Giáo án Địa lý lớp 9 - Vùng đồng bằng Sông Hồng

CH: Nhận xét giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng năm 1995- 2002?

Tì trọng khu vực CN tăng mạnh 18,3 nghìn tỉ đồng (1995) lên 55,2 nghìn tỉ đồng(2002)

? Kể tên các ngành CN

? Ngành nào là ngành CN trọng điểm cùa ĐB s. Hồng?

CN chế biến lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và cơ khí

? Kể tên những sản phẩm CN quan trọng của vùng?

pdf8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 8888 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 9 - Vùng đồng bằng Sông Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - HS cần hiểu được tình hình phát triển kinh tế ở Đồâng bằng sông Hồng.Trong cơ cấu GDP nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao, nhưng công nghiệp và dịch vụ đang chuyển biến tích cực. - Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đang tác động mạnh đến sản xuất và đời sống dân cư . Các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, là 2 trung tâm kinh tế lớn và quan trọng của Đồâng bằng sông Hồng. 2. Về kĩ năng: - HS phải biết kết hợp kênh chữ và kênh hình để giải thích một số vấn đề của vùng 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, lòng tự hào dân tộc II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Bản đồ kinh tế của vùng Đồâng bằng sông Hồng - Một số tranh ảnh vùng Đồâng bằng sông Hồng III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Kiểm tra bài cũ CH: Điều kiện tự nhiên của Đồâng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ? 2.Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ1: Tình hình phát triển kinh tế công nghiệp GV giới thiệu:CN ở ĐBSH hình thành sớm nhất VN và phát triển mạnh trong thời kì đất nước thực hiện CNH, HĐH - Trực quan H 21.1 CH: Quan sát hình 21.1 hãy nhận xét sự chuyển biến về tỉ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng ở vùng đồng bằng sông Hồng? I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Công nghiệp - tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP vùng - ngành CN trọng điểm : chế biến lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và cơ khí - trung tâm CN: HN, HP Hoạt động của GV và HS Nội dung chính CH: Nhận xét giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng năm 1995- 2002?  Tì trọng khu vực CN tăng mạnh 18,3 nghìn tỉ đồng (1995) lên 55,2 nghìn tỉ đồng(2002) ? Kể tên các ngành CN ? Ngành nào là ngành CN trọng điểm cùa ĐB s. Hồng?  CN chế biến lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và cơ khí ? Kể tên những sản phẩm CN quan trọng của vùng? ? Địa bàn phân bố các ngành CN trọng điểm  Chế biến LT –TP : HN, HP, NĐ, Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hưng Yên, Hải Dương Hàng tiêu dùng: HN, Ninh Bình, Hải Phòng Cơ khí: HN, H Đông, Hải Dương, HP, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình ( H21.3) - HS trình bày, góp ý bổ sung - Gv chuẩn xác - Chuyển ý: với tài nguyên khoáng sản, vùng ĐBSH đã phát triển 1 số ngành CN trọng điểm. Còn NN có những điều kiện TN ảnh hưởng: khí hậu, sông ngòi, đất đai… HĐ2 Nông nghiệp: CH: Dựa vào bảng 21.2, so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, 2. Nông nghiệp + Trồng trọt: - Nghề trồng luá có trình độ thâm canh cao - Vụ đông với nhiều cây trồng ưa lạnh đang trở thành vụ sản xuất chính + Chăn nuôi: - chăn nuôi gia súc, đặc biệt chăn nuôi lơn chiếm tỉ trọng Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Giải thích. CH: Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng tầm quan trọng như thế nào? Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực? CH: Đồng bằng sông Hồng có những loại cây trồng nào ưa lạnh? - Cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế lớn như các cây ngô đông, khoai tây, su hào, cà chua. Vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính CH: Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng?. GV hướng dẫn: Từ tháng 10 đấn tháng 4 năm sau, thời tiết ở ĐB s. Hồng thường lớn - nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản ở vịnh Bắc Bộ Hoạt động của GV và HS Nội dung chính lạnh, khô. Gío mùa đông bắc mỗi lần tràn về thường gay rét đậm học rét hại. Ngày nay, nhờ có giống ngô năng suất cao lại chịu hạn, chịu rét tốt nên ngô là cây được trồng nhiều vào vụ đông. Cùng với ngô và khoai tây, vùng còn phát triển mạnh rau qủa ôn đới và can nhiệt, do đó cơ cấu cây trồng trong vụ đông trở nên đa dạng, đem lại lợi ích kinh tế cao CH: Chăn nuôi ở Đồng bằng sông Hồng như thế nào? Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước 27,2% năm 2002). Chăn nuôi bò (bò sữa) đang phát triển. Chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản được chú ý phát triển HĐ3: DV CH: Dựa trên hình 21.2 và sự hiểu biết, 3. Dịch vụ - Hà Nội, Hải Phòng là hai đầu mối giao thông vận tải quan trọng và là hai trung tâm du lịch lớn ở phía bắc - Đồng bằng sông Hồng có nhiều địa danh du lịch hấp dẫn, nổi tiếng: Chùa Hương, Tam Cốc- Bích Động, Cúc Phương, Đồ Sơn… - Bưu chính viễn thông là ngành phát triển mạnh V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ Hoạt động của GV và HS Nội dung chính hãy xác định vị trí địa lý và nêu ý nghĩa kinh tế – xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài. HĐ4: CH: Dựa vào lược đồ (hình 21.2) nêu các ngành kinh tế của các trung tâm kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. CH: Xác định vị trí của các tỉnh, TP’ tuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ GV định hướng để HS nhận thấy hầu hết các tỉnh , thành trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đều nằm kề với vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ (trong đó VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ - Haø Noäi, Haûi Phoøng laø hai trung taâm kinh teá lôùn nhaát Ñoàng baèng soâng Hoàng. - Caùc thaønh phoá Haø Noäi, Haûi Phoøng, Haï Long (Quaûng Ninh) taïo thaønh tam giaùc kinh teá maïnh cho vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä. - Vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa caû hai vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng, Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä . Hoạt động của GV và HS Nội dung chính tỉnh Quảng Ninh với TP’ Hạ Long thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đoói với 2 vùng kinh tế, chứ không riêng đối với đồng bằng sông hồng 3. Củng cố, đánh giá 1. Trình bày đặc điểm công nghiệp của Đồâng bằng sông Hồng thời kì 1995-2002 2. Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng tầm quan trọng như thế nào? Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực? 3.Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thận lợi để phát triển du lịch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvung_dong_bang_song_hon1_6498.pdf
Tài liệu liên quan