Giáo án Hóa 12: Chương 5 Hiđrocacbon no

BÀI 27. LUYỆN TẬP : ANKAN VÀ XICLOANKAN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

HS biết : Công thức tổng quát, đặc điểm cấu tạo, danh pháp, tính chất, điều chế, ứng dụng của ankan và xicloankan, đồng thời so sánh giữa hai loại.

HS hiểu : Từ cấu tạo dẫn đến tính chất của ankan và xicloankan.

2. Kỹ năng

Rèn kĩ năng viết CTCT và gọi tên các ankan. Kĩ năng lập CTPT của hợp chất hữu cơ, viết pthh phản ứng thế.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên : Chuẩn bị phiếu học tập (trên giấy, bản trong hoặc powerpoint).

Học sinh : Ôn tập lại những kiến thức quan trọng đã học cần đề cập đến trong bài ôn tập.

+ Phiếu học tập 1

Bài 1. Điền những từ thích hợp vào chỗ trống.

A. Hiđrocacbon no có đặc điểm về liên kết là.

B. An kan, xicloankan lần lượt có CTTQ là.

C. Trong phân tử ankan, các góc liên kết của cacbon có giá trị khoảng bằng.

D. Nói chung khi phân tử khối của ankan tăng thì nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng.

Bài 2. Isopentan có thể tạo ra bao nhiêu gốc hiđrocacbon hoá trị I. Viết CTCT của các gốc đó. Gốc nào là isopentyl.

 

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3009 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hóa 12: Chương 5 Hiđrocacbon no, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSách giáo viên.doc
Tài liệu liên quan