Giáo án Hóa 11 - Luyện tập: Ankin

3.Viết phương trình hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vvô cơ cần thiết điều chế các chất sau.

a) 1,2-đicloetan

b) 1,1- đicloetan

c) 1,2-đibrometan

d) buta-1,3-đien

e) 1,1,2-tribrometan

-------------------------

4. Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H2 bằng 4,44. Tính hiệu suất cuat phản ứng.

 

docx4 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 6988 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa 11 - Luyện tập: Ankin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Hóa 11 bài Luyện tập Ankin.docx
Tài liệu liên quan