Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 12

Tiết 3

Âm nhạc

Ôn tập bài hát: ĐÀN GÀ CON

I. MỤC TIÊU

- HS hát thuần tục lời 1 và thuộc lời 2 bài hát đàn gà con.

- HS biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ.

- GD tình yêu đối với động vật.

II. CHUẨN BỊ.

1. GV: Đàn, bảng phụ chép lời 2 bài đàn gà con.

2. HS: Nhạc cụ gõ, tập bài hát lớp 1.

III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1.Ổn định tổ chức:

- GV đệm đàn bài hát “Mời bạn vui múa ca “

2.Kiểm tra bài cũ: Đan xen trong giờ học.

3. Bài mới.

- Giới thiệu nội dung tiết học.

 

doc17 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 Hoạt động dưới cờ Tiết 2 N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc VẦN CÓ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I. Mục tiêu Nh­ thiÕt kÕ. - Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở câu có nhiều dấu phẩy. - Hiểu nội dung: Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con. *KNS: Biết xác định giá trị và biết thể hiện sự cảm thông * THMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ với cha mẹ. II. Đồ dùng - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học HĐ1 GV: GT HS: nhận diện vần GV: HD phát âm HS: Ôn bµi cò GV: GTB-HD ®äc HS : Nèi tiÕp ®äc c©u HĐ 2 HS: phát âm GV: NX-HD ghép tiếng GV: NX-HD đọc đoạn HS: Đäc ®o¹n trong nhãm HĐ3 HS: đọc HS : viết bảng con GV: NX đánh giá HS : đọc lại toàn bài HS: đọc đoạn trước lớp GV: NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ 4 -Hướng dẫn viết vở tập viết HS : Đäc toµn bµi GV: NX ®¸nh gi¸ Nhận xét đánh giá giờ học Tiết 3 N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc VẦN CÓ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I. Mục tiêu : Như thiết kế Như tiết 1 II. Đồ dùng - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học HĐ1 - Đọc chữ trên bảng lớp HS: Đọc lại đoạn 1+2 GV: HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS: Đäc c©u hái vµ th¶o luËn HĐ2 - Đọc sách Tiếng Việt GV: NX-KL HS: Nhắc lại GV: HD tìm hiểu Đ3 HĐ3 -Viết bảng con HS : Đäc CH vµ TL GV:NX chèt néi dung bµi HS : LuyÖn ®äc l¹i HĐ4 -Viết vở chính tả GV:NXĐG-chốt lại nd bài HS :ghi đầu bài GV nhận xét giờ học Tiết 4 N1: Toán N2: Toán LUYỆN TẬP CHUNG TÌM SỐ BỊ TRỪ I. Mục tiêu - Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số đã học, phép cộng với số 0, phép trừ một số cho số 0. Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. - Biết tìm x trong các bài tập dạng: x - a = b (Với a,b là các số không quá hai chữ số ) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính (Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ). - Vẽ được đoạn thẳng, xác định điểm là giao điểm của hai đoạn thẳng cắt nhau và đặt tên điểm đó. II. Đồ dùng - Giấy kiểm tra - Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học HĐ1 GV: GTB-HD bài mới HS : Theo dõi GV:NX-HD bài tập 1 HS: Làm bài nhóm 2 HĐ2 GV: Nhận xét- HD bài 2 ( cột 1) HS: Làm vào vở GV: chữa bài-HD bài 3 ( cột 1,2) GV: GTB-HD tìm hiểu bài nêu VD HS : Quan sát và nhắc lại GV: HD bài 1 (a,b,d,e) HS : Làm vở GV: NX-HD bài 2(cột 1,2,3) HĐ3 HS: Làm bảng nhóm cố định GV: ch÷a bµi-HD bµi 4 HS : Làm phiếu BT GV: NX-HD bµi 4 HĐ4 HS: lµm SGK GV: NX- cñng cè bµi. HS : Làm SGK. GV: NX-cñng c bµi. GV nhận xét giờ học TiÕt 5 §¹o ®øc ...................................................................................... ...................................................................................... ....................................................................................... Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2017 TiÕt 1 N1: TiÕng ViÖt N2: KÓ chuyÖn LUẬT CHÍNH TẢ VỀ ÂM ĐỆM SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I. Mục tiêu Như thiết kế. - Dựa vào gợi ý kể lai được từng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa. - HS khá, giỏi nêu được kết thúc câu chuyện theo ý riêng.(BT3) * THMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ với cha mẹ. II. Đồ dùng - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học HĐ1 Chiếm lĩnh ngữ âm + Giới thiệu âm mới. + Phân tích tiếng KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 -Vẽ mô hình tiếng HS :QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 - Giới thiệu chữ in thường. -Hướng dẫn viết chữ viết thường GV: KT-NX HD thi kể HS: Thi kể đoạn 3 GV: NX tuyên dương,HD kể toàn truyện HS: Kể toàn truyện HĐ4 - Hướng dẫn viết vở tập viết GV: NX-cñng cè bµi HS: Nªu ý nghÜa chuyÖn NhËn xÐt giê häc TiÕt 2 N1: TiÕng ViÖt N2: To¸n LUẬT CHÍNH TẢ VỀ ÂM ĐỆM 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 - 5 I. Mục tiêu Như thiết kế. - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 13 – 5, lập được bảng 13 trừ đi một số. - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 13 – 5. II. Đồ dùng - Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học HĐ1 -Đọc chữ trên bảng lớp KT bài cũ GV:GTB- Tìm hiểu VD HS : Nêu nhắc lại HĐ2 - Đọc sách Tiếng Việt GV: NX-HD bài 1a HS : Chơi chuyền điện HĐ3 -Viết bảng con GV: NX-HD bài tập 2 HS : làm bảng nhóm GV: NX – HD bài 4 HĐ4 -Viết vở chính tả HS: Làm vở GV: NX- cñng cè bµi. GV nhËn xÐt giê häc Tiết 3 N1: Toán N2: Chính tả PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I. Mục tiêu - Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. - Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Làm được bài tập 2, bài tập (3)a/b. II. Đồ dùng - Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học HĐ1 GV: GTB-HD bài mới HS : Theo dõi GV:NX-HD bài tập 1 HS: Làm bảng HS : đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV: Nhận xét- HD bài 2( cột 1,2,3) HS: Làm vào vở GV: chữa bài-HD bài 3 (cột 1,2) HS :tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 HS: Làm bảng nhóm cố định GV: NX – HD bài 4 HS:viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS: Phiếu BT GV: Nhận xét. GV: theo dõi uốn nắn HS : soát lỗi GV: NX bài HS : làm bài tập CT GV: chữa bài-NX giờ học. GV nhận xét giờ học Tiết 4 Thể dục BÀI 23: TRÒ CHƠI “ NHÓM BA NHÓM BẢY” I. MỤC TIÊU: - Học trò chơi “ Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu: HS biết chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2. Cơ bản: a. Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. Động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, Bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà. b Học trò chơi. “ Nhóm ba nhóm bảy” 3. Kết thúc: - Nhảy thả lỏng cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập,kết hợp nhận xét. - GV chia tổ tập luyện GV nhận xét. * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * - GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cho HS cách chơi sau đó cho học sinh chơi thử,chơi chính thức học sinh nào chơi chưa đúng luật thì phải nhảy lò cò quanh các bạn. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Tiết 5 Trải nghiệm sáng tạo ......................................................................................... ............................................................................................. ........................................................................................... Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 N1: Toán N2: Tập đọc PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 MẸ I. Mục tiêu - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. - Biết ngắt nhịp đúng câu thơ lục (2/4 và 4/4; riêng dòng 7,8 ngắt 3/3 và 3/5) - Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương yêu bao la của mẹ dành cho con. *THMT: Giúp các em cảm nhận được cuộc sống gia đình tràn đầy tình yêu thương của mẹ. II. Đồ dùng - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học HĐ1 GV: GTB-HD bài mới HS : Theo dõi GV:NX-HD bµi tËp 1 HS: Làm bài HS: ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS :nối tiếp đọc câu HĐ2 GV: Nhận xét- HD bài2 HS: Làm vào vở GV: chữa bài-HD bài 3 ( cột 1,2) GV:NX-HD đọc đoạn HS:đọc đoạn trong nhóm HĐ3 HS: Làm nhóm cố định GV: chữa bài-HD bài 4 HS: Đäc ®o¹n tr­íc líp GV: NX ®¸nh gi¸-HD ®äc toµn bµi HĐ4 HS: làm SGK GV: Nhận xét- củng cố bài. HS : Đäc toµn bµi GV: NX ®¸nh gi¸ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc TiÕt 2 N1: TiÕng ViÖt N2: LuyÖn tõ vµ c©u VẦN /OE/ TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM. DẤU PHẨY I. Mục tiêu Nh­ thiÕt kÕ - Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình (BT1). - Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai? Làm gì? (BT2); Biết chọn các từ cho sẵn để sắp xép thành câu kể Ai làm gì?(BT3). * THMT: GD tình cảm yêu thương gắn bó với gia đình thông qua bài tập 2,3. II. Đồ dùng - Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học HĐ1 Chiếm lĩnh vần + Giới thiệu vần mới. + Phân tích tiếng GV:GTB-HD bµi tËp 1. HS :th¶o luËn nhãm. HĐ2 - Vẽ mô hình tiếng HS :báo cáo KQ thảo luận GV: NX-HD bài 2. HĐ3 - Giới thiệu chữ in thường. - Hướng dẫn viết chữ viết thường HS :nªu miÖng GV:ch÷a bµi 2-HD bµi 3. HĐ4 -Hướng dẫn viết vở tập viết HS : làm bài vào vở BT. GV: Nhận xét bµi. HS :ghi ®Çu bµi. Nhận xét giờ học Tiết 3 N1: Tiếng việt N2: Toán VẦN /OE/ 33 - 5 I. Môc tiªu - Nh­ thiÕt kÕ - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33 - 8. - Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng (đưa về phép trừ dạng 33 - 8). II. Đồ dùng - Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học HĐ1 -Đọc chữ trên bảng lớp KT bµi cò. GV:GTB-HD t×m hiÓu bµi HS : T×m hiÓu bµi GV: NX- HD bµi 1 HĐ2 - Đọc sách Tiếng Việt HS : Phiếu BT GV: NX-HD bµi tËp 2a HĐ3 - Viết bảng con HS : TL và nêu KQ. GV: NX-HD bài 3 HS : Làm vở HĐ4 -Viết vở chính tả GV: Nhận xét, củng cố bài GV nhận xét giờ học Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 N1: Tiếng Việt N2: Chính tả VẦN /UÊ/ MẸ I. Mục tiêu - Như thiết kế - Chép lại chính xác bài chính tả; thơ Mẹ. Biết trình bày các dòng thơ lục bát. - Làm đúng bài tập 2, bài tập (3) a/b. II. Đồ dùng - Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học HĐ1 Chiếm lĩnh ngữ âm + Giới thiệu vần mới. + Phân tích tiếng HS :®äc bµi chÝnh t¶. GV:HD viÕt. HĐ2 -Vẽ mô hình tiếng / cát/ HS :viÕt tõ khã GV:NX - ®äc CT. HS :viÕt bµi. HĐ3 - Giới thiệu chữ “ at ” in thường. - Hướng dẫn viết chữ “ at ” viết thường GV:theo dõi uốn nắn. HS :soát lỗi chính tả. HĐ4 -Hướng dẫn viết vở tập viết GV: Nhận xét bµi. HS : lµm bµi tËp CT. GV: NX sửa sai Nhận xét giờ học TiÕt 2 N1: TiÕng ViÖt N2: To¸n VẦN /UÊ/ 53 - 15 I. Mục tiêu - Như thiết kế - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 53 - 15. - Biết tìm số bị trừ, dạng x - 18 = 9. - Biết vẽ hình vuông theo mẫu(vẽ trên giấy ô li). II. Đồ dùng - Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học HĐ1 -Đọc chữ trên bảng lớp GV: GTB-HD thùc hµnh HS : HD bµi 1 (dòng 1) HĐ2 -Đọc sách Tiếng Việt HS : Làm bảng nhóm GV: NX-HD bài tập 2 HS: Làm phiếu BT GV: NX – HD bài 3a HĐ3 -Viết bảng con HS : Làm vở GV: NX-HD bµi 4 HĐ4 -Viết vở chính tả HS : Nêu miệng. GV: NX - cñng cè bµi. Nhận xét giờ học Tiết 3 Âm nhạc Ôn tập bài hát: ĐÀN GÀ CON I. MỤC TIÊU - HS hát thuần tục lời 1 và thuộc lời 2 bài hát đàn gà con. - HS biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. - GD tình yêu đối với động vật. II. CHUẨN BỊ. 1. GV: Đàn, bảng phụ chép lời 2 bài đàn gà con. 2. HS: Nhạc cụ gõ, tập bài hát lớp 1. III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ổn định tổ chức: - GV đệm đàn bài hát “Mời bạn vui múa ca “ 2.Kiểm tra bài cũ: Đan xen trong giờ học. 3. Bài mới. - Giới thiệu nội dung tiết học. Hoạt động của GV Hoạt động của trò HĐ 1: Ôn bài há t “Đàn gà con” - GV đệm đàn hát mẫu lại bài hát “ Đàn gà con ” - GV đệm đàn - GV chia lớp thành tổ nhóm vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV NX - GV gọi một vài em lên bảng hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca, gv nx cho điểm HĐ 2: - Hát kết hợp vận động phụ họa. - GV hướng dẫn HS múa từng động tác phù hợp với từng câu hát - VD : Trông kia đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn cùng tìm mồi ăn ngon ngon Đàn gà con đi lon ton. - GV đệm đàn bài hát : “ Đàn gà con ” c, Hoạt động 3: Tổ chức biểu diễn. - GV gọi từng nhóm lên biểu diễn – có thành lập BGK chấm điểm, chọn ra đội xuất sắc vào đội văn nghệ nhµ tr­êng. 4 Cñng cè dÆn dß : - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc, NX giê häc - Nh¾c HS ve häc thuéc bµi h¸t “ §µn gµ con ” - L¾ng nghe nhí l¹i giai ®iÖu. - C¶ líp h¸t «n luyÖn bµi, h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - 4 nhãm h¸t vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - 3-4 HS lªn b¶ng.. - Lµm ®éng t¸c miÖng h¸t , tay vç ®Öm kÕt hîp ®ung ®­a th©n ng­êi & nhón ch©n theo ph¸ch . - HS lµm ®éng t¸c m« pháng chó gµ con: hai tay, tõ vai ®Õn khuûu tay ¸p s¸t vµo s­ên. Tõ khuûu tay ®Õn bµn tay n©ng chiÕc gi¶ lµm c¸nh gµ, khi h¸t ng­êi h¬i cói vÒ phÝa tr­íc, ®Çu l¾c l­ cïng th©n m×nh & ch©n nhón theo ph¸ch - C¶ líp võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - HS võa h¸t võa vËn ®éng phô häa . - Ghi nhí. Tiết 4 Nhóm 1 Nhóm 2 Thủ công ÔN TẬP CHƯƠNG I - KĨ THUẬT XÉ , DÁN GIẤY - §¸nh gi¸ , kiÓm tra kÜ n¨ng cña hs qua nh÷ng s¶n phÈm mµ hs ®· häc . Thñ c«ng ¤n tËp ch­¬ng I - kü thuËt gÊp h×nh ( T2) - ¤n tËp kiÕn thøc, kü n¨ng, qua c¸c bµi ®· häc ë ch­¬ng I. - HS gÊp ®­îc mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®· häc ë c¸c bµi 1, 2, 3 - Mẫu hình , giấy thủ công Các mẫu gấp của bài 1, 2, 3. Hát - Gv : kiểm tra đồ dùng học tập của hs . Hát Gv : kiểm tra sự chuẩn bị của hs Hs : nêu lại các bài đã học . - Xé dán hình quả cam , xé dán hình con gà . Gv : Nêu lại quy trình các bước gấp của từng bài trên. - Cho HS gấp lại các bài đã học Gv : hướng dẫn hs xé dán lại các bài đã học vào vở thủ công - Yêu cầu hs chọn gấp , xé dán một số hình đã học . HS : thực hành. - Hoàn thiện sản phẩm . - Các tổ trưng bày sản phẩm. Hs : gấp , xé dán theo hướng dẫn các hình đã học . - Hoàn thành sản phẩm trưng bầy theo tổ . Gv : tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm theo nhóm , tổ . - Nêu tiêu chí đánh giá cho hs cùng tham gia đánh giá . Gv : tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm . - Nêu tiêu chí đánh giá cho hs biết , cùng hs bình chọn sản phẩm . Hs : bình chọn sản phẩm cho nhau . - Nhận xét bạn có sản phẩm đạt nhất tuyên dương . Gv : Tuyên dương em có sản phẩm đẹp nhất . - Yêu cầu hs chuẩn bị bài sau Củng cố dặn dò : - Nhắc lại nội dung bài học, NX giờ học Tiết 5 Thể dục BÀI 24: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC, NGANG, VÒNG TRÒN I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: HS thực hiện được từng động tác tương đối chính xác. - Ôn điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc, ngang, vòng tròn. Yêu cầu: Điểm đúng số, rõ ràng, có thực hiện động tác đánh mặt sang trái. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp1.2. - Trò chơi. “ Có chúng em” 2. Cơ bản: a. Ôn tập: - Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. - Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà. - Điểm số 1-2 theo đội hình hàng dọc, ngang, vòng tròn. b. Chơi trò chơi. “ Nhóm ba, nhóm bảy” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập ,kết hợp nhận xét. - Cho cán sự điều khiển két hợp GV nhận xét - GV điều khiển cho HS tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 N1: Toán N2: Tập viết LUYỆN TẬP CHỮ HOA K I. Mục tiêu - Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6. - Viết dúng chữ hoa K (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Kề (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Kề vai sát cách(3 lần). II. Đồ dùng - Mẫu chữ III. Các hoạt động dạy học HĐ1 GV: GTB-HD bài mới HS : Theo dõi GV:NX-HD bài tập 1 dòng 1 HS: Làm bài nhóm 2 KT bài viết ở nhà. GV: NX-HD viết chữ hoa E, Ê HS : viÕt b¶ng con. HĐ2 GV: Nhận xét- HD bài 2( dòng 1) HS: Làm vào vở GV: chữa bài-HD bài 3 (dòng 1) GV:NX-HD viết chữ Em HS :viÕt b¶ng con. HĐ3 HS: Làm bảng nhóm cố định GV: chữa bài-HD bài 4 (dòng 1) GV: NX-HD thùc hµnh. HS: viÕt bµi. HĐ4 HS: phiếu BT GV: NX- cñng cè bµi. GV: Nhận xét bµi HS:ghi ®Çu bµi. GV nhận xét giờ học Tiết 2 N1: Tiếng việt N2: Tập làm văn VẦN /UY/ ÔN CHIA BUỒN- AN ỦI I. Mục tiêu Như thiết kế - Biết núi lời chia buồn, an ủi đơn giản với ụng, bà trong những tỡnh huống cụ thể II. Đồ dùng - Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học HĐ1 Chiếm lĩnh ngữ âm + Giới thiệu vần mới. + Phân tích tiếng KT bài cũ GV: GTB - HD bài 1. HS :đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 - Vẽ mô hình tiếng /khăn/ GV:HD thảo luận. HS :TL cặp GV: NX- HD bài 2. HĐ3 - Giới thiệu chữ “ ăn” in thường. -Hướng dẫn viết chữ “ ăn ” viết thường HS: đọc yêu cầu GV: HD làm bài. HS : TL nhóm. HĐ4 - Hướng dẫn viết vở tập viết GV: NX chèt néi dung bµi. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc TiÕt 3 N1: TiÕng ViÖt N2: To¸n VẦN /UY/ LUYỆN TẬP I. Mục tiêu Như thiết kế - Thuộc bảng trừ 13 trừ đi một số. - Thực hiện được phộp trừ dạng 33 - 5; 53 - 15. - Biết giải bài toỏn cú một phộp trừ dạng 53 - 15. II. Đồ dùng - Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học HĐ1 -Đọc chữ trên bảng lớp GV: HD luyÖn tËp bài 1 HS: Chơi chuyền điện HĐ2 -Đọc sách Tiếng Việt GV: NX_ HD bài 2 HS : Làm bảng nhóm. HĐ3 -Viết bảng con GV:NX - HD bài 4 HS: Làm vở HĐ4 -Viết vở chính tả GV: NX- Củng cố bài GV nhận xét chung giờ học Tiết 4 Tự nhiên xã hội NHÀ Ở - Giúp hs biết : - Nhà ở là nơi sống của mọi ngư\ời trong gia đình . - Nhà có nhiều loại khác nhau và đều có địa chỉ cụ thể . Biết kể tên các đồ dùng trong gia đình với các bạn trong lớp . Biết yêu quý ngôi nhà và đồ dung trong nhà . Tự nhiên xã hội ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Sau bài học, HS có thể: - Kể tên và nêu công dụng một số đồ dùng thông thường trong gia đình. Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng. - Biết cách sử dụng và bảo quản một số đồ dùng. Có ý thức cẩn thận gọn gàng ngăn nắp. - Tranh minh hoạ sgk . - Hình vẽ SGK Hát - Hs nêu lại nội dung bài trước . Hát Gv : yêu cầu hs quan sát tranh sgk - Gợi ý câu hỏi . + Ngôi nhà này ở đâu ? Bạn thích ngôi nhà nào . Tại sao ? - Yêu cầu hs thảo luận nhóm và nêu ý kiến trước lớp . Gv: Hướng dẫn hs quan sát hình 1,2,3 và gợi ý thảo luận. Hs : quan sát và làm việc theo nhóm 2. - Thảo luận nhau . - Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận . - Các nhóm khác nghe và nhận xét, bổ xung Hs : quan sát hình 1, 2, 3 - thảo luận nhau Kể tên những đồ vật có trong gia đình em . - Nêu kết quả thảo luận trước lớp . Hình 1: Bàn, ghế, để sách. Hình 2: Tủ lạnh, bếp ga, bàn ghế để ăn cơm. Hình 3: Nồi cơm điện, ti vi lọ hoa để cắm hoa. Gv : KL: nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người trong gia đình - Yêu cầu hs làm việc theo nhóm nhỏ . - Quan sát tranh trang 27, nêu tên các đồ vật vẽ trong tranh . Gv : phát phiếu học tập cho hs , yêu cầu hs thảo luận , làm việc theo nhóm . - Yêu cầu hs điền kết quả vào phiếu học tập . Hs : thảo luận , làm việc theo nhóm nhỏ nêu tên các đồ vật trong hình vẽ . - Cử đại diện nhóm lên kể tên các đồ vật trong tranh . Hs : thảo luận làm việc theo nhóm - Các tổ nêu kết quả thảo luận trước lớp . Những đồ dùng trong gia đình Gv : Nhận xét , bổ sung cho hs - Yêu cầu hs thảo luận tranh sgk . -Các bạn trong tranh 4 đang làm gì ? - Hình 5: Bạn trai đang làm gì ? Hình 6: Bạn gái đang làm gì ? - Những việc đó có tác dụng gì ?... Củng cố dặn dò : - Nhắc lại nội dung bài học, NX giờ học Tiết 5 Sinh hoạt lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 12.doc
Tài liệu liên quan