Giáo án lớp 1, tuần 23 - Môn Tiếng Việt

I.Mục tiêu: GiúpHS:

 -Củng cố lại bài học mang các vần đã học.

 -Đọc, viết được các tiếng, từ có các vần trên.

II.Chuẩn bị:

 - Sách giáo khoa.

III.Các hoạt động dạy và học:

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 23 - Môn Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2012 Tiếng việt (Tăng cường): Luyên đọc bài: oang, oăng,oanh, oach I.Mục tiêu: GiúpHS: -Củng cố lại bài học mang các vần đã học. -Đọc, viết được các tiếng, từ có các vần trên. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2. Luyện đọc: -Cho HS mở sách giáo khoa đọc 2 bài trên Nhận xét *Cho HS tìm từ mở rộng: *Vần:oanh, oach, oang, oăng -HS tìm và đọc –GV ghi bảng -HS đọc từ vừa ghi ở bảng lớp 3. Trò chơi: Tìm tiếng từ có 4 vần trên -Cho hs tìm ghi vào bảng con 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS tích cực trong học tập -Về nhà đọc bài -HS mở SGK -đọc cá nhân, đồng thanh -HS tìm từ và đọc cá nhân -HS đọc cá nhân -Cả lớp đồng thanh -HS ghi vào bảng con. Tuần 23 Thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2012 Tiếng việt (Tăng cường): Luyên đọc bài: oat-oăt, ôn tập I.Mục tiêu: GiúpHS: -Củng cố lại bài học mang các vần đã học. -Đọc, viết được các tiếng, từ có các vần trên. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2. Luyện đọc: -Cho HS mở sách giáo khoa đọc 2 bài trên Nhận xét *Cho HS tìm từ mở rộng: *Vần:oanh, oach, oang, oăng, oat, oăt -HS tìm và đọc –GV ghi bảng -HS đọc từ vừa ghi ở bảng lớp 3. Trò chơi: Tìm tiếng từ có các vần trên -Cho hs tìm ghi vào bảng con 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS tích cực trong học tập -Về nhà đọc bài -HS mở SGK -đọc cá nhân, đồng thanh -HS tìm từ và đọc cá nhân -HS đọc cá nhân -Cả lớp đồng thanh -HS ghi vào bảng con. Tuần 23 Thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2012 Tiếng việt (Tăng cường): Luyên đọc bài: uê, uy I.Mục tiêu: GiúpHS: -Củng cố lại bài học mang các vần đã học. -Đọc, viết được các tiếng, từ có các vần trên. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện đọc: -Cho HS mở sách giáo khoa đọc bài vần uê, uy Nhận xét *Cho HS tìm từ mở rộng: *Vần: uê, uy. -HS tìm và đọc –GV ghi bảng -HS đọc từ vừa ghi ở bảng lớp 3.Trò chơi: Tìm tiếng từ có 2 vần trên -Cho hs tìm ghi vào bảng con 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS tích cực trong học tập. -HS mở SGK -đọc cá nhân, đồng thanh -HS tìm từ và đọc cá nhân -HS đọc cá nhân -Cả lớp đồng thanh -HS ghi vào bảng con. Tuần 23 Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013 Tiếng việt (Tập chép): Luyện viết các vần, từ khó I.Mục tiêu: GiúpHS: -Luyện viết các vần khó. -Rèn kĩ năng viết chữ. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện viết bảng con: -Cho HS viết các vần: uê, uy, uơ, uya Nhận xét *Cho HS viết từ ngữ: xum xue, khuy áo, thuở xưa, giấy-pơ-luya 3.Trò chơi: Tìm tiếng từ có 4 vần trên -Cho hs tìm ghi vào bảng con *Luyện viết chữ cỡ nhỏ -GV hướng dẫn hs viết chữ cỡ nhỏ vào vở -Gv uốn nắn chữ cho hs 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS tích cực trong học tập. -HS viết vào bc -HS viết -HS ghi vào bảng con. -Viết vào vở Tuần 23 Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2012 Tiếng việt (Tăng cường): Luyện viết I.Mục tiêu: GiúpHS: -Củng cố lại bài học mang các vần đã học. -Viết được các tiếng, từ có các vần đã học. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện viết bảng con: -Cho HS viết các vần: uê, uy, uơ, uya Nhận xét *Cho HS từ ngữ: xum xuê, huy hiệu, huơ tay, đêm khuya 3.Trò chơi: Tìm tiếng từ có 4 vần trên -Cho hs tìm ghi vào bảng con *Luyện viết chữ cỡ nhỏ -GV hướng dẫn hs viết chữ cỡ nhỏ vào vở -Gv uốn nắn chữ cho hs 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS tích cực trong học tập. -HS viết vào bc -HS viết -HS đọc cá nhân -HS ghi vào bảng con. -Viết vào vở

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuyen Tieng Viet.doc