Giáo án Địa lý lớp 6 - Cấu tạo bên trong của trái đất

4.2. Ktbc: (4’).

+ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên

Trái Đất như thế nào?

- Trục Trái Đất và đường sáng tối không trùng nhau.

- Nên các địa điểm ở ½ cầu Bắc, cầu Nam có hiện tượng ngày

đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.

- Những điểm nằm trên đường xích đạo có ngày đêm bằng nhau.

+ Chọn ý đúng: Ở vòng cực có số ngày đêm kéo dài:

@. 1 ngày.

b. 6 tháng

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3648 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 6 - Cấu tạo bên trong của trái đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh biết: - Trình bày cấu taọ bên trong cùa Trái Đất gồm những lớp nào, đặc tính của chúng. - Biết được lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi những địa mảng nào và bao gồm mấy địa mảng. b. Kỹ năng: Quan sát. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, tranh cấu tạo TĐ. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Hoạt động nhóm. - Sử dụng tranh khai thác kiến thức 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định: (1’). Kdss. 4.2. Ktbc: (4’). + Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất như thế nào? - Trục Trái Đất và đường sáng tối không trùng nhau. - Nên các địa điểm ở ½ cầu Bắc, cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ. - Những điểm nằm trên đường xích đạo có ngày đêm bằng nhau. + Chọn ý đúng: Ở vòng cực có số ngày đêm kéo dài: @. 1 ngày. b. 6 tháng. 4.3. Bài mới: 33’. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động 1. * Sử dụng tranh khai thác kiến thức - Giáo viên: Tìm hiểu những lớp đất sâu trong lòng đất người ta không thể 1. Cấu taọ bên trong của Trái Đất: quan sát trực tiếp vì lỗ khoan sâu chỉ đạt độ 15000m trong khi bán kính TĐ 6.300km nên người ta dùng phương pháp gián tiếp. Địa chấn – trọng lực – địa từ. . Gần đây con người nghiên cứu thành phần, tính chất của các thiên thạchvà mẫu đất các thiên thạch khác như mặt trăng – cấu tạo thành phần của TĐ. - Quan sát tranh cấu tọa bên trong của TĐ. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Bên trong TĐ được cấu tạo bằng mấy lớp? - Gồm 3 lớp : vỏ, trung gian, lõi TL: - Lớp vỏ; trung gian; lớp nhân. * Nhóm 2: Nêu độ dầy, trạng thái, nhiệt dộ của lớp vỏ TĐ? TL: Từ 5 – 70 km – rắn chắc – nhiệt độ cao tối đa 10000c. * Nhóm 3: Nêu độ dầy, trạng thái, nhiệt độ của lớp trung gian của TĐ? TL: - Gần 3000 km từ quánh dẻo đến lỏng – khoảng 1500 – 47000c. * Nhóm 4: Nêu độ dầy, trạng thái, nhiệt độ của lớp lõi của TĐ? TL: - Trên 3000 km – lỏng ở ngoài và rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất 50000c. Chuyển ý. Hoạt động 2. * Quan sát tranh khai thác kiến thức. - Quan sát quả địa cầu xác định vị trí 2. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất - Lớp vỏ TĐ chiếm 1% thể tích; 0,5 % khối lượng lơpù này các lục địa và đại dương . + Nêu vai trò của lớp vỏ TĐ? Cấu tạo? TL: - Quan sát H 27 sgk. + Nêu những địa mảng chính của TĐ? TL: - BMĩ; NMĩ; Á- Âu; Phi; ÂĐộ; TBD; NCực. - Giáo viên: Vỏ TĐ được cấu tạo bởi những địa mảng di chuyển tốc độ chậm rất mỏng là một lớp đất đá rắn chắc dầy 5 – 70 km nhưng rất quan trọng vì là nơi tồn tại các thành phần khác của TĐ như không khí, sinh vật,.. xã hội loài người. - Vỏ TĐ do một số địa mảng kề nhau tạo thành. có khi tách xa nhau, xô chồm lên nhau, trượt bậc nhau hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương. . Đá bị ép nhô lên thành núi. = Xuất hiện động đất và núi lửa…. 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’ + Nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất? - Lớp vỏ TĐ chiếm 1% thể tích; 0,5 % khối lượng lớp này rất mỏng là một lớp đất đá rắn chắc dầy 5 – 70 km nhưng rất quan trọng vì là nơi tồn tại các thành phần khác của TĐ như không khí, sinh vật,.. xã hội loài người. - Vỏ TĐ do một số địa mảng kề nhau tạo thành. + Lớp vỏ TĐ dày: a. 5 -70 km. b. Gần 3000 km - Hướng dẫn làm tập bản đồ . 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Thực hành. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. 5.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcau_tao_ben_trong_cua_trai_dat_2915.pdf
Tài liệu liên quan