Giáo án Giáo dục công dân 11 Bài 13: Chính sách khoa học và công nghệ, văn hóa (t2)

 Hoạt động 1: Tìm hiểu khaí niệm khoa học và công nghệ, vai trò của Khoa học và công nghệ

- Mục tiêu: học sinh biết được thế nào là khoa học, công nghệ và vai trò của khoa học và công nghệ

- Phương pháp: thuyết trình, đàm thoại

- Cách tiến hành:

GV nêu câu hỏi: Em hiểu như thế nào là khoa học, công nghệ?

Khoa học và công nghệ có vai trò như thế nào?

HS suy nghĩ trả lời

GV nhận xét, bổ sung:

 - Khoa học: là hệ thống tri thức được khái quát và kiểm nghiệm trong thực tiễn.

- Công nghệ: là tập hợp các phương tiện, giải pháp và cách thức tổ chức nhằm sử dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn.

- Công nghệ cao: là công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới nhất với hàm lượng tri thức cao, sáng tạo nhất.

- Vai trò của KH&CN:

+ Động lực thúc đấy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

+ KH&CN là quốc sách hàng đầu:

Vì: Khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất, động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiềm lực quốc phòng của đất nước

Ngày nay, dưới sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng KH-KT , quốc gia nào nhanh chóng áp dụng KH-CN vào sản xuất, kinh doah, dịch vụ,, sẽ là những quốc gia phát triển nhanh.

 

docx4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 11 Bài 13: Chính sách khoa học và công nghệ, văn hóa (t2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 13: CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (T2) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản đề phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay 2. Về kỹ năng: - Tham gia tuyên truyền thực hiện chính sách khoa học và công nghệ phù hợp với khả năng của bản thân - Đánh giá được một số hiện tượng gần gũi của cuộc sống liên quan đến chính sách khoa học và công nghệ của nhà nước 3. Về thái độ: - Tin tưởng, ủng hộ chính sách khoa học và công nghệ của nhà nước - Lên án, phê phán những hành vi vi phạm chính sách khoa học và công nghệ của nhà nước II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Có 2 đơn vị kiến thức: + Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ + Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ Kiến thức trọng tâm: Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ III. PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG SGK GDCD 11 SGV GDCD 11 Chuẩn kiến thức kĩ năng GDCD 11 IV. PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình Đàm thoại Thảo luận nhóm V. TIẾN TRÌNH 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Dạy bài mới: 3.1. Dẫn dắt vào bài Để đất nước phát triển và thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến ở khu vực và trên thế giới thì chúng phải có chính sách khoa học và công nghệ đúng đắn và phù hợp. Vậy nhiệm vụ và phương hướng cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. 3.2. Giảng bài mới Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu khaí niệm khoa học và công nghệ, vai trò của Khoa học và công nghệ - Mục tiêu: học sinh biết được thế nào là khoa học, công nghệ và vai trò của khoa học và công nghệ - Phương pháp: thuyết trình, đàm thoại - Cách tiến hành: GV nêu câu hỏi: Em hiểu như thế nào là khoa học, công nghệ? Khoa học và công nghệ có vai trò như thế nào? HS suy nghĩ trả lời GV nhận xét, bổ sung:  - Khoa học: là hệ thống tri thức được khái quát và kiểm nghiệm trong thực tiễn. - Công nghệ: là tập hợp các phương tiện, giải pháp và cách thức tổ chức nhằm sử dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn. - Công nghệ cao: là công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới nhất với hàm lượng tri thức cao, sáng tạo nhất. - Vai trò của KH&CN: + Động lực thúc đấy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước + KH&CN là quốc sách hàng đầu: Vì: Khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất, động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiềm lực quốc phòng của đất nước Ngày nay, dưới sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng KH-KT , quốc gia nào nhanh chóng áp dụng KH-CN vào sản xuất, kinh doah, dịch vụ,, sẽ là những quốc gia phát triển nhanh. 2. Chính sách Khoa học và công nghệ. * Khái niệm Khoa học và công nghệ. - Khoa học: là hệ thống tri thức được khái quát và kiểm nghiệm trong thực tiễn. - Công nghệ: là tập hợp các phương tiện, giải pháp và cách thức tổ chức nhằm sử dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn. *Vai trò: + Động lực thúc đấy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước + KH&CN là quốc sách hàng đầu Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của Khoa học và công nghệ Mục tiêu: học sinh biết được những nhiệm vụ của KH&CN Phương pháp: thuyết trình, đàm thoại Cách tiến hành: Gv nêu câu hỏi: Với vai trò quan trọng như vậy, theo em KH&CN có nhiệm vụ như thế nào? HS suy nghĩ trả lời GV nhận xét, bổ sung: - Giải đáp kịp thời những vấn đề do cuộc sống đặt ra. VD: Giải thích các hiện tượng tự nhiên: sấm sét, “ma trơi”.. đó không phải là những hiện tượng ma quỷ hay ông trời nổi giận - Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. + Hiện nay KH-CN của nước ta đang được nâng cao tuy nhiên thì trình độ phát triển còn thấp VD; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thủ công; công nghệ khai khoáng còn lạc hậu gây phung phi tài nguyên, ô nhiễm môi trường.. đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần có những chính sách phù hợp - Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong nền kinh tể. - Nâng cao trình độ quản l‎ý, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ. Chuyển ý: * Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ. - Giải đáp kịp thời những vấn đề do cuộc sống đặt ra. - Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. - Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong nền kinh tể. - Nâng cao trình độ quản l‎ý, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ. Hoạt động 3: tìm hiểu những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ - Mục tiêu: HS biết được những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ - Phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm - Cách tiến hành: GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận 4 phương hướng với các câu hỏi: + Tại sao phải đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ? + Để tạo thị trường cho KH&CN chúng ta càn phải làm gì? + Làm thế nào để xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ? + Theo em chúng ta cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào? HS thảo luận, đại diện các nhóm trình bày GV nhận xét, bổ sung: - Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN: nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận. Nhà nước đầu tư vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới; huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực công nghệ cao. - Để tạo thị trường cho khoa học và công nghệ cần : +Tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng, +Thúc đẩy áp dụng tiến bộ KH&CN, +Đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhân tài - Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ cần: + Tăng số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học. + Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật + Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và CN - Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:  +Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội + Ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triên nông nghiệp, +Phát triển CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới. * Phương hướng cơ bản để phát triển Khoa học và công nghệ. - Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN: nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học - Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ: là nơi diễn ra hoạt động giao dịch, mua bán công nghệ. - Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ: + Tăng số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học. + Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật + Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học. - Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triên nông nghiệp, CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới. VI. CỦNG CỐ. LUYỆN TẬP: Gv hệ thống lại kiến thức cơ bản của tiết học Gv nhắc nhở học sinh làm Bt 2,3 ở cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 13 Chinh sach giao duc va dao tao khoa hoc va cong nghe van hoa_12401839.docx
Tài liệu liên quan