Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 7

Tiết 14

CÔ GIÁO LỚP EM

1. Nghe viết đúng khổ thơ 2, 3 của bài cô giáo lớp em, trình bày đúng các khổ thơ 5 chữ

2. Làm đúng các bài tập phân biệt có vần ui/uy, đâm đầu ch/tr.

GV: Phiếu bài tập

HS: SGK

HS :đọc bài chính tả.

GV:HD viết.

HS :viết từ khó

GV:NX-HD thực hành.

HS :viết bài.

 

doc17 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 7 Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: Hoạt động tập thể. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 1 ÂM /NH/ Tiết 19 NGƯỜI THẦY CŨ I.Mục tiêu 1.Rèn kỹ năng đọc thành tiếng toàn bài. 2.Rèn kỹ năng đọc hiểu. -Hiểu nghĩa các từ mới. -Hiểu nội dung toàn bài II.Đồ dùng III.HĐDH Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Tranh minh ho¹ HS: SGK HĐ1 Mở đầu. V1. Chiếm lĩnh ngữ âm 1. Giới thiệu âm mới HS :ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS :nối tiếp đọc câu HĐ2 2.Phân tích tiếng. 3.Vẽ mô hình. GV:NX-HD đọc đoạn HS :đọc đoạn trong nhóm HĐ3 V2.Viết. 1.Giới thiệu chữ nh in thường. 2. HD viết chữ nh viết thường. HS :đọc đoạn trước lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 3.Viết tiếng có âm đầu/nh/. 4. HD HS viết vở tập viết HS : đọc toàn bài GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 2 ÂM /NH/ Tiết 20 NGƯỜI THẦY CŨ I.Mục tiêu 2.Rèn kỹ năng đọc hiểu. -Hiểu nghĩa các từ mới. -Hiểu nội dung toàn bài II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Phiếu ghi câu hỏi. HS: SGK III.HĐDH HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng lớp. HS :đọc lại đoạn 1+2 GV:HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS :đọc câu hỏi và thảo luận HĐ2 2.Đọc trong SGK. GV:NX-KL HS : nhắc lại GV:HD tìm hiểu Đ3 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con : nhè nhẹ, khe khẽ. HS :đọc CH và TL GV:NX chốt nội dung bài HS :luyện đọc lại HĐ4 2.Viết vở chính tả. GV:NXĐG-chốt lại nd bài HS :ghi đầu bài GV nhận xét giờ học Tiết 4 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Tiết 24 ÔN TẬP Tiết 31 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu Kiểm tra việc nắm kiến thức của HS về đọc viết so sách các số từ 0 đến 10. - Củng cố khái niệm về ít hơn, nhiều hơn. - Củng cố về rèn luyện kỹ năng giải bài tập toán về ít hơn, nhiều hơn. II.Đồ dùng GV: Nội dung câu hỏi kiểm tra. HS: Giấy kiểm tra. GV: Phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH H§1 KT bµi cò GV:GTB-HD KT GV:GTB-HD luyÖn tËp HS :®äc yªu cÇu bµi 1 H§2 HS :®äc ®Ò vµ lµm bµi GV:theo dâi gióp ®ì GV:HD bµi 1 HS : lµm b¶ng líp GV:NX-HD bµi tËp 2 HS :TL nhãm H§3 GV: theo dâi gióp ®ì HS :TL vµ nªu KQ. GV:NX-HD bµi 3 HS :lµm b¶ng líp. GV:ch÷a bµi-HD bµi 4 HS :lµm bµi . H§4 HS : thu bµi GV:ch÷a bµi 4-cñng cè bµi. HS :ghi ®Çu bµi. GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 5 Thể dục. BÀI 13: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN I. MỤC TIÊU: - Học động tác toàn thân. Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc sau đó đi theo vòng tròn và hít thở sâu. - Chơi trò chơi” Diệt các con vật có hại” 2. Cơ bản: a. Ôn tập: - Động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng. - Học động tác toàn thân. - TTCB . Đứng cơ bản - N1:Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, hai tay đưa ra trước lên cao thẳng hướng, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa - N2: Từ từ gập thân, hai bàn tay chạm mu bàn chân, hai chân thẳng mắt nhìn theo tay. - N3: Nâng than, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa.. - N4: về tư thế chuẩn bị. - N 5.8. Như 1.4. Nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang bên phải. * Ghép 6 động tác thể dục đã học. 3. Kết thúc: - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 6 động tác thể dục đã học. - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV tập mẫu động tác 1 lần - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo. - GV hô và cùng tập với học sinh 1 lần - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV hô cho cả lớp tập 1 lần. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017 Tiết 1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Kể chuyện Tên bài Tiết 3 ÂM /O/ Tiết 7 NGƯỜI THẦY CŨ I.Mục tiêu 1. Rèn kĩ năng nói: - Xác định được 3 nhân vật trong câu chuyện -Kể lại được toàn bộ câu chuyện đủ ý - Biết tham gia dựng lại phần chính của câu 2. Rèn kỹ năng nghe: -Nghe bạn kể chuyện đánh giá đúng lời kể của bạn. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV:Tranh minh hoạ HS: Phiếu ghi ý nghĩa câu truyện. III.HĐDH HĐ1 Mở đầu. V1. Chiếm lĩnh ngữ âm 1. Giới thiệu âm mới KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 2.Phân tích tiếng. 3.Vẽ mô hình. HS :QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2.Viết. 1.Giới thiệu chữ o in thường. 2. HD viết chữ o viết thường. GV: HD thi kể HS :thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dơng,HD kể toàn truyện HĐ4 3.Viết tiếng có âm /o/. 4. HD HS viết vở tập viết HS :Kể toàn truyện GV:NX-củng cố HS :nêu ý nghĩa chuyện GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 3 ÂM /O/ Tiết 32 KI LÔ GAM I.Mục tiêu - Có biểu tượng về nặng hơn, nhẹ hơn.Làm quen với cái cân(cân đĩa)- Nhận biết về đơn vị: Kilôgam, biết đọc, biết viết tên gọi và kí hiệu của kg. - Biết làm các phép tính cộng, trừ với các số kèm theo đơn vị kg. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, GV: cân bàn. PhiÕu bµi tËp HS: SGK III.HĐDH HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng lớp. HS: KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS :làm bài 1 HĐ2 2.Đọc trong SGK. GV:chữa bài-HD bài 2 HS : nêu miệng HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con . GV:NX-HD bài 2 HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS :làm bài 4. HĐ4 2.Viết vở chính tả. GV:chữa bài-HD bài 5 HS :làm bài 5. GV:chữa bài 5- GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài Tiết 26 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 Tiết 13 NGƯỜI THẦY CŨ Mục tiêu Giúp học sinh. - Có khái niệm ban đầu về phép cộng. Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3. - Biết làm tính cộng trong phạm vi 3. - Chép lại chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài Người thầy cũ. - Luyện tập phân biệt ui/uy; tr/ch hoặc iên/iêng. II.Đồ dùng - Các vạt mẫu. - Bộ đồ dùng toán 1. GV: Phiếu bài tập HS: SGK HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu bài HS :đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV:NX- HD bài 1 HS :làm bài tập 1 HS :tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS : làm bài 3 HS :viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS : làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài HS : làm bài 4 GV: chữa bài GV:theo dõi uốn nắn HS :soát lỗi GV:chấm chữa bài HS :làm bài tập CT GV nhận xét giờ học Tiết 4 Môn N1: Thñ c«ng N2: Thủ công Tên bài TiÕt 7 XÐ, D¸N H×NH QUẢ CAM Tiết 7 GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI Mục tiêu Nhận biết hình quả cam. - Nắm được cách xé, dán hình quả cam. - Xé , dán được hìnhquả cam đơn giản. - Yêu thích môn học. Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui -Gấp được thuyền phẳng đáy không mui -HS yêu thích gấp thuyền . II.Đồ dùng - Bài mẫu . - Hai tờ giấy khác màu nhau,- Hồ dán. GV: MÉu thuyền phẳng đấy không mui. HS: SGK, giấy thủ công III.HĐDH H§1 Hướng dẫn HS quan sát và Nx. - Treo bài mẫu lên bảng & giao việc. HS:Quan s¸t thuyÒn ®· gÊp vµ nhËn xÐt GV:HD gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui H§2 Giáo viên hướng dẫn mẫu. B1:GÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu B2: GÊp t¹o th©n vµ mui thuyÒn B3: T¹o thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui H§3 Thực hành: - Yêu cầu Hs chọn 3 mầu khác nhau để làm mái nhà, thân nhà, cửa. HS thùc hµnh. H§4 - Gv 1 số bài xé dán đẹp để tuyên dương trước lớp. - Nhận xét chung về tinh thần, thái độ học tập của HS. Gv: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ Cho Hs nªu l¹i c¸c b­¬ca gÊp. NhËn xÐt tiÕt häc GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 5 §¹o ®øc .......................................................................................... ............................................................................................ ......................................................................................... Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017 Tiết 1 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Tiết 27 LUYỆN TẬP Tiết 33 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu Giúp học sinh: - Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3. - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. Giúp HS: - Làm quen với cân đồng hồ (cân bàn) và tập cân với cân đồng hồ (cân bàn). - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán với các số kèm theo đơn vị kg. II.Đồ dùng GV: Hình vẽ ,phiếu bài tập HS: SGK GV: phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD thực hành HS : đọc YC bài 1 GV: HD bài 1 KT bài cũ. GV:GTB-HD luyện tập HS :nêu yêu cầu bài 1 GV: HD bài 1 HĐ2 HS :làm bài tập 1 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :làm bảng lớp GV:NX-HD bài 2 HĐ3 HS :làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 GV:chữa bài 3-HD bài 4 HS :TL và nêu KQ. HS: làm bài 2 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 3 HS :làm bài 3. HĐ4 HS : làm bài 4 GV:chữa bài 4 GV:chữa bài-HD bài 4 HS :làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 5 ÂM/Ô/ Tiết 21 THỜI KHOÁ BIỂU I.Mục tiêu 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng toàn bài 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Nắm được số tiết học chính ,số tiết học bổ xung , số tiết tự chọn trong thời khoá biểu. - Hiểu tác dụng của thời khoá biểu đối với Học sinh. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Tranh minh hoạ HS: SGK III.HĐDH HĐ1 Mở đầu. V1. Chiếm lĩnh ngữ âm 1. Giới thiệu âm mới GV:GTB-HD hướng dẫn đọc HS :nối tiếp đọc câu. HĐ2 2.Phân tích tiếng. 3.Vẽ mô hình. GV:NX-Hd đọc đoạn HS :đọc trong nhóm HS :đọc đoạn trớc lớp. HĐ3 V2.Viết. 1.Giới thiệu chữ nh in thường. 2. HD viết chữ kh viết thường. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS :đọc câu hỏi và TL HS :TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 3.Viết tiếng có âm đầu/nh/. 4. HD HS viết vở tập viết HS : luỵên đọc lại. GV: NX đánh giá-củng cố. HS :ghi bài GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Luyện từ và câu Tên bài Tiết 6 ÂM/Ô/ Tiết 7 TỪ NGỮ VỀ MÔN HỌC .TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG I.Mục tiêu - Củng cố về các môn học và hoạt động của người. - Rèn kỹ năng đặt câu vốn từ chỉ hoạt động. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng lớp. GV:GTB-HD bài1. HS:thảo luận nhóm. HĐ2 2.Đọc trong SGK. HS:báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con . HS :làm bài GV:chữa bài-HD bài 3. HĐ4 2.Viết vở chính tả. HS :làm bài vào vở BT. GV:chấm chữa bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học. Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017 Tiết 1 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài Tiết 28 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4. Tiết 14 CÔ GIÁO LỚP EM I.Mục tiêu - Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4. - Biết làm tính cộng trong phạm vi 4. 1. Nghe viết đúng khổ thơ 2, 3 của bài cô giáo lớp em, trình bày đúng các khổ thơ 5 chữ 2. Làm đúng các bài tập phân biệt có vần ui/uy, đâm đầu ch/tr. II.Đồ dùng GV: 1 số mẫu vật, tranh vẽ như SGK phóng to. HS: Bộ đồ dùng toán 1. GV: Phiếu bài tập HS: SGK HĐ1 KT bài cũ. GV:NX-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu ND bài HS :đọc bài chính tả. GV:HD viết. HĐ2 GV:HD bài 1 HS :làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài 2. HS :viết từ khó GV:NX-HD thực hành. HS :viết bài. HĐ3 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài 2-HD bài3 HS :làm bảng con. GV:theo dõi uốn nắn. HS :soát lỗi chính tả. HĐ4 Gv chữa bài3 - HD bài 4. HS :làm vào VBT. GV:chữa bài và củng cố. GV:chấm chữa bài. HS :làm bài tập CT. GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập viết Tên bài Tiết 7 ÂM /Ơ/ Tiết 7 CHỮ HOA: E, Ê I.Mục tiêu - Biết viết các chữ hoa E, Ê theo cỡ vừa và nhỏ. - Biết viết câu ứng dụng: Em yêu trường em theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Mẫu chữ E,Ê HS: Bảng con, phấn, vở tập viết. III.HĐDH HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-dạy chữ ê HS :phát âm KT bài viết ở nhà. GV:NX-HD viết chữ hoa HĐ2 GV:HD viết HS: viết bảng con GV:NX-gt chữ v HS : viết bảng con. GV:NX-HD viết từ HS :viết bảng con. HĐ3 HS : phát âm GV:NX-HD viết HS :viết bảng con GV:NX-HD đọc tiếng ứng dụng GV:NX-HD thực hành. HS :TH viết bài. HĐ4 HS : đọc tiếng GV:NX đánh giá. GV:chấm chữa bài-củng cố bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 8 ÂM /Ơ/ Tiết 34 6 CỘNG VỚI 1 SỐ: 6+5 I.Mục tiêu Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng dang 6+5 - Rèn kỹ năng tính nhẩm (thuộc bảng 6 cộng với một số). II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa. phấn. - Que tính, bảng gài III.HĐDH HĐ1 HS :đọc lại bài tiết1 GV:HD đọc câu GV:GTB-HD thực hành HS :đọc yêu cầu bài 1 HĐ2 HS : đọc câu GV:NX-Hd bài 1. HS : làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài tập 2. HĐ3 GV:NX-HD viết HS:viết bài GV:NX đánh giá-HD luyện nói HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. HĐ4 HS : Luyện nói HS:NX đánh giá-củng cố bài. HS:đọc lại toàn bài GV:chữa bài 4-HD bài 4. HS :làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 4 Môn N1:Tự nhiên xã hội N2: Tự nhiên và xã hội Tên bài Tiết 7 THỰC HÀNH: ĐÁNH RĂNG - RỬA MẶT Tiết 7 ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ I.Mục tiêu - Nắm được các thao tác đánh răng, rửa mặt đúng cách. - Biết đánh răng, rửa mặt đúng cách. - Có thói quen đánh răng, rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân hàng ngày. - Sau bài học, HS có thể. Hiểu ăn đủ, uống đủ sẽ giúp cơ thể chóng lớn và mạnh khoẻ. - Biết ăn uống đủ chấtlà có sức khoẻ tốt Có ý thức ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước và ăn thêm hoa quả II.Đồ dùng + HS: Bàn chải, cốc, khăn mặt. + GV: Mô hình hàm răng. Tranh vẽ, sưu tầm tranh ảnh về loại thức ăn HĐ1 - Cho cả lớp hát bài "Mẹ mua cho em bàn chải xinh". HS: Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn theo cÆp GV: gäi ®¹i diªn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. HĐ2 - Đưa mô hình hàm răng cho HS quan sát. - HS thực hành đỏnh răng theo nhóm GV: treo c¸c tranh ¶nh ®· s­u tÇm ®­îc HD th¶o luËn theo ND ghi b¶ng phiÕu HĐ3 Thực hành rửa mặt. HS lên làm động tác rửa mặt hàng ngày. HS thực hành tại lớp - GV theo dõi, chỉnh sửa. HS: Th¶o luËn theo néi dung trong phiÕu HĐ4 - Hàng ngày các em nhớ đánh răng, rửa mặt đúng cách như vậy mới hợp vệ sinh. HS: ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, nhËn xÐt, kÕt luËn HD ch¬i trß ch¬i( §i chî) Cho HS ch¬i GV nhận xét giờ học Tiết 5 Thể dục BÀI 14: ĐỘNG TÁC NHẢY – TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ” I. MỤC TIÊU: - Ôn 6 động tác thể dục đã học. Yêu cầu: HS thực hiện chính xác hơn giờ trước và thuộc thứ tự. - Học động tác nhảy. Yêu cầu: Biết và thực hiện được động tác tương đối đúng. - Học trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi . II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, khăn chơi trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp1.2. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Ôn 6 động tác thể dục đã học. 2. Cơ bản: a. Học động tác nhảy. TTCB . Đứng cơ bản - N1:Bật nhảy lên (tách hai chân) sau đó rơi xuống đứng hai chân rộng bằng vai, đồng thời hai tay vỗ vào nhau phía trướcc (cao ngang vai). - N 2: Bật nhảy lên về tư thế chuẩn bị. - N3: Bật nhảy như nhịp 1 hai tay vỗ vào nhau phía trên cao. - N4: về tư thế chuẩn bị. - N 5.8. Như trên * Ôn 3 động tác bụng toàn thân và nhảy. b. Học trò chơi. “ Bịt mắt bắt dê” 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Đi đều theo 2.4. hàng dọc và hát. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 7 động tác thể dục đã học . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. -Cho học sinh khởi động - Gọi 2 HS lên kiểm tra - GV tập mẫu động tác động tác cho học sinh tập theo. - GV hô và cùng tập với học sinh 1 lần - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV hô cho cả lớp tập 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017 Tiết 1 Môn N1: Tập viết N2: Tập làm văn Tên bài Tiết 9 ÂM /P/ VÀ ÂM /PH/ Tiết 7 KỂ NGẮN THEO TRANH LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHOÁ BIỂU I.Mục tiêu 1. Rèn kĩ năng nghe và nói: - Dựa vào tranh 4 vẽ liên hoàn,kểđược1câu chuyện đơn giản - Trả lời được một số câu hỏi về thời khoá biểu của lớp. 2. Rèn kỹ năng viết: - Biết viết thời khoá biểu ngày hôm sau của lớp . II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Phiếu bài tập HS: SGK HĐ1 Mở đầu. V1. Chiếm lĩnh ngữ âm 1. Giới thiệu âm mới KT bài cũ GV: GTB - HD bài tập1. HS :đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 2.Phân tích tiếng. 3.Vẽ mô hình. GV:HD thảo luận. HS :TL cặp HĐ3 V2.Viết. 1.Giới thiệu chữ p, ph in thường. 2. HD viết chữ p, ph viết thường. GV:NX.HD bài 2. HS :đọc yêu cầu GV:HD làm bài. HĐ4 3.Viết tiếng có âm đầu p, ph. 4. HD HS viết vở tập viết HS : làm vở BT. GV:NX chốt nội dung bài. GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 10 ÂM /P/ VÀ ÂM /PH/ Tiết 35 26+5 Mục tiêu - Biết thực hiện phép cộng dạng 26+5 - Củng cố giải toán đơn giản về nhiều hơn và cách đo đoạn thẳng II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: PhiÕu bµi tËp. Bô đồ dùng dạy toán. HS: SGK, Bô đồ dùng học toán. III.HĐDH H§1 V3.§äc. 1.§äc ch÷ trªn b¶ng líp. GV:GTB-HD luyÖn tËp HS:nªu yªu cÇu GV:NX-HD bµi 1 H§2 2.§äc trong SGK. HS : lµm b¶ng líp. GV:NX-HD bµi 2 HS :TL vµ nªu KQ. H§3 V4.ViÕt chÝnh t¶. 1.ViÕt b¶ng con GV:ch÷a bµi-HD bµi 3 HS :lµm bµi 3. H§4 2.ViÕt vë chÝnh t¶. GV:ch÷a bµi-HD bµi 4 HS:lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi 4-cñng cè bµi. GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 3 Âm nhạc TIẾT 7: ÔN TẬP BÀI HÁT: MÚA VUI I. MỤC TIÊU: - Ôn tập BH thuộc hát đúng tínhn chất , yêu cầu BH - Tập vận động phụ hoạ và gõ đệm BH II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ đệm, gõ ( Song loan, thanh phách) đàn ooc gan. - Một số động tác múa phụ họa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : Nhắc HS sửa tư thế ngồi 2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên bài hát đã được học ở tiết trước + Nêu tên tác giả sáng tác bài hát? - Nhận xét 3. Bài mới: *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Múa vui - GV đệm đàn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều: Hát theo nhóm, tổ, cá nhân - GV đệm đàn - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca. - GV nhận xét *Hoạt động 2:Hát với tốc độ khác nhau - GV hướng dẫn HS hát với tốc độ khác nhau. + Lần đầu hát với tốc độ vừa phải , lần hai tốc độ nhanh hơn - Đặt câu hỏi: So sánh lần hát đầu tiên và lần hát thứ hai, lần nào nhanh hơn, lần nào chậm hơn. - Nhận xét và chỉ cho HS thấy nếu hát với tốc độ khác nhau thì khả năng diễn đạt bài hát cũng khác nhau. - Nhận xét và sửa sai nếu có *Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. + Cho cả lớp thực hiện kết hợp vận động tại chỗ. + Mời từng nhóm ( 5- 6em) lên đứng thành vòng tròn vừa hát kết hợp vận động phụ họa. - Gọi HS nhận xét xem nhóm nào biểu diễn hay nhất ( hát đúng giai điệu, tiết tấu bài hát, kết hợp các động tác đều đặn nhịp nhàng) - Nhận xét sử sai nếu có * Nhận xét- Dặn dò - Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học đồng thời nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh hoạ cần tập trung và cố gắng hơn. - Nhắc HS về xem lại các bài hát đã học từ đầu năm đến nay để chuẩn bị cho tiết sau. - Về nhà ôn lại BH và vận động hay hơn - Thực hiện yêu cầu GV -Trả lời - Nêu tên tác giả BH - Lắng nghe và ghi nhớ - HS ôn lại bài hát: Múa vui + Hát đồng thanh .Hát theo dãy, tổ. + Hát cá nhân - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách tiết tấu lời ca ( Sử dụng các nhạc cụ gõ) - HS hát với tốc độ khác nhau theo hướng dẫn của GV. - HS trả lời + Lần đầu hát chậm hơn + Lần thứ hai hát nhanh hơn - HS nghe và nhận thấy nên hát ở tốc độ nào là phù hợp ( tốc độ vừa phải) - Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn cả GV - HS thực hiện theo từng động tác, sau đó nối các động tác lại. Chú ý thực hiện đúng, đều các động tác. + Hát kết hợp vận động (cả lớp) + Từng nhóm lên biểu diễn - HS nhận xét - HS lắng nghe. Lắng nghe , Thực hiện yêu cầu G - HS ghi nhớ Tiết 4 Trải nghiệm sáng tạo .......................................................................... ............................................................................. ............................................................................. Tiết 5 Sinh hoạt lớp NHẬN XÉT TUẦN 7 .......................................................................... ............................................................................. .............................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 7.doc
Tài liệu liên quan