Giáo án Lịch sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

* Hoạt động 3: (5 phút) kết quả, ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ( hoạt động cá nhân)

 Mục tiêu:

Biết được kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập

Hiểu được ý nghĩa và tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập

 Phương thức: Giáo viên đặt 2 câu hỏi:

1. Hãy trình bày kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập

2. Nêu ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập

 Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

1.

9/1783 Anh công nhận nền đọc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ

1787, hiến pháp Mĩ được thông qua

1789, Gióoc-giơ Oasinhtơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của Mĩ

2.

Thành lập 1 nhà nước mới mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. về thực chất đó là một cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh cuối thế kỉ XVII – đầu thế kỉ XIX.

 

doc7 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 30 : Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Mục tiêu. Kiến thức: Biết được nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cuộc chiến tranh. Hiểu được chiến tranh giành độc lập là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng. Thái độ: Học sinh ý thức được vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng. Học sinh đồng tình với cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại áp bức, bóc lột giành độc lập, tự do, dân chủ trên thế giới Kĩ năng: Rèn luyện ki năng sử dụng dồ dùng trực quan: tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ Định hướng phát triển năng lực: giúp học sinh phát triển năng lực phân tích sự kiện lịch sử, Nội dung: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ, nguyên nhân bùng nổ chiến tranh. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Họp chúng quốc Mĩ. Kết quả và ý nghía của chiến tranh giành độc lập. 3. Kế hoạch dạy học: a. Hoạt động khởi động. (5 phút) Mục tiêu: + Tạo sự chú ý và gây hứng thú học tập cho học sinh ngay từ đầu. + Định hướng tư duy cho học sinh. Phương thức: Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh cờ nước Mĩ và đặt 2 câu hỏi: Em hãy cho biết đây là quốc kì của quốc gia nào? Hãy cho biết một số thông tin về quốc gia này ( vd: thủ đô, tiền tệ, ngôn ngữ) Sản phẩm: câu trả lời của Học sinh: + Đây là quốc kì của nước Mĩ. + Thủ đô: Oasinhton, sử dụng đồng đô – la, ngôn ngữ chính là tiếng Anh b. Hoạt động hình thành kiến thức. * Hoạt động 1: ( 10 phút) Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ, nguyên nhân bùng nổ chiến tranh. ( hoạt động cá nhân) Mục tiêu: + Biết được tình hình của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. + Hiểu được nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh. Phương thức: Giáo viên cho sinh xem lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ( hình 53) và đặt 3 câu hỏi: Em hãy xác định trên lược đồ vị trí 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ? Em hãy cho biết tình hình kinh tế của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ vào giữa thế kỉ XVIII ? Sự phát triển kinh tế đã đặt ra những yêu cầu gì? Hãy trình bày chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 bang thuộc địa ? Sản phẩm: câu trả lời của học sinh. Vị trí của 13 bang thuộc địa Anh: + Miền Bắc: Ma – xa – chiu – xét, Niu – hăm – sai, Con – nếch – ti – cót, Rốt – ai – len. + Miền trung: Niu – ooc, Niu – giơ – xi, Đơ – la – oa, Pen – xi – va – ni – a. + Miền Nam: Viếc – gi –ni –a, Mê – ri – len, Carô – lin – na- bắc, ca rô – lin – na – nam, giooc – gi – a. Tình hình kinh tế 13 bang thuộc địa: + Miền Bắc, các công trường thủ công sản xuất rượu, dệt đay, làm đồ thủy tinh, đặc biệt là nghề đóng tàu rất phát triển, Bô – xton trở thành trung tâm công nghiệp thời bấy giờ. + Miền Nam: các chủ đồn điền bóc lột sức lao động của nô lệ da đen để sản xuất lương thực, bông, mía, thuốc lá phục vụ cho nhu cầu của thuộc địa và xuất khẩu. Yêu cầu bức thiết của 13 bang thuộc địa là được phát triển sản xuất, buôn bán, mở mang kinh tế phía Tây, nhưng lại bị chính phủ Anh kìm hãm. Chính phủ Anh đa cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng hóa công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề. các thuộc địa Bắc Mĩ không được tự do buôn bán với các nước khác và cư dân ở đây không được khai hoang những vùng đất ở Miền Tây. * Hoạt động 2: (15 phút) Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ. (hoạt động nhóm ) Mục tiêu: + Học sinh biết được những diễn biến chính trong cuộc chiến tranh. + Biết được sự ra đời của Hợp chúng quốc Mĩ. Phương thức: Giáo viên chia lớp học thành hai nhóm và phát phiếu học tập học sinh thảo luận hoàn thành phiếu học tập trong vòng 5 phút và cử đại diện trình bày. Phiếu học tâp: Dựa vào sách giáo khoa trang 147 – trang 149 em hãy hoàn thành bảng niên biểu sau đây: Thời gian Nội dung sự kiện 1773 9/ 1774 4/1775 5/1775 4/7/1776 17/10/1777 1781 Sản phẩm: phiếu học tập của học sinh. Thời gian Nội dung sự kiện 1773 Nhân dân cảng Bô – xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh để phản đối chế độ thuế. 9/ 1774 Đại hội lục địa lần thứ nhất, các đại biểu yêu cầu vua Anh bãi bỏ các đạo luật vô lí. Vua Anh không chấp nhận và tuyên bố sẽ trừng trị nếu các thuộc địa nổi loạn. 4/1775 Cuộc chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các nước thuộc địa Bắc Mĩ. 5/1775 Đại hội lục địa lần thứ hai, quyết định thành lập “ quân đội thuộc địa” và bổ nhiệm gioóc – giơ Oa – sinh tơn làm tổng chỉ huy 4/7/1775 Đại hội thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập ra Hợp chúng quốc Mĩ. 17/10/1777 Nghĩa quân thắng lớn ở Xa – ra – tô – ga 1781 Nghĩa quân thắng trận quyết định ở I – oóc – tao. Toàn bộ lực lượng quân Anh ở đây phải đầu hàng. Chiến tranh kết thúc. * Hoạt động 3: (5 phút) kết quả, ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ( hoạt động cá nhân) Mục tiêu: Biết được kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập Hiểu được ý nghĩa và tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập Phương thức: Giáo viên đặt 2 câu hỏi: Hãy trình bày kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập Nêu ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 1. 9/1783 Anh công nhận nền đọc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ 1787, hiến pháp Mĩ được thông qua 1789, Gióoc-giơ Oasinhtơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của Mĩ 2. Thành lập 1 nhà nước mới mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. về thực chất đó là một cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh cuối thế kỉ XVII – đầu thế kỉ XIX. c. Hoạt động hoạt động luyện tập. (5 phút ) Mục tiêu: củng cố lại kiến thức cơ bản của bài cho học sinh Phương thức: hoạt động cả lớp Giáo viên đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm Học sinh giơ tay giành quyền trả lời Câu 1: trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất? Chưa có người cư trú Của thổ dân da đỏ Có người da đen cư trú Có những tộc người da trắng cư trú Câu 2: thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu vực nào? Ven bờ Đại Tây Dương Ven bờ Thái Bình Dương Khu vực Ngũ Hồ Ven bờ Bắc Băng Dương Câu 3: đến thời điểm nào thực dân Anh Thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ? Cuối thế kỷ XVII Đầu thế kỷ XVIII Nửa đầu thế kỷ XVIII Cuối thế kỷ XVIII Câu 4: đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỷ XVIII là? Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp Miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp Miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền Câu 5: yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành 1 dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Sự phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ Cư dân thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh Câu 6: tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ? Nền kinh tế 13 thuộc đại đang thoát dần khỏi sự kiểm soát nước Anh Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển 1 cách tự phát Tạo ra phát triển cân đối giữa 2 miền Nam và miền Bắc của 13 thuộc địa Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc Câu 7: ý kiến phản ánh đúng chính sách của chính quyền Anh đối với 13 thuộc địa? Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây Câu 8: nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa? 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài 13 thuộc địa bị cấm không được khai khẩn đất hoang với những vùng đất miền Tây Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính quyền Anh ngày càng sâu sắc Câu 9: nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Thực dân Anh đặt ra thuế chè Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức Đại hội lục địa lần thứ hai được thông qua tuyên ngôn độc lập Nhân dân cảng Bô xtơn tấn công 3 tàu chở chè Anh, chính quyền Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng Câu 10: tháng 7/1776 diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa? Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại Xaratôga Sản phẩm: câu trả lời của học sinh Đáp án: Câu 1: B. Của thổ dân da đỏ Câu 2: A. Ven bờ Đại Tây Dương Câu 3: C. Nửa đầu thế kỷ XVIII Câu 4: C. Miền Bắc phát triển công thương nghiệp, miền Nam phát triển kinh tế đồn điền Câu 5 : C. Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ Câu 6: D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc Câu 7: D. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây Câu 8: D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính quyền Anh ngày càng sâu sắc Câu 9: D. Nhân dân cảng Bôx tơn tấn công 3 tàu chở chè Anh, chính quyền Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng Câu 10: C. Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua d. Hoạt động vận dụng: ( 5 phút)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 30 Chien tranh gianh doc lap cua cac thuoc dia Anh o Bac My_12421357.doc
Tài liệu liên quan