ảnh hưởng cơ cấu sự phân bố cây trồng, vật nuôi. Là lực lượng lao động, tiêu thụ --> quan trọng để phát triển nông nghiệp - Sở hữu ruộng đất: ảnh hưởng đến con đường phát triển nông nghiệp - Tiến bộ khoa học kỹ thuật: ảnh hưởng nâng cao năng suất, chất lượng - Thị trường tiêu thụ: Điều tiết sản xuất, ảnh hưởng đến chuyên môn hóa III- Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Trang trại - Phát triển trong thời kỳ CN hóa - Mục đích SX hàng hóa - Thuê LĐ - Quy mô đất đai tương đối lớn Thể tổng hợp nông nghiệp - Trình độ cao - Kết hợp XNNN với các XNCN - Sử dụng có hiệu quả nhất vị trí địa lý, điều kiện SX - Quy mô đất đai lớn Vùng nông nghiệp - Hình thức cao nhất - Có điều kiện sinh thái NN. - Trình độ thâm canh đồng nhất để hình thành vùng CM hóa 4- Kiểm tra đánh giá: Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, đặc điểm nào quan trọng nhất ? 5- Hoạt động nối tiếp: Bài tập sách giáo khoa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1_dia_ly_lop_10_bai_27_9483.doc