Giáo án Hoạt động trải nghiệm - Tuần 5

A. Mục tiêu

Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức

- Nhận biết được vị trí lớp học, các lớp và cảnh vật xung quanh lớp học.

2. Kĩ năng

- Biết vị trí lớp học, kể tên được các lớp và cảnh vật xung quanh lớp học.

3. Thái độ: Yêu trường lớp, ý thức giữ gìn của công.

B. Đồ dùng dạy – học

- GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa

- HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, .

C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu

 

docx14 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động trải nghiệm - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5 Hoạt động trải nghiệm Tiết 1. Chào hỏi – giới thiệu A. Mục tiêu Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức - Nhận biết được tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo và bạn bè trong lớp. 2. Kĩ năng - Biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, hứng thú học bài. B. Đồ dùng dạy – học - GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, ... C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định tổ chức: - GV kiểm tra việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập môn Hoạt động trải nghiệm của HS - Để lên bàn theo yêu cầu của GV II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài, ghi bảng 2. Hoạt động a. Hoạt động 1: Trò chơi: “Tên bạn, tên tôi” - GV giới thiệu, tổ chức cho HS chơi theo nhóm 4, hai bàn ngồi quay mặt vào nhau để chơi - GV theo dõi các nhóm chơi, đặt câu hỏi để kiểm soát việc chơi của HS - Có bạn nào cùng tên với con không? - Hãy kể tên một số bạn con đã nhớ qua trò chơi - HS lớp cùng chơi: Từng học sinh giới thiệu tên của mình với các bạn trong nhóm *Kết luận: Khi đi học, trở thành học sinh, trẻ phải nắm được nhiệm vụ của HS đó là biết làm quen với bạn bè trong lớp, bộc lộ mình; nắm được những quy định của lớp và của trường Hoạt động đầu tiên ngày hôm nay là các con đã biết làm quen, giới thiệu tên mình với các bạn. Lắng nghe b. Hoạt động 2: Tự giới thiệu về bản thân mình trước lớp - GV nêu yêu cầu: Tự giới thiệu về bản thân mình trước lớp. - GV hỏi lại HS dưới lớp 1 số thông tin mà bạn vừa giới thiệu. - HS lần lượt lên giới thiệu về bản thân trước lớp. - HS lắng nghe, trả lời. III. Củng cố – Dặn dò: - Tổng kết tiết học. - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết học sau. Hoạt động trải nghiệm Tiết 2. Làm quen với bạn ngồi cạnh em trong lớp học A. Mục tiêu Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức - Nhận biết được tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo và bạn bè trong lớp. 2. Kĩ năng - Biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, hứng thú học bài. B. Đồ dùng dạy – học - GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, ... C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định tổ chức: Hát II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài, ghi bảng 2. Hoạt động a. Hoạt động 1: Làm quen với bạn ngồi cạnh em trong lớp - GV nêu yêu cầu: giới thiệu bản thân và nêu ý thích của mình cho bạn biết. - HS hoạt động nhóm đôi. - Một số cặp trình bày trước lớp. - GV kết luận. + Mỗi chúng ta đều có ý thích riêng, nếu đó là những việc tốt thì nên làm nhưng cần làm vào thời gian hợp lý, cần bỏ ngay những ý thích không tốt như: bắn chim, đánh nhau Lắng nghe b. Hoạt động 2: Vẽ chân dung người bạn em yêu mến - HDHS vẽ tranh, triển lãm tranh “Chân dung bạn bè” - HS vẽ tranh, trình bày trước lớp. III. Củng cố – Dặn dò: - Tổng kết tiết học. - Dằn dò: Kể cho gia đình em nghe về một người bạn ở lớp. - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết học sau. Lắng nghe Hoạt động trải nghiệm Tiết 3. Giới thiệu về lớp học A. Mục tiêu Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức - Nhận biết được tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo và bạn bè trong lớp. 2. Kĩ năng - Biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, hứng thú học bài. B. Đồ dùng dạy – học - GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, ... C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định tổ chức: Hát II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài, ghi bảng 2. Hoạt động a. Hoạt động 1: Giới thiệu về lớp học - GV đặt câu hỏi định hướng để HS nhớ lại những thông tin về lớp của mình - HS kể cho nhau nghe các thông tin về lớp: cô chủ nhiệm, sĩ số, lớp trưởng, - GV kết luận. + Vào lớp Một, các con có thầy cô giáo mới, bạn bè mới. Nhiệm vụ của HS lớp Một là học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường. Lắng nghe b. Hoạt động 2: Giới thiệu về lớp học của em - GV yêu cầu HS giới thiệu về lớp học bằng một số câu hỏi định hướng. - 1 số HS giới thiệu trước lớp. III. Củng cố – Dặn dò: - Tổng kết tiết học. - Dằn dò: Kể cho gia đình em nghe về lớp học của em. - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết học sau. Lắng nghe Hoạt động trải nghiệm Tiết 4. Quan sát, mô tả lớp học A. Mục tiêu Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức - Nhận biết được vị trí lớp học, các đồ vật trong lớp học. 2. Kĩ năng - Biết vị trí lớp học, kể tên được các đồ vật trong lớp học. 3. Thái độ: Yêu trường lớp, ý thức giữ gìn của công. B. Đồ dùng dạy – học - GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, ... C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định tổ chức: Hát II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài, ghi bảng 2. Hoạt động a. Hoạt động 1: Quan sát và mô tả lớp học - GV đặt câu hỏi định hướng để HS mô tả về lớp học - HS quan sát, mô tả cho nhau về lớp: bảng đen, bàn ghế, tủ sách, bàn giáo viên, - GV kết luận. + Vào lớp Một, các con học ở phòng số 16, có đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị. Lắng nghe b. Hoạt động 2: Mô tả lớp học của em - GV yêu cầu HS mô tả lớp học bằng một số câu hỏi định hướng. - 1 số HS mô tả trước lớp. c. Hoạt động 3: Vẽ tranh “Lớp học của em” - Cho HS vẽ tranh chủ đề “Lớp học của em”. - Nhận xét, tuyên dương những bài vẽ đẹp, sinh động. - HS vẽ ra giấy A4. - Triển lãm tranh trong lớp. III. Củng cố – Dặn dò: - Tổng kết tiết học. - Dằn dò: Kể cho gia đình em nghe về lớp học của em. - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết học sau. Lắng nghe Hoạt động trải nghiệm Tiết 5. Quan sát và mô tả xung quanh lớp học A. Mục tiêu Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức - Nhận biết được vị trí lớp học, các lớp và cảnh vật xung quanh lớp học. 2. Kĩ năng - Biết vị trí lớp học, kể tên được các lớp và cảnh vật xung quanh lớp học. 3. Thái độ: Yêu trường lớp, ý thức giữ gìn của công. B. Đồ dùng dạy – học - GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, ... C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định tổ chức: Hát II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài, ghi bảng 2. Hoạt động a. Hoạt động 1: Quan sát và mô tả xung quanh lớp học - GV đặt câu hỏi định hướng để HS mô tả về lớp học - HS quan sát, mô tả cho nhau về xung quanh lớp học của mình: Phía trước, phía sau, 2 bên lớp học là gì - GV kết luận. - Lắng nghe b. Hoạt động 2: Mô tả xung quanh lớp học của em - GV yêu cầu HS mô tả xung quanh lớp học. - 1 số HS mô tả trước lớp. III. Củng cố – Dặn dò: - Tổng kết tiết học. - Dằn dò: Kể cho gia đình em nghe về xung quanh lớp học của em. - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết học sau. Lắng nghe Hoạt động trải nghiệm Tiết 6. Giới thiệu về gia đình A. Mục tiêu Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức - Nhận biết được về gia đình, các thế hệ trong gia đình, công việc của mỗi người. 2. Kĩ năng - Kể được về các thành viên trong gia đình mình. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, hứng thú học bài. B. Đồ dùng dạy – học - GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, ... C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định tổ chức: Hát II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - Cho HS hát bài: Cả nhà thương nhau - GV dựa vào lời bài hát giới thiệu bài, ghi bảng. 2. Hoạt động a. Hoạt động 1: Giới thiệu về gia đình - GV yêu cầu HS từng cặp kể cho nhau nghe về gia đình mình theo các ý. +Gia đình con có những ai? +Thường ngày, từng người trong gia đình làm gì? +Mọi người trong nhà yêu quý nhau như thế nào? - HS ngồi cạnh kể cho nhau nghe. - HS trình bày trước lớp. - GV kết luận. + Gia đình của các con không giống nhau, có gia đình có ông bà, cha mẹ và anh chị em nhưng có gia dình chỉ có cha mẹ và con cái. Tuy nhiên cô thấy bạn nào cũng rất vui khi kể và gia đình của mình, Có lẽ các con rất yêu quý mọi người trong nhà. Vậy khi ông bà cha mẹ dạy bảo các con cần phải làm gì? Lắng nghe b. Hoạt động 2: Vẽ tranh với chủ đề “Gia đình em” - HDHS vẽ tranh, triển lãm tranh “Gia đình em” - HS vẽ tranh, trình bày trước lớp. III. Củng cố – Dặn dò: - Tổng kết tiết học. - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết học sau. Lắng nghe Hoạt động trải nghiệm Tiết 7. Hỏi về gia đình bạn – Kể cho bạn bè nghe về gia đình em A. Mục tiêu Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức - Nhận biết được về gia đình, các thế hệ trong gia đình, thói quen sinh hoạt,... 2. Kĩ năng - Kể được về các thành viên trong gia đình mình, thói quen sinh hoạt,... 3. Thái độ: Yêu thích môn học, hứng thú học bài. B. Đồ dùng dạy – học - GV: Tài liệu, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu, tranh ảnh sưu tầm, ... C. Các hoạt động dạy, học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định tổ chức: Hát II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài, ghi bảng. 2. Hoạt động a. Hoạt động 1: Hỏi về gia đình bạn - GV yêu cầu HS từng cặp hỏi nhau về gia đình bạn, thói quen sinh hoạt, bằng một số câu hỏi định hướng như tài liệu hướng dẫn. - HS ngồi cạnh trao đổi, thảo luận. - HS trình bày trước lớp. - GV kết luận. + Gia đình của các con không giống nhau, nề nếp, thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình mỗi khác, Lắng nghe b. Hoạt động 2: Triển lãm tranh với chủ đề “Gia đình của em” - HDHS triển lãm tranh đã vẽ ở tiết trước vói chủ đề “Gia đình em” - HS tham gia triển lãm, giới thiệu về gia đình mình với các bạn. III. Củng cố – Dặn dò: - Tổng kết tiết học. - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết học sau. Lắng nghe

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxHD TN LOP 1_12436469.docx