Giáo án Lớp 1 Tuần 11 - Trường Tiểu học Điệp Nông

Sáng Tiết 1+2: Tiếng Việt

 Tiết 4: Rèn Tiếng Việt

 Tiết 3: Toán

 Luyện Tập

A. Mục tiêu

 - Ôn luyện phép tính trừ trong phạm vi các số đã học.

 - Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.

 - HS yêu thích môn học.

B. Đồ dùng dạy- học.

 - VTH Toán.

C. Hoạt động dạy và học.

 

docx15 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 1 Tuần 11 - Trường Tiểu học Điệp Nông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 11 Ngày soạn : Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Ngày dạy : Thứ..........,ngày....................... Sáng Tiết 1: Chào cờ Tiết 3+4: Tiếng Việt Tiết 2: Toán Luyện tập A. Mục tiêu - Làm được phép tính trừ trong phạm vi các số đã học. - Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. - HS yêu thích môn học. B. Đồ dùng dạy – học * GV: Mẫu vật, phiếu BT3. * HS: Bảng gài. * Hình thức: Cá nhân, nhóm 3. C. Hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ - Đọc bảng trừ trong phạm vi 5. - Đánh giá chung. II. Bài mới 1. Giới thiệu bài - ghi bảng. 2 HD học sinh làm bài tập. * Bài 1: Tính - HD thực hiện phép tính cột dọc. 5 4 5 3 5 4 - 2 - 1 - 4 - 2 - 3 - 2 3 3 1 1 2 2 - Khắc sâu kỹ năng thực hiện phép trừ cột dọc. * Bài 2: Tính ( Cột 1, 3) - GV HD mẫu- nêu cách làm. 5 – 1 – 1 = 3 3 – 1 – 1 = 1 5 – 1 – 2 = 2 5 – 2 – 2 = 1 - Rèn kỹ năng thực hiện tính trừ. * Bài 3: ? - HD HS thực hiện. 5 – 3 . 2 5 - 1 .3 5 – 3 ..3 5 – 4 0 - Nhận xét, đánh giá chung. - Rèn kỹ năng so sánh số. * Bài 4: Viết phép tính thích hợp. - GV đính mẫu vật. - HD phân tích bài toán:? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - Nhận xét, đánh giá. III. Củng cố, dặn dò. - Nêu nội dung ôn luyện. - 3 HS đọc bảng trừ. - NX, đánh giá. - HS nối tiếp nêu yêu cầu. - HS thực hiện bảng lớp, bảng con. - Nhận xét – bổ xung. - HS nêu yêu cầu - HS làm bài trong nhóm 3. - Các nhóm trình bày KQ. - Nhận xét- Bổ xung. - HS nêu yêu cầu - HS thực hiện phiếu bài tập - Đổi bài chấm – Nhận xét. - HS nêu bài toán - Phân tích bài toán. - HS gài bảng gài phép tính. 5 – 2 = 3 5 – 1 = 4 Chiều Tiết 2: Rèn Tiếng Việt Tiết 1: Rèn Toán Luyện tập A. Mục tiêu - Làm được phép tính trừ trong phạm vi các số đã học. - Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. - HS yêu thích môn học. B. Đồ dùng dạy-học - Vở TH Toán. C. Hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ - Đọc bảng trừ trong phạm vi 5. - Đánh giá chung. II. Bài mới 1. Giới thiệu bài - ghi bảng. 2 HD học sinh làm bài tập. * Bài 1: Tính - GV HD mẫu- nêu cách làm. 5 – 3 – 1 = 1 5 – 1 – 2 = 2 5 – 4 + 1 = 2 5 – 2 + 1 = 4 4 – 1 + 1 = 4 3 – 2 + 1 = 2 - Rèn kỹ năng thực hiện tính. * Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng. - HD HS thực hiện. 5 - 3 5 - 1 3 -1 5 - 4 4 - 3 4 -2 5 - 2 4 - 1 1 2 4 3 - Chữa bài, nhận xét, đánh giá chung. - Rèn kỹ năng tính và chon đáp án đúng. * Bài 3: Viết phép tính thích hợp. - GV đính mẫu vật. - HD phân tích bài toán:? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - Nhận xét, đánh giá. III. Củng cố, dặn dò. - Nêu nội dung ôn luyện. - 3 HS đọc bảng trừ. - NX, đánh giá. - HS nối tiếp nêu yêu cầu. - HS thực hiện bảng lớp, bảng con. - Nhận xét – bổ xung. - HS nêu yêu cầu - Hs thực hiện theo hd. - HS nêu bài toán - Phân tích bài toán. - HS gài bảng gài phép tính. 5 – 2 = 3 3 + 2 = 5 Chiều Tiết 4: Giáo dục tập thể Hoạt động2: Chúng em hát về thầy, cô giáo A. Mục tiêu - HS biết kính trọng, biết ơn, yêu quý các thầy giáo, cụ giáo. - Tạo không khí hồ hởi học tập, rèn luyện trong lớp học. - Bước đầu hình thành cho HS kĩ năng tự tin, kĩ năng hợp tác trong hoạt động. B. Hình thức tổ chức: Tổ chức theo lớp. C. Tài liệu và phương tiện: - Một số bài hát về thầy giáo, cụ giáo, về trường, lớp.. - Các bài hát về thiếu nhi trong học tập. - Chuẩn bị hoa và quà tặng thầy, cô giáo. D. Các bước tiến hành: GV-HS Nội dung thực hiện Bước 1 Bước 2 Bước 3 GV HS GV GV HS GV HS GV v Chuẩn bị - Trước 1 tuần phổ biến nội dung, kế hoạch hoạt động cho cả lớp. - Tập luyện các tiết mục văn nghệ. - Chuẩn bị nhóm tặng hoa, quà cho thầy, cô giáo. - Dự kiến khách mời: các GV dạy lớp, đại diện PHHS của lớp. v Tiến hành - Tuyên bố lí do, giới thiệu khách mời - Khai mạc hội diễn - Đại diện lên tặng hoa và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo. - Đại diện thầy cô giáo phát biểu - Trình diễn văn nghệ. - Kết thúc lớp trưởng thay mặt HS cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và nhà trường nhân ngày 20/ 11. v Nhận xét- Đánh giá Nhận xét chung buổi biểu diễn. Khen và cảm ơn toàn thể HS tham gia buổi biểu diễn văn nghệ. Ngày soạn : Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Ngày dạy : Thứ.........,ngày...................... Sáng Tiết 1+2: Tiếng Việt Tiết 3 : Thể dục Tiết 4: Toán Số 0 trong phép trừ A. Mục tiêu. - Nhận biết vai trò của số 0 trong phép trừ: 0 là kết quả của hai số bằng nhau, một số trừ đi 0 bằng chính nó. - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. - HS chú ý chăm chỉ học tập. B.Đồ dùng dạy-học. * GV: Mẫu vật * HS: Bộ đồ dùng toán. * Hình thức: Cá nhân, cả lớp. C. Hoạt động dạy- học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét. B. Bài mới: a. Giới thiệu bài b.Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau * giới thiệu phép trừ 1- 1 = 0. - Gv đính mẫu vật. - Gv hd học sinh nêu: Cô có 1 bông hoa, cô tặng bạn hà 1 bông . Hỏi cô còn lại mấy bông hoa ?” - Gv hd học sinh nêu phép tính 1- 1 = 0 * Giới thiệu 3- 3 = 0 (tương tự ) - HD, nx: 1 - 1 = 0 và 3 - 3 = 0 *Gv kết luận; Hai số giống nhau trừ đi nhau bằng 0 c. Giới thiệu phép trừ : Một số trừ đi 0 ( tương tự phần b) - Gv hd học sinh thực hiện KL:Một số trừ đi 0 vẫn bằng chính số đó C. Thực hành: * Bài 1: Tính. 1- 0 = 1 1 - 1 = 0 5 - 1 = 4 2- 0 = 2 2 - 2 = 0 5 - 2 = 3 3- 0 = 3 3 - 3 = 0 5 - 3 = 2 4- 0 = 4 4 - 4 = 0 5 - 4 = 1 5- 0 = 5 5 - 5 = 0 5 - 5 = 0 - Giáo viên nhận xét chữa bài. * Bài 2: Tính ( cột 1,2) - Hd học sinh làm - Gv nhận xét một số bài *Bài 3: Viết phép tính thích hợp a. 3 - 3 = 0 b. 2 - 2 = 0 - Chữa bài nx. III. Củng cố dặn dò. - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ học - Nhắc học sinh chuẩn bị bài sau. -Tính bảng lớp + bảng con 2 + 3 = 5 4 + 1 = 5 - Hs quan sát - Nêu bài toán - Học sinh nêu câu trả lời đầy đủ “ Có 1 bông hoa bớt 1 bông hoa còn 0 bông hoa” - Hs đọc Cn - Đt - Hs Nhận xét: hai số giống nhau - Hs nhắc lại - Học sinh nêu yêu cầu 4 - 0 = 4 5 - 0 = 5 2 - 0 = 2 3 - 0 = 3 - HS nhẩm miệng 2 phút. - Nối tiếp nêu kết quả. - Học sinh đọc Cn- Đt - Học sinh nêu yêu cầu - Hs làm bảng lớp, bảng con. - 3 hs lên bảng - Học sinh chữa bài nhận xét - Hs nêu yêu cầu - Nêu bài toán - Hs lên bảng Chiều Tiết 1: Rèn Tiếng Việt Tiết 2: Nhạc Tiết 3 :Toán Số 0 trong phép trừ A. Mục tiêu. - Nhận biết vai trò của số 0 trong phép trừ: 0 là kết quả của hai số bằng nhau, một số trừ đi 0 bằng chính nó. - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. - HS chú ý chăm chỉ học tập. B.Đồ dùng dạy- học. * VTH Toán. * Hình thức: Cá nhân, cả lớp. C. Hoạt động dạy- học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ - 2 hs lên bảng - Nhận xét . B. Bài mới: a. Giới thiệu bài b. Thực hành: * Bài 1: Tính. 1- 1 = 0 1 - 0 = 1 5 - 4 = 1 2- 2 = 0 2 - 0 = 2 4 - 3 = 1 3- 3 = 0 3 - 0 = 3 3 - 2 = 1 4- 4 = 0 4 - 0 = 4 2 - 1 = 1 5- 5 = 0 5 - 0 = 5 1 - 1 = 0 - Giáo viên nhận xét chữa bài . * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. - Hd học sinh làm - Gv chấm điểm một số bài *Bài 3: Viết phép tính thích hợp - Hd hs làm bài. - Chữa bài nx. III. Củng cố dặn dò. - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ học - Nhắc học sinh chuẩn bị bài sau. - Tính bảng lớp + bảng con 2 + 0 = 2 4 + 1 = 5 - Học sinh nêu yêu cầu - Hs làm bài vào VTH. - HS nhẩm miệng 2 phút. - Nối tiếp nêu kết quả. - Học sinh đọc Cn- Đt - Học sinh nêu yêu cầu - Hs làm bảng lớp, VTH. - 3 hs lên bảng - Học sinh chữa bài nhận xét - Hs nêu yêu cầu - Nêu bài toán - Hs lên bảng: 3 - 3 = 0 - Chú ý nghe. Ngày soạn : Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Ngày dạy : Thứ.........,ngày........................ Sáng Tiết 1+2: Tiếng Việt Tiết 4: Rèn Tiếng Việt Tiết 3: Toán Luyện tập A.Mục tiêu: - Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số cho số 0. - Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. - Giáo dục học sinh ý thức chăm chỉ học tập B. Đồ dùng dạy- học * GV: Mẫu vật, phiếu BT 4 * Hình thức: Cá nhân, nhóm 3, truyền điện. C. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét. B. Bài mới 1. GTB ghi bảng 2. Hd học sinh làm bài tập Bài 1: Tính ( cột 1,2,3) - Hướng dẫn học sinh làm 5 – 4 = 1 4 - 0 = 4 3 - 3 = 0 5 – 5 = 0 4 - 4 = 0 3 - 1 = 2 - Gv chữa bài nhận xét Bài 2: Tính: 5 5 1 4 3 3 - - - - - - 1 0 1 2 3 0 4 5 0 2 0 3 - Chữa bài nhận xét. Bài 3: Tính: ( cột 1,2) 2 – 1 - 1 = 0 3 - 1 - 2 = 0 4 - 2 - 2 = 0 4 - 0 - 2 = 2 - Gv nhận xét . Bài 4:Viết phép tính thích hợp - Hd học sinh đọc đề - HD học sinh viết PT thích hợp - Khuyến khích HS viết pt khác III. Củng cố dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - HS về nhà chuẩn bị bài sau - HS thực hiện bảng con, bảng lớp 5 - 0 = 5 3 - 0 = 3 4 - 0 = 4 2 - 0 = 2 - HS nêu yêu cầu - HS nhẩm miệng kết quả 3 phút. - Truyền điện kết quả. - Nhận xét, bổ xung. - Hs nêu yêu cầu - Nêu cách làm - HS làm bảng con và bảng lớp - Hs nêu yêu cầu và cách làm. - HS thi làm giữa 3 nhóm - Nêu yêu cầu - Nêu bài toán - Viết phép tính 4 - 4 = 0 (quả) Ngày soạn : Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Ngày dạy : Thứ.........,ngày........................ Sáng Tiết 1+2: Tiếng Việt Tiết 4: Rèn Tiếng Việt Tiết 3: Toán Luyện Tập A. Mục tiêu - Ôn luyện phép tính trừ trong phạm vi các số đã học. - Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. - HS yêu thích môn học. B. Đồ dùng dạy- học. - VTH Toán. C. Hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Giới thiệu bài - ghi bảng. 2 HD học sinh làm bài tập. * Bài 1: Tính - HD thực hiện phép tính cột dọc. 5 5 5 3 5 2 - 2 - 5 - 4 - 1 - 3 - 0 3 0 1 2 2 2 - Khắc sâu kỹ năng thực hiện phép trừ cột dọc. * Bài 2: Tính - GV HD mẫu- nêu cách làm. 5 – 2 – 1 = 2 3 – 1 – 2 = 0 4 – 1 – 3 = 0 2 – 1 – 1 = 0 - Rèn kỹ năng thực hiện tính trừ. * Bài 3: >, < , = - HD HS thực hiện. 4 - 1 4 2 + 3 5 - Rèn kỹ năng so sánh số. * Bài 4: Viết phép tính thích hợp. - HD phân tích bài toán: ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - Nhận xét, đánh giá. III. Củng cố, dặn dò. - Nêu nội dung ôn luyện. - HS nối tiếp nêu yêu cầu. - HS thực hiện bảng lớp, bảng con. - Nhận xét – bổ xung. - HS nêu yêu cầu - HS làm bài trong nhóm 2 - Các nhóm trình bày KQ. - Nhận xét- Bổ xung. - HS nêu yêu cầu - HS thực hiện bảng con, bảng lớp. - Đổi bài chấm – Nhận xét. - HS thực hiện vở bài tập. - HS nêu bài toán - Phân tích bài toán. - HS gài bảng gài phép tính. a, 2 – 2 = 0 b, 1 – 1 = 0 Ngày soạn : Ngày 25 tháng 10 năm 2018 Ngày dạy : Thứ.........,ngày...................... Sáng Tiết 1+2: Tiếng Việt Tiết 4: Rèn Tiếng Việt Tiết 3: Toán Luyện tập chung A. Mục tiêu - Thực hiện được phép cộng, trừ các số đã học, phép cộng với số 0, phép trừ một Số cho số 0, trừ hai số bằng nhau. - HS tự giác, chăm chỉ làm bài tập B. Đồ dùng dạy - học. * GV: Mẫu vật, phiếu BT 3 * HS: Bộ đồ dùng. C. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét . B. Bài mới 1. GTB ghi bảng 2. Hd học sinh làm bài tập Bài 1: Tính. ( b ) - Hướng dẫn học sinh làm - Nhắc học sinh đặt tính thẳng cột 4 3 5 2 1 0 + - - - + + 0 3 0 2 0 1 4 0 5 0 1 1 - Gv chữa bài nhận xét Bài 2: Tính: ( cột 1,2 ) 2 + 3 = 5 4 + 1 = 5 3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 - GV chữa bài nhận xét Bài 3 : Điền dấu >, <, = 4 + 1 > 4 5 - 1 > 0 5 4 5 - 1 < 5 5 - 4 = 1 4 1 - Gv nhận xét. Bài 5: Viết phép tính thích hợp - Hd học sinh đọc đề - HD học sinh viết PT thích hợp - Khuyến khích HS viết pt khác 3 + 2 = 5 5 – 2 = 3 III. Củng cố dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - HS về nhà chuẩn bị bài sau - HS thực hiện bảng con, bảng lớp 5 – 3 = 2 4 – 4 < 1 5 – 3 > 1 5 – 1 > 3 - HS nêu yêu cầu - Nêu cách viết phép tính theo cột dọc. - Làm bảng con kết hợp lên bảng. - Hs nêu yêu cầu - Nêu cách làm - Lớp làm bảng con và bảng lớp - H/s nêu yêu cầu - Nêu cách làm - Lớp làm phiếu bài tập - Nêu yêu cầu - Nêu bài toán - Viết phép tính a. 5 - 2 = 3 (quả) b. 5 - 3 = 2 (con) Ngày soạn : Ngày 25 tháng 10 năm 2018 Ngày dạy : Thứ.........,ngày...................... Chiều Tiết 1: Rèn Tiếng Việt Tiết 2: Rèn Toán Luyện tập chung A. Mục tiêu - Khắc sâu cho học sinh phép trừ và làm tính trừ hai số bằng nhau phép trừ 1 số đi 0 và bảng trừ trong phạm vi đã học . - Biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp. - Thực hiện phép tính nhanh thành thạo đối với học sinh khá giỏi - Giáo dục học sinh ý thức chăm chỉ học tập B. Đồ dùng dạy - học. * GV: Mẫu vật, phiếu BT 3 * HS: Bộ đồ dùng. C.Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. H/d học sinh làm bài tập Bài 1: Tính: 5 - 5 = 0 3 - 3 = 0 2 + 0 = 2 4 - 1 = 3 3 - 2 = 1 2 - 1 = 1 - Giáo viên bao quát học sinh làm bài Bài 2: Tính. - Hướng dẫn học sinh làm - Bao quát và sửa cho h/s - Nhắc học sinh đặt tính thẳng cột 5 5 4 4 3 3 - - - - - - 2 0 4 2 2 0 3 5 0 2 1 3 - Gv chữa bài nhận xét Bài 3: Tính: 4 - 1- 3 = 0 4 - 0 - 2 = 2 5 - 2- 0 = 3 5 - 2 - 2 = 1 - Gv nhận xét . Bài 4 : Điền dấu >, <, = 5 - 3 = 2 3 - 3 < 1 5 - 4 1 - Gv nhận xét . III. Củng cố, dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - HS về nhà chuẩn bị bài sau - H/s nêu yêu cầu - Nêu cách làm - Lớp làm bảng con và bảng lớp - HS nêu yêu cầu - Nêu cách viết phép tính theo cột dọc. - Làm bảng con kết hợp lên bảng. - H/s nêu yêu cầu - Nêu cách làm - Lớp làm vở bài tập - H/s nêu yêu cầu 4 - 4 = 0 4 - 1 > 0 4 - 3 > 0 3 - 2 = 1 Tiết 3: Sinh hoạt tập thể Tổng kết Tuần 11 A. Mục tiêu - HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 11 - Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế của bản thân. - Biểu dương một số gương tốt, nhắc nhở thói xấu. B. Đánh giá tình hình tuần 11 C. Kế hoạch tuần 12 . PHẦN GD KĨ NĂNG SỐNG Bài 5: NGHI THỨC GIAO TIẾP Tiết 1 A. Mục tiêu: Biết cách đưa đồ vật theo quy tắc “ một chạm” Tạo thói quen để giày dép, sắp xếp sách vở gọn gàng. Có thói quen luôn gọn gàng. B. Đồ dùng dạy - học: Tranh TH kỹ năng sống Lớp 1, SGK C.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: 2. KTBC: + Em cười khi nào? + Em hãy cười chào cô? + Em hãy cười chào các bạn? HS thực hành. Nhận xét. HS thực hành. Nhận xét. HS thực hành. Nhận xét. - GV nhận xét theo thứ tự, nhận xét KTBC. 3. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. - GV giới thiệu và ghi tựa bài 4. Hoạt động 2: Bài tập * Bài tập 1: Quy tắc “ một chạm” Thảo luận: Em đưa những đồ vật sau cho bạn như thế nào? - GV yêu cầu HS quan sát tranh( 3 tranh). - Thảo luận nhóm đôi. - GV nhận xét, chốt lại: khi đưa bút, sách, kéo nên đưa bằng hai tay. + Bài tập: Cách đưa đồ vật nào là đúng nhất? Đưa bút: - GV yêu cầu HS quan sát tranh( 3 tranh). - Thảo luận nhóm đôi. - GV nhận xét, chốt lại: cách đưa bút đúng nhất là : “ Đưa bút về phía người nhận” 2. Đưa sách: - GV yêu cầu HS quan sát tranh( 3 tranh). - Thảo luận nhóm đôi. - GV nhận xét, chốt lại: “Đưa sách xuôi chiều về phía người nhận”. 3. Đưa kéo: - GV yêu cầu HS quan sát tranh( 3 tranh). - Thảo luận nhóm đôi. - GV nhận xét, chốt lại: “Đưa kéo về phía người nhận”. BÀI HỌC: Quy tắc “ một chạm” là cách đưa đồ vật để người nhận có thể sử dụng thuận tiện nhất như: Đưa sách xuôi chiều về phía người nhận- Đưa kéo về phía người nhận- Đưa bút về phía người nhận. +Thực hành: Em cùng các bạn trong lớp thực hành đưa sách, bút, vở, kéo cho nhau theo quy tắc “ một chạm”. GV nhận xét. - HS nêu lại. -HS QS, thảo luận, trình bày. -HS QS, thảo luận, trình bày, nhận xét. -HS QS, thảo luận, trình bày, nhận xét. -HS QS, thảo luận, trình bày, nhận xét. -HS thực hành, nhận xét.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 11 Lop 1_12540194.docx
Tài liệu liên quan