Giáo án Địa lý lớp 7 - Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Hiện nay các nước T và NM sát cánh đấu tranh chống sự chèn ép , bóc lột cảu

các công ty TB nước ngoài , đặc biệt là HK . Do gần 50% tổng số hàng hoá của

KV là traqo đổi với HK , bị HK chi phối gái cả các vật phẩm trao đổi , vì vậy KT

các nước T và NM bị thiệt hại lớn .Các nước T và NM càng đấu tranh đòi

hỏi buôn bán bình đẳng , tiến tới xây dựng 1 trật tự KT Quốc Tế mới. Nhiều

tổ chức kiên kết KT khuh vực đã được tàhnh lập như : hệ thống KT Mĩ Latinh ,

hiệp ước Anđét

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3550 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 7 - Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên Trung và NM - Lược đồ các đô thị CMĩ III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng , nhóm. IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra bài cũ : - Tại sao Trung và NM lại có nay đủ các đới KH ? đó là những đới KH nào ? - Trình bày các kiểu MT ở Trung và NM . 3) Giảng : Hoạt động 1 : LỊCH SỬ Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT HS quá trình đấu tranh trong quá khứ và giành độc lập ? GV yêu cầu HS đọc SGK mục 1 ? Qua nội dung SGK và sự hiểu biết của mình cho biết lịch sử T và NM chia làm mấy thời kì lớn ? cho biết nét chính trong nội dung từng thời kì ? * Có 4 thời kì : - Trước 1492 : người Anhđiêng sinh sống - Từ 1492  TK 16 : xuất hiện luồng nhập cư TBN , BĐN đưa người CPhi sang. I - LỊCH SỬ : - Các nước Trung và NM cùng chung LS đấu tranh lâu dài giành độc lập. - Hiện nay các nước trong khu vực đoàn - Từ TK 16  19 : thực dân TBN, BĐN đô hộ xâm chiếm . - Từ đầu TK 19 : bắt đầu đấu tranh giành độc lập GV nhận xét , bổ sung Hiện nay các nước T và NM sát cánh đấu tranh chống sự chèn ép , bóc lột cảu các công ty TB nước ngoài , đặc biệt là HK . Do gần 50% tổng số hàng hoá của KV là traqo đổi với HK , bị HK chi phối gái cả các vật phẩm trao đổi , vì vậy KT các nước T và NM bị thiệt hại lớn . Các nước T và NM càng đấu tranh đòi hỏi buôn bán bình đẳng , tiến tới xây dựng 1 trật tự KT Quốc Tế mới. Nhiều tổ chức kiên kết KT khuh vực đã được tàhnh lập như : hệ thống KT Mĩ Latinh , hiệp ước Anđét , …. Nhằm giúp đỡ nhau kết đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào HK. cùng phát triển . Hoạt động 2 : DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ MT HS nắm đặc điểm dân cư nền văn hoá ? ? Dựa vào H 35.2 cho biết khái quát lịch sử nhập cư vào T và NM . ( luồng nhập cư của người TBN và BĐN , chủng tộc Nêgrôit, Môngôloit co .)å Cho biết : ? Sự hình thành dân cư gắn liền với sự hình thành chủng tộc người lai và nền VH Mĩ Latinh độc đáo tạo điều kiện cho các QG trong KV xoá bỏ tệ phân biệt chủng tộc . II – DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ - Phần lớn là người lai có nền VH Latinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng VH : Anhđiêng, Ohi va Âu . - Dân cư phân bố ko đều. - Chủ yếu : tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên. - Thưa thớt ở càc vùng ? Thực tế ngày nay tàhnh phân dân cư T và NM là người gì ? Có nền VH nào ? nguồn gốc cảu nền VH đó như thế nào ? ? Tình hình phân bố DC T và NM có gì giống và khác với phân bố DC BM? ? Tại sao dân cư sống thưa thớt trên 1 số vùng của CM ? trong nội địa  Sụ phân bố DC phụ thuộc vào điều kiện khí hậu , địa hình của MT sinh sống . - Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao ( 1,7%) 4) Củng cố : - Câu 1,2 SGK . 5) Dặn dò : - Học bài 43 - Đọc SGK bài 44. 6/ Rút kinh nghiệm: - Cần mở rộng kiến thức về loch sử dân cư và xã hội hơn nữa để HS hiểu biết thêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdan_cu1_5895.pdf