Giáo án Địa lý lớp 6 - Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trờ

Giới thiệubài .

Hoạt động 1.

* Sửdụng mô hình khai thác kiến thức.

* Hoạt động nhóm

-Quan sát mô hình TĐ quay quanh MTrời.

+ Trái Đất có những vận động nào?

TL: Vận động tựquay và vận động quay quanh Mtrờitrên quỹđạo hình elíp gần tròn.

-Giáo viên chia nhómcho học sinh hoạt động

1. Sựchuyển động của

Trái Đất quanh Mặt Trời:

từng đại diện nhóm trình bày bổsung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 6932 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 6 - Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Bài 8: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh hiểu: -Cơ chế của sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời,thời gian chuyển động và tính chất của hệ chuyển động . - Nhớ vị trí xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí trên quỹ đạo. b. Kỹ năng: Biết sử dụng quả địa cầu lặp lại hiện tượng tịnh tiến của Trái Đất. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Mô hình TĐ quay quanh Mtrời. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm - Sử dụng mô hình khai thác kiến thức. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’ 4.2. Ktbc: 4’ + Nêu sự vận động của TĐ quanh trục? - Hướng tự quay của Trái Đất từ Tây – Đông. - Được một vòng quanh trục trong thời gian 24 giờ. - Mỗi khu vực có 1 giờ riêng gọi là giờ khu vực. - Giờ gốc là giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua gọi là giờ GMT - Phía đông kinh tuyến gốc có giờ sớm hơn phía tây - Đường đổi ngày quốc tế nằm trên kinh tuyến 1800 + Chọn ý đúng: Do vận động tự quay quanh của TĐ vật bị lệch chuyển: a. Sang phải ở ½ cầu Bắc. b. Sang trái ở ½ cầu Nam. 4.3. Bài mới: 33’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài . Hoạt động 1. * Sử dụng mô hình khai thác kiến thức. * Hoạt động nhóm - Quan sát mô hình TĐ quay quanh MTrời. + Trái Đất có những vận động nào? TL: Vận động tự quay và vận động quay quanh Mtrờitrên quỹ đạo hình elíp gần tròn. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động 1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng * Nhóm 1: Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mtrời ? Một vòng trong thời gian bao lâu? TL: - Tây – Đông. - Một vòng trên quỹ đạo 365 ngày 6 giờ. * Nhóm 2: Độ nghiêng và hướng nghiêng của TĐ vào các vị trí: Xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí như thế nào? Chuyển động này là gì? TL: - Độ nghiêng và hướng nghiêng của trục TĐ được giữ nguyên và không đổi. - Chuyển động này là chuyển động tịnh tiến. + Khi chuyển động tự quay TĐ quay được một vòng trong thời gian bao lâu? - TĐ chuyển động quanh Mtrời theo hướng từ Tây – Đông trên quỹ đạo hình elíp gần tròn được một vòng trong thời gian 365 ngày 6 giờ. TL: - Một vòng trong thời gian 24 giờ. - Giáo viên: khi chuyển động trên quỹ đạo ngày TĐ gần Mtrời nhất là ngày cận nhật: 3 – 4 thánh 1 = 147 tr km. Ngày xa Mtrời nhất là ngày viễn nhật vào 4,5 tháng 7 = 152 tr km. Chuyển ý. Hoạt động 2. * Sử dụng mô hình khai thác kiến thức - Quan sát H 23 họăc mô hình TĐ quay quanh Mtrời. + Khi chuyển động trên qũy đạo trục nghiêng và hướng tự quay của TĐ có thay đổi không? TL: Không đổi. + Sinh ra hiện tượng gì ở 2 bán cầu? TL: 2 Nửa cầu lần lượt chúc về hướng Mtrời. - Quan sát H 24. 2. Hiện tượng các mùa: - Khi quay quanh trục TĐ luôn nghiêng không đổi, hướng về một phía. - 2 nửa cầu luôn phiên ngả về gần Mặt Trời và sinh ra các mùa. + Trong ngày 22.6 ( hạ chí) nửa cầu nào ngả về phía Mtrời? Nửa nào chếch xa Mtrời? TL: Nửa cầu Bắc ngả về phía Mtrời; Nửa cầu Nam chếch xa Mtrời. + Trong ngày 22.12 ( đông chí) nửa cầu nào ngả về phía Mtrời? Nửa nào chếch xa Mtrời? TL: - Nửa cầu Nam ngả về phía Mtrời, nửa cầu Bắc chếch xa Mtrời. - Giáo viên: Nửa cầu nào ngả về phía Mtrời thì góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng – mùa hạ ở nửa cầu đó và ngược lại. - Quan sát H 23 sgk. + TĐ hướng cả 2 nửa cầu về phía Mtrời như nhau vào các ngày nào? TL: 21.3 ( xuân phân); 23.9 (thu phân). - Giáo viên: . 2 ngày này có góc chiếu Mtrời như nhau, nhận lượng nhiệt và ánh sáng như - Ngày 22.6 mùa hạ ở nửa cầu Bắc; mùa đông ở nửa cầu Nam. - Ngày 22.12 mùa đông ở nửa cầu Bắc mùa hạ ở nửa cầu Nam. - Ngày 21.3 và ngày 23.9 là sự chuyển tiếp giữa các mùa nóng, lạnh của TĐ. nhau – chuyển tiếp sang mùa nóng lạnh. . Thời gian tính mùa theo dương lịch và âm lịch có khác nhau giữa các mùa. + Liên hệ VN có mấy mùa? TL: 2 mùa khô và mưa. 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’. + Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời như thế nào? - TĐ chuyển động quanh Mtrời theo hướng từ Tây – Đông trên quỹ đạo hình elíp gần tròn được một vòng trong thời gian 365 ngày 6 giờ. + Chọn ý đúng: Mùa hạ ở nửa cầu Bắc vào ngày: a. 22.6 c. 21.3 b. 22.12 d. 23.9 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdia_6_10_6168.pdf
Tài liệu liên quan