Giáo án lớp 1, tuần 24 - Môn Toán (tăng cường) - Trường TH Phạm Hồng Thái

I.MỤC TIÊU: Giúp HS

 - Cộng một số tròn chục với một số tròn chục.

 - Cộng nhẩm nhanh các số tròn chục .

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 24 - Môn Toán (tăng cường) - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2013 Toán (Tăng cường) : CÁC SỐ TRÒN CHỤC I.MỤC TIÊU: Giúp HS - Đọc, viết được các số tròn chục - Biết các số tròn chục là số có hai chữ số. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm bài tập *Bài 1: Viết số năm mươi: .... chín mươi :..... ba mươi: .... bảy mươi : ..... tám mươi: .... mười : ...... Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Viết các số tròn chục: Trò chơi 10→ → → → → → → → Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Điền dấu , = 70 ...... 90 40 ........ 20 50 ...... 30 10 ........ 50 10 ...... 10 60 ........ 40 Nhận xét - tuyên dương *Bài 4: Viết các số theo thứ tự: 30, 50, 90, 40, 70 a/Từ lớn đến bé: b/Từ bé đến lớn: Trò chơi: Viết nhanh Nhận xét - tuyên duơng 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Về đọc lại các số tròn chục. Xem trước bài: Luyện tập. Nêu yêu cầu HS viết bảng con Nhận xét 2 đội - mỗi đội 5 HS chơi tiếp sức HS làm bảng con. 4 tổ tham gia Nhận xét Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2013 Toán (Tăng cường) : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I.MỤC TIÊU: Giúp HS - Cộng một số tròn chục với một số tròn chục. - Cộng nhẩm nhanh các số tròn chục . II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm bài tập *Bài 1: Tính 50 20 40 80 + 30 + 40 + 50 + 10 Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Tính nhẩm 30 + 30 = 40 + 40 = 20 + 50 = 50 + 40 = 30 + 60 = 10 + 60 = Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Mai có 20 cái nhãn vở, lan có 10 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu nhãn vở ? Thu chấm một số bạn-Nhận xét - tuyên dương. *Bài 4: Trò chơi: Đúng đưa Đ- Sai đưa S 70 + 10 = 80 40 + 20 = 50 50 + 30 = 70 10 + 50 = 60 10 + 10 = 20 60 + 30 = 90 Nhận xét - tuyên duơng 3. Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập. Nêu yêu cầu HS viết bảng con Nhận xét Làm miệng tiếp sức 1 HS làm bảng - lớp làm vở. HS tham gia chơi Nhận xét * HS TB, yếu làm bài 1, 4; HS khá, giỏi làm bài 2, 3. Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2013 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp HS - Cộng một số tròn chục với một số tròn chục. - Cộng nhẩm nhanh các số tròn chục. - Ôn tập về độ dài đoạn thẳng. - Ôn tập cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm bài tập *Bài 1: Đặt tính rồi tính: 20 + 30 40 + 40 10 + 60 50 + 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Tính nhẩm a. 40 + 20 = 60 10 + 70 = 80 60 + 30 = 90 20 + 40 = 60 70 + 10 = 80 30 + 60 = 90 b. 40 cm + 10 cm = 60 cm + 20 cm = 50 cm + 10 cm = 30 cm + 30 cm = Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Giỏ thứ nhất đựng 30 quả cam, giỏ thứ hai đựng 20 quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng bao nhiêu quả cam? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn biết cả hai giỏ đựng bao nhiêu quả cam ta làm phép tính gì? Thu chấm một số bạn - Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Xem trước bài Trừ các số tròn chục. - Nêu yêu cầu. - 4 hs lên bảng làm, HS làm bảng con. - Nhận xét - Làm miệng tiếp sức. 1 HS làm bảng - lớp làm vở. - HS trả lời. Bài giải Cả hai giỏ đựng là: 30 + 20 = 50 (quả cam) Đáp số: 50 quả cam HS yếu làm bài 1, 2, HS khá, giỏi làm bài 3. Thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2013 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP: TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC I.MỤC TIÊU: Giúp HS - Trừ số tròn chục cho một số tròn chục. - Trừ nhẩm nhanh các số tròn chục. - Ôn tập cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm bài tập *Bài 1: Tính 80 60 90 40 - 70 - 30 - 50 - 40 Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Tính nhẩm a. 40 – 20 = 20 50 – 40 = 10 60 – 40 = 20 70 – 30 = 40 60 – 60 = 0 80 – 20 = 60 80 – 10 = 70 90 – 70 = 20 90 – 30 = 60 - Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Tổ một gấp được 20 cái thuyền, tổ hai gấp được 30 cái thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được bao nhiêu cái thuyền? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn biết cả hai giỏ đựng bao nhiêu quả cam ta làm phép tính gì? Thu chấm một số bạn - Nhận xét - tuyên dương. * Bài 4 : Nối hai phép tính có cùng kết quả: 20 + 30 90 – 10 60 + 30 80 - 30 40 + 40 50 + 40 70 - 20 60 - 10 3.Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Nêu yêu cầu. - 4 hs lên bảng làm, HS làm bảng con. - Nhận xét - Làm miệng tiếp sức. 1 HS làm bảng - lớp làm vở. - HS trả lời. Bài giải Cả hai tổ gấp được là: 20 + 30 = 50 (cái thuyền) Đáp số: 50 cái thuyền HS yếu làm bài 1, 2, HS khá, giỏi làm bài 3, 4. - Làm miệng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctang cuong 24 ( toan ).doc
Tài liệu liên quan