Giáo án Địa lý lớp 7 - Khu vực Tây và Trung Âu

II/ Kinh tế:

- Tây và Trung ÂU tập trung nhiều cường quốc CN hàng đầu thế giới

- Nay là nơi có nhiều vùng CN nổi tiếng, nhiều hải cảng lớn

- Nền CN phát triển đa dạng và năng suất cao

- Các nghành dịch vụ phát triển, chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3295 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 7 - Khu vực Tây và Trung Âu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU I/ Mục tiêu bài học: HS can name + Kiến thức: - Địa hình khu vực Tây và Trung ÂU - Tình hình phát triển kinh tế khu vực + Kỹ năng: rèn luyện HS phân tích lược đồ, tranh ảnh II/ Phương tiện dạy học: - Lược đồ khu vực Tây và Trung ÂU - Hình ảnh, tư liệu về khu vực III/ Hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Trình bày đặc điểm nền KT ở Bắc ÂU? - Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc ÂU với đời sống và sản xuất 3/ Gỉang bài mới: Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên Hoạt động của GV và HS Ghi bảng ? HS quan sát H57.1 SGK và thông tin SGK thảo luận nội dung sau: địa hình Tây và Trung ÂU gồm mấy phần? Trình bày từng phần kết hợp với chỉ bản đồ trên bảng - Gồm 3 miền: + đồng bằng phía bắc + núi già ở giữa + núi true ở phía nam GV tổ chức HS hoạt động theo nhóm để hoàn thành bảng tổng kết các điều kiện tự nhiên, các hoạt động kinh tế của các khu vực Tây và Trung ÂU Đại diện nhóm báo cáo kết quả GV chuan xac kiến thức I/ Khái quát tự nhiên: - Khu vực Tây và Trung ÂU gồm 3 miền địa hình: đồng bằng, núi già, núi true Miền địa hình Điều kiện tự nhiên Các nghành CN và các trung tâm CN Các nghành NN và các trung tâm NN Các nghành dịch vụ và các trung tâm dịch vụ Đồng bằng phía bắc Núi già ở giữa Núi true ở phía nam Hoạt động 2: Kinh tế Hoạt động GV và HS Ghi bảng GV cho HS hoạt động theo nhóm, đọc và phân tích lược đồ CN và NN để rút ra nhận xét về nền KT ở Tây và Trung ÂU Đại diện nhóm báo cáo kết quả GV chuan xác kiến thức II/ Kinh tế: - Tây và Trung ÂU tập trung nhiều cường quốc CN hàng đầu thế giới - Nay là nơi có nhiều vùng CN nổi tiếng, nhiều hải cảng lớn - Nền CN phát triển đa dạng và năng suất cao - Các nghành dịch vụ phát triển, chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân 4/ Củng cố: - Trình bày đặc điểm địa hình của khu vực Tây và Trung ÂU kết hợp chỉ bản đồ 5/ Dặn dò: - Học bài và chuan bị bài mới 6/ Rút kinh nghiệm: - can có tranh ảnh để bài học thêm phong phú

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhu_vuc_tay_va_trung_au_6489.pdf
Tài liệu liên quan