Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 20

Tiết 3 Toán

Phân số và phép chia

số tự nhiên ( tiếp)

I, MỤC TIÊU

1. KT- Biết được thương của phép chia STN cho một STN(khác0) có thể viết thành một phân số.

2. KN- Bước đầu biết so sánh phân số với 1

3. TĐ- HS yêu thích môn Toán

*HSKK Theo dõi và làm theo bạn

II, CHUẨN BỊ

1.GV- Bảng phụ ; PBT

2.HS- SGK.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Giới thiệu bài:

* ổn định:

* Bài cũ:

* Giới thiệu bài ( linh hoạt )

2. Phát triển bài:

HĐ1: HĐ chung cả lớp

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học; đọc mẫu đoạn viết; giao việc cho HS HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài Mục tiêu: Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn Cách tiến hành: GV- Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con - Hướng dẫn viết bài HS- Chuẩn bị vở viết bài GV- Đọc cho HS viết bài HS- Đổi vở, soát lỗi chính tả 3. Kết luận GV- Chấm chữa bài, nhận xét. - HD làm BT chính tả - Nhận xét chung Đạo đức Em yêu quê hương(T2) 1. KT- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần xây dựng quê hương 2.KN- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương - KN xác định giá trị yêu quê hương - KN tư duy phê phán - KN tìm kiếm xử lí thông tin về truyền thống văn hóa, con người của quê hương - KN trình bày những hiểu biết của mình về quê hương 3. TĐ- Có thái độ mong muốn, sắn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo, trong mọi công việc. *THMT: Tích cực tham gia các HĐ bảo vệ môi trường là thể hiện tình yêu quê hương đất nước GV- Bảng nhóm ; PBT HS- SGK. HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần xây dựng quê hương Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS HĐ 2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả Nhận xét, bổ sung; giao việc cho HS HĐ 3: Liên hệ thực tế Mục tiêu: Biết vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tiết 3 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên. I, MỤC TIÊU 1. KT- Biết được thương của phép chiaTN cho một STN(khác0) có thể viết thành một phân số: tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. 2. KN - Đọc , viết phân số 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán *HSKK Theo dõi và làm theo bạn II, CHUẨN BỊ 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ chung cả lớp Mục tiêu: Biết được thương của phép chíaTN cho một STN(khác0) có thể viết thành một phân số. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Hướng dẫn HS giải bài toán, nêu phép tính (SGK). -Giao việc cho HS. HĐ2: BT1 Mục tiêu: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số. Cách tiến hành: HS- Lên bảng nối tiếp (BT1) HĐ3: BT2 Mục tiêu: Viết theo mẫu. Cách tiến hành: GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Hướng dẫn HS làm bài tập 2 HS- Làm BT2 vào vở BT HĐ4: BT3 Mục tiêu: Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1. Cách tiến hành: GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Hướng dẫn HS làm bài tập 3 -Củng cố ND bài Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1. KT- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh . 2. KN- Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện 3. TĐ- HS yêu thích môn Kể chuyện 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK HĐ1:HD kể chuyện Mục tiêu: Kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm: theo gợi ý SGK *HSKK: Theo dõi bạn kể chuyện GV- tổ chức cho kể chuyện trước lớp Nhận xét, bổ sung HĐ2 :Thảo luận Mục tiêu:Trao đổi ý nghĩa câu chuyện đã kể Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển nhân xét lời kể của bạn trong nhóm GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài HS- ghi bài vào vở _______________________________ Tiết 4 Tập đọc Trống đồng Đông Sơn I, MỤC TIÊU 1: KT- Hiểu ND: Bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn rất phong phú, đọc đáo, là niềm tự hào của người Việt Nam( trả lời được các câu hỏi trong SGK) 2. KN- Bước đầu biết đọc một đoạn phù hợp với ND tự hào, ca ngợi 3: TĐ- HS yêu thích môn TĐ II, CHUẨN BỊ 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Bước đầu biết đọc một đoạn phù hợp với ND tự hào, ca ngợi Cách tiến hành GV-Giới thiệu bài - HD đọc bài HS- Đọc bài tiếp sức theo đoạn trước lớp GV- Đọc diễn cảm toàn bài HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Rèn KN đọc hay cho HS Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc toàn bài ttrước lớp GV- Nhận xét, củng cố ND bài LTvà C Mở rộng vốn từ: Công dân 1. KT- Hiểu nghĩa của từ công dân(BT1). Xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT2 2.KN- Nắm được một số từ dồng nghĩa với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3,4) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: BT1 Mục tiêu Hiểu nghĩa của từ công dân Cách tiến hành: HS - Làm việc theo nhóm (PBT) GV- Đại diện HS trìn bày trước lớp, nhận xét - Giao việc cho HS. HĐ2: BT2 Mục tiêu Xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu Cách tiến hành HS - Làm việc theo nhóm BT2 (PBT) GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét Giao việc cho HS. HĐ3: BT3,4 Mục tiêu Nắm được một số từ dồng nghĩa với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh Cách tiến hành HS - Làm bài vào vở BT3 GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp - Cho HS nêu miệng BT4 Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Tiết 5 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc. I, MỤC TIÊU 1. KT - Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về một người tài - Hiểu được ND dung chính của câu chuyện đã kể. 2. KN – Rèn KN kể chuyện và nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn. 3. TĐ- HS yêu thích học tiếng Việt II, CHUẨN BỊ 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu: Tìm hiểu yêu cầu của bài Cách tiến hành: GV- Giới thiệu bài nêu yêu cầu giờ học. -Kể chuyện kết hợp minh hoạ bằng tranh. HS- Đọc gợi ý(SGK) Tập nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ HĐ2: HĐ nhóm Mục tiêu: HS kể kể lại từng đoạn của câu chuyện rõ ràng, đủ ý Cách tiến hành: GV- Hướng dẫn HS kể chuyện HS- Nhóm trưởng điều khiển: kể chuyện trong nhóm. GV- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp. - Nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất. HĐ3 ý nghĩa Mục tiêu: biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện. Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởngđ/khiển:thảo luận PBT GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài Toán Diện tích hình tròn 1. KT- Biết quy tắc tính diện tích hình tròn 2. KN - Rèn KN tính toán thành thạo, chính xác, 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: Kiến thức Mục tiêu: Biết tính diện tích hình tròn Cách tiến hành: HS- quan sát hình vẽ+ thảo luận câu hỏi PBT GV- Hướng dẫn cách tính diện tích hình tròn - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm: nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn GV- Đại diện nhóm báo cáo - Nhận xét, bổ sung. Giao việc cho HS HĐ2 : Luyện tập Mục tiêu: Vận dụng tính diện tích hình tròn Cách tiến hành: ơ HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2012 Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 1 Kĩ thuật Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa I, MỤC TIÊU 1. KT- Biết đặc điểm, tác dụng của một số vật liệu, dụng cụ thường dùng để reo trồng, chăm sóc rau, hoa 2. KN- Biết cách sử dụng một số dụng cụ trồng rau, hoa đơn giản. 3. TĐ- HS có ý thức tham gia lao động tự phục vụ II, CHUẨN BỊ GV- Mẫu thêu HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết đặc điểm, tác dụng của một số vật liệu, dụng cụ thường dùng Cách tiến hành HS- Quan sát tranh+ trả lời câu hỏi (SGK) GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét bổ sung HS- Thảo luận nhóm: Nêu đặc điểm, tác dụng của một số vật liệu, dụng cụ thường dùng để reo trồng, chăm sóc rau, hoa GV - Đại diện nhóm báo cáo, nhận xét bổ sung HĐ2:. Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết cách sử dụng một số dụng cụ trồng rau, hoa đơn giản. Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm: sử dụng một số dụng cụ trồng rau, hoa đơn giản. GV - Nhận xét, biểu dương nhóm học tốt - Củng cố ND bài Tập làm văn Tả người(KT viết) 1. KT- Viết được bài văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ 3 phần( mở bài, thân bài, kết bài) 2. KN- Viết được bài đúng ý, dùng từ, đặt câu đúng. 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu- Tìm hiểu đề bài Cách tiến hành GV- Gợi ý để HS lựa chọn đề bài. - Lập dàn ý cho bài văn tả cảnh - Giao việc cho HS HĐ2: HĐ cá nhân Mục tiêu: Viết được bài văn tả người hoàn chỉnh Cách tiến hành HS- Viết bài vào vở GV- Theo dõi, giúp đỡ HS - Củng cố ND bài. HS- Hoàn thiện bài viết Tiết 2 Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể ai làm gì ? I, MỤC TIÊU 1KT - Nắm vững kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể Ai làm gì? để nhận biết câu kể đó trong trong đoạn văn(BT1), xác định được bộ phận CN-VN trong câu kể vừa tìm(BT2) 2. KN- Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai làm gì?(BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C *HSKK : Làm BT theo HD của GV II, CHUẨN BỊ ơ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1 Mục tiêu: Nắm vững kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể Ai làm gì? để nhận biết câu kể đó trong trong đoạn văn Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm:PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: xác định được bộ phận CN-VN trong câu kể vừa tìm Cách tiến hành HS- làm bài tập 2 vào bảng nhóm GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS. HĐ3: BT3 Mục tiêu: Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai làm gì Cách tiến hành HS- làm bài tập 3 vào vở BT GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Củng cố ND bài Tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng 1. KT- Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho Cách Mạng( Trả lời được các câu hỏi 1,2) 2. KN- Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn giong khi đọc các con số nói về sự đóng góp tiền của của ông Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng. 3. TĐ- HS yêu thích học môn TĐ 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành GV- Đọc mẫu, giải nghĩa từ, hướng dẫn đọc từ khó, chia đoạn, HD đọc đoạn. HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trước lớp HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Biết nhấn giong khi đọc các con số nói về sự đóng góp tiền của của ông Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng. Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc tiếp nối toàn bài GV- Tổ chức cho HS đọc bài - Củng cố ND bài HS- Nhóm trưởng điều khiển:Luyện đọc tiếp nối toàn bài _________________________ Tiết 3 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp) I, MỤC TIÊU 1. KT- Biết được thương của phép chia STN cho một STN(khác0) có thể viết thành một phân số. 2. KN- Bước đầu biết so sánh phân số với 1 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán *HSKK Theo dõi và làm theo bạn II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ chung cả lớp Mục tiêu: Biết được thương của phép chíaTN cho một STN(khác0) có thể viết thành một phân số. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Hướng dẫn HS giải bài toán, nêu phép tính (SGK).Giao việc cho HS. HS- HĐ nhóm: lấy một số VD. HĐ2: BT1 Mục tiêu: Viết thương dưới dạng phân số. Cách tiến hành: GV- Nhận xét kết quả, nêu nhận xét - HS lên bảng nối tiếp (BT1) -Giao việc cho HS. HĐ3: BT2 Mục tiêu: chỉ phần đã tô mầu của phân số Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào PBT HĐ4: BT3 Mục tiêu: So sánh các phân số đó với 1. Cách tiến hành: [ GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Hướng dẫn HS làm bài tập 3 HS- Làm BT3 vào vở; 1HS lên bảng *HSKK: Theo dõi và làm theo bạn GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá -Củng cố ND bài Mĩ thuật Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 1.KT- Hiểu hình dáng đặc điểm của mẫu vật - Biết cách vẽ mẫu có hai vật mẫu 2. KN- Vẽ được hình hai vật mẫu bằng bút chì 3. TĐ- HS yêu thích học môn Mĩ thuật 1.GV- Một số bài vẽ mẫu 2.HS- Giấy vẽ, chì, màu HĐ1 : HĐ chung cả lớp Mục tiêu: Hiểu hình dáng đặc điểm của mẫu vật Cách tiến hành: HS- Thảo luận PBT GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giới thiệu một số bài vẽ mẫu hướng dẫn quan sát nhận xét. Giao việc cho HS HĐ2 : Hướng dẫn vẽ Mục tiêu: Biết cách vẽ mẫu có hai vật mẫu Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm: PBT GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - HD cách vẽ tranh Giao việc cho HS HĐ3: Thực hành Mục tiêu: Vẽ được hình hai vật mẫu bằng bút chì Cách tiến hành HS- Thực hành vẽ hình hai vật mẫu bằng bút chì GV- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Củng cố ND bài. HS- Hoàn thiện bài vẽ ___________________________ Tiết 4 Lịch sử Chiến thắng Chi Lăng. I, MỤC TIÊU 1.KT - Nắm được một số sự kiện lịch về khởi nghĩa Lam Sơn 2. KN - Diễn biến trận Chi Lăng và ý nghĩa của nó. - Nắm được việc nhà Hậu Lê được thành lập. 3. TĐ- HS yêu thích môn học về truyền thống dựng nước và giữ nước. II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Diễn biến trận Chi Lăng Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Đại diện HS trình bày KQ Nhận xét, bổ sung HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: ý nghĩa của trận chiến thắng Chi Lăng. Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV- Đại diện HS trình bày KQ Nhận xét, bổ sung - Củng cố ND bài Toán Luyện tập 1. KT- Biết tính diện tích hình tròn khi biết bán kính hình tròn; chu vi hình tròn 2. KN - Rèn KN tính toán thành thạo, chính xác, 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1,2 Mục tiêu: - Biết tính diện tích hình tròn khi biết bán kính hình tròn; chu vi hình tròn Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc choHS HS- Lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: làm BT2 vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở _____________________________________ Tiết 5 Âm nhạc Ôn hát bài Hát mừng I. Muùc tieõu: 1. KT- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 2. KN- Biết hát kết hợp vận động phụ họa 3. TĐ- HS yêu thích môn âm nhạc II. hoạt động day - học 1.ổn định lớp 2. Phát triển bài - GV giới thiệu nội dung bài - HS chú ý * Hoạt động 1: Ôn bài hát *Mục tiêu: Biết hát đúng giai điệu và lời ca. *Cách tiến hành - Hướng dẫn HS ôn toàn bộ bài hát - HS học bài hát (cả lớp - GV lăng nghe, kết hợp sửa sai - HS hát theo nhóm trước lớp * Hoạt động 2: *Mục tiêu Biết hát kết hợp vận động phụ họa *Cách tiến hành - GV hướng dẫn : Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách - HS hát kết hợp Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách - GV cho hs ôn lại các bài hát có kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - HS ôn bài hát. 3. Kết luận - Cán sự bắt nhịp cả lớp hát lại 1 bài. Cả lớp hát - HS về nhà ôn lại bài hát. _________________________ Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2012 Tiết 1 Thể dục Tung và bắt bóng- Nhảy dây I. Mục tiêu: 1. KT - Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân - Tiếp tục làm quen trò chơi "Bóng chuyền sáu" 2. KN- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng - Yêu cầu biết cách chơi và chủ động tham gia trò chơi 3. Thaựi ủoọ: hào hứng, nhiệt tình trong luợeõn taọp, trong khi chơi. II.Địa điểm - phương tiện Sân trường vs sạch sẽ III.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ/Lượng Phương pháp HĐ1: Nhận lớp 6-10phút *MT: ổn định tổ chức lớp *CTH - Nhóm trưởng tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu giờ học ĐHTH x x x x x x x x x x x x x x gv - Đứng vỗ tay và hát 1 bài HĐ2: Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân *MT: Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân *CTH: - GV điều khiển lần 1-2 - Cán sự điều khiển lần 3-4 ĐHXL x x x x x x x x x x x x x x GV HĐ3:Trò chơi "Bóng chuyền sáu" ơ *MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ___________________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Tập làm văn Miêu tả đồ vật. I, MỤC TIÊU -Biết viết hoàn chỉnh bài văn miêu tả đồ vật đúng với yêu cầu của đề, có đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài), diến đạt thành câu rõ ý. II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu- Tìm hiểu đề bài Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS - Đọc các đọc các đề bài trên bảng. GV- Gợi ý để HS lựa chọn đề bài. - Lập dàn ý cho bài văn miêu tả đồ vật - Giao việc cho HS HĐ2: HĐ cá nhân Mục tiêu: Biết viết hoàn chỉnh bài văn miêu tả đồ Cách tiến hành HS- Viết bài vào vở GV- Theo dõi, giúp đỡ HS HS- Tiếp tục hoàn thiện bài viết GV- Đại diện HS nêu trước lớp - Củng cố ND bài. Địa lí Châu Á(Tiếp theo) 1. KT: Nêu được đặc điểm về dân cư châu Á - Nêu một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của dân cư châu Á - Nêu một số đặc điểm của khu vực Đông Nam Á 2. KN: Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ, để nhậ biết một số đặc điểm của cư dân và hoạt động sản xuất của người dân Châu Á. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK ơ HĐ1: Cư dân châu Á Mục tiêu: Nêu đặc điểm về dân cư châu Á Cách tiến hành: HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Hoạt động kinh tế Mục tiêu: Nêu một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của dân cư châu Á Cách tiến hành: HS- Nghiên cứu SGK+ thảo luận câu hỏi PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ3: Thảo luận Mục tiêu: Nêu một số đặc điểm của khu vực Đông Nam Á Cách tiến hành: HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV-Đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét. Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở ________________________ Tiết 4 Luyện từ và câu Mở rộng vố từ: Sức khỏe I, MỤC TIÊU 1. KT- Biết thêm một số từ ngữ nói về sức của con người và tên của một số môn thể thao(BT1,2) 2.KN- Nắm được một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khỏe(BT3,4) 3.TĐ- HS yêu thích môn học LT&C II, CHUẨN BỊ 1.GV- Bảng phụ ; Tranh SGK 2.HS- SGK. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1,2 Mục tiêu- Biết thêm một số từ ngữ nói về sức của con người và tên của một số môn thể thao Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS - Làm việc theo nhóm BT1 GV Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Nhận xét, chốt lại bài đúng. - HS nêu miệng BT2 - Giao việc cho HS HĐ2 BT3,4 Mục tiêu: Nắm được một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khỏe(BT3,4) Cách tiến hành: HS - Thảo luận nhóm.BT3 GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp - Cho HS làm BT4 vào vở - Chấm chữa bài, nhận xét chung Kĩ thuật Nấu cơm(Tiếp) 1. KT - Biết cách nấu cơm 2. KN- Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình 3. TĐ - Rèn luyện tính cẩn thận. 1. GV- Đồ dùng thực hành 2. HS- Đồ dùng thực hành HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu cơm Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi PBT GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét ; giao việc cho HS HĐ 2:. Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết cách nấu cơm Cách tiến hành HS- HĐ nhóm: Thảo luận câu hỏi PBT GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét. Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tiết 4 Địa lí Người dân ở Đồng bằng Nam Bộ. I, MỤC TIÊU 1. KT- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, sông ngòi của đồng bằng Nam Bộ. 2. KN- Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu trên bản đồ - Quan sát hình, tìm, chỉ và kể tên một số sông lớn của đồng bằng Na Bộ: sông Tiền, sông Hậu 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí. II, CHUẨN BỊ 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Đồng bằng lớn nhất nước ta: Cách tiến hành: HS- Đọc SGK+thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: : Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt: Cách tiến hành: HS- Dựa vào tranh ảnh SGK+ thảo luận PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HS- Thảo luận câu hỏi trong phiếu. GV-Đại diện nhóm báo cáo kq làm việc. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. HĐ2: HĐ nhóm Mục tiêu Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu trên bản đồ Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu trên bản đồ GV- Tổ chức cho HS lên xác định vị trí đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu trên bản đồ. Nhận xét bổ sung, rút ra KL. Toán Luyện tập chung 1. KT- Biết tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải các bài toán liên quan 2. KN - Rèn KN tính toán thành thạo, chính xác, 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1 Mục tiêu:- Biết tính chu vi hình tròn Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: làm BT1 vào bảng nhóm HĐ2: BT2 Mục tiêu Biết diện tích hình tròn Cách tiến hành: GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: làm BT2 vào bảng nhóm HĐ3: BT3 Mục tiêu giải các bài toán liên quan Cách tiến hành: GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HS- Làm BT3 vào vở BT GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ______________________ Tiết 5 Toán Luyện tập. I, MỤC TIÊU 1. KT- Biết đọc, viết phân số - Biết quan hệ giữa phép chia và phân số 2.KN - Đọc, viết phân số. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKK: Thực hiện phép tính đơn giản. II, CHUẨN BỊ 1: GV- SGK+ Bảng nhóm 2: HS-SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1 Mục tiêu: Đọc các số đo đại lượng. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Cho HS nêu miệng nối tiếp BT1 - Giao việc cho HS. HĐ2: BT 2 Mục tiêu: Viết các phân số: Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm làm BT2 vào bảng phụ GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá Giao việc cho HS HĐ3: BT3 Mục tiêu Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT3 *HSKK: Theo dõi và làm theo GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Hướng dẫn HS nêu miệng bài tập 3 Giao việc cho HS HĐ4:BT4 Mục tiêu: So sánh phân số với 1 Cách tiến hành: HS- làm BT 4 vào vở BT. *HSKK: HĐ chung cả nhóm GV- Kiểm tra kết quả, cho điểm. -Củng cố ND bài Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 1. KT-Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ( ND Ghi nhớ) 2. KN- Nhận biết được quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép(BT1); Biết cách sử dụng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép(BT3) 3. TĐ- HS yêu thíc học môn TV 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: KT Mục tiêu Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm (PBT)ghi KQ ra bảng nhóm GV -Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Nhận xét, bổ sung, rút ra ghi nhớ - 1 vài HS đọc ghi nhớ (SGK),giao việc cho HS HĐ2 BT1 Mục tiêu Nhận biết được quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép Cách tiến hành HS - Thảo luận nhóm: BT1- SGK GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp - Nhận xét, bổ sung, giao việc cho HS HĐ3 BT3 Mục tiêu Biết cách sử dụng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép Cách tiến hành HS- Làm BT 3 vào VBT GV- Kểm tra kết quả, nhận xét,bổ sung -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ơ __________________________________________ Thứ sáu ngày 15 tháng 01năm 2012 Nhóm trình độ 4 Tiết 1 Tập làm văn Luyện tập giới thiệu địa phương. I,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 20.doc