Giáo án lớp 1, tuần 30 - Môn Toán + Tiếng Việt (Tăng cường)

Tiếng việt:(Tăng cường) LUYỆN ĐỌC: MÈO CON ĐI HỌC

I.Mục tiêu: Giúp HS:

 - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ưu, ươu.

 -Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ưu, ươu.

II.Chuẩn bị:

 - Bảng con,SGK

II.Các hoạt động dạy học và học:

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 30 - Môn Toán + Tiếng Việt (Tăng cường), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013 Tiếng việt:(Tăng cường): LUYỆN ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP I.Mục tiêu: GiúpHS: - Đọc trơn tốt 2 bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần uôt, ươt. - Tìm được tiếng, từ, câu chứa các vần trên. II.Chuẩn bị: - Bảng con, sách giáo khoa. II.Các hoạt động dạy học và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên 2 bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK. Kết hợp trả lời câu hỏi. *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 2 bạn thi đọc Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần uôt, ươt Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần uôt, ươt GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. Cho HS thảo luận 2 phút để tìm từ Sau đó các tổ thi với nhau, tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ sau 5 lượt chơi là chiến thắng. Nhận xét- tuyên dương. Cho HS đọc các từ vừa tìm được GV có thể giải nghĩa một số từ *Thi tìm câu có các vần uôt, ươt GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. Cho HS thảo luận 2 phút để tìm câu Sau đó các tổ thi với nhau, tổ nào tìm được nhiều câu sau 5 lượt chơi là chiến thắng . Nhận xét- tuyên dương. 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Về đọc lại các bài tập đọc. Xem trước bài: Mèo con đi học. Hát HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh Các tổ thi với nhau Nhận xét HS lắng nghe HS thảo luận 2 phút để tìm từ 4 Tổ tham gia chơi nói tiếp sức HS đọc cá nhân. HS lắng nghe HS thảo luận 2 phút để tìm câu 4 Tổ tham gia chơi nói tiếp sức Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2012 Toán(Tăng cường): Luyện tập I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố : - Cách làm tính trừ các số trong phạm vi 100 (Không nhớ). - Biết cách trừ nhẩm và giải toán có lời văn. II. Chuẩn bị: Bảng con, vở, 2 bảng phụ ghi sẵn bài tập 4 II.Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: 2.HD HS làm bài tập: *Bài 2: Đặt tính rồi tính: 60 - 30 76 - 34 78 - 21 87 - 40 40 - 20 98 - 58 GV quan sát giúp HS yếu Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương *Bài 2: Tính nhẩm GV cho HS chơi xì điện, yêu cầu nói rõ cách tính 80 - 50 = 47 - 34 = 80 - 30 = 47 - 13 = 50 + 30 = 13 + 34 = Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Lớp 3A có 34 bạn, trong đó có 14 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn nữ? Hướng dẫn học sinh tóm tắt và giải. Thu chấm một số bạn - Nhận xét - tuyên dương. *Bài 4: Trò chơi: Nối Ai nhanh hơn 30 65 - 22 58 - 28 43 57 - 27 82 - 50 32 4 - 42 58 - 15 Nhận xét - tuyên duơng 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học. Dặn HS về tăng cường tính nhẩm Hát 3 HS làm bảng - Lớp làm BC HS chơi xì điện, nói rõ cách tính và kết quả 1 HS làm ở trên bảng, lớp làm vào vở. - HS khá, giỏi làm bài 3 2 đội tham gia chơi tiếp sức Nhận xét Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013 Tiếng việt:(Tăng cường) LUYỆN ĐỌC: MÈO CON ĐI HỌC I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ưu, ươu. -Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ưu, ươu. II.Chuẩn bị: - Bảng con,SGK II.Các hoạt động dạy học và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK kết hợp trả lời câu hỏi về âm,vần và nội dung. b/Tìm tiếng, từ, câu có vần ưu, ươu , uc. Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần ưu, ươu ,uc. GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. Cho HS thảo luận 2 phút để tìm từ Sau đó các tổ thi với nhau, tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ sau 5 lượt chơi là chiến thắng. Nhận xét- tuyên dương. Cho HS đọc các từ vừa tìm được GV có thể giải nghĩa một số từ *Thi nói câu tiếp sức có vần uc. GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi. Cho HS thảo luận 2 phút để tìm từ Sau đó các tổ thi với nhau, tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ sau 5 lượt chơi là chiến thắng. Nhận xét- tuyên dương. 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Về học lại bài tập đọc. Hát HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh sau đó trả lời câu hỏi HS lắng nghe HS thảo luận 2 phút để tìm từ 4 Tổ tham gia chơi nói tiếp sức HS đọc các từ vừa tìm được HS lắng nghe HS lắng nghe HS thảo luận 2 phút để tìm câu 4 Tổ tham gia chơi nói tiếp sức Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013 Toán (Tăng cường) : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố: - Cách làm tính trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ). - Biết cách trừ nhẩm nhanh. II.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: 2.HD HS làm bài tập: *Bài 1: Tính 54 78 89 83 - 32 - 46 - 53 - 71 Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Đặt tính rồi tính: 56 - 35 67 - 54 96 - 83 37 - 22 65 - 3 52 - 40 GV quan sát giúp HS yếu Chấm một số bài-nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Quyển sách Hoà có 75 trang, Hoà đã đọc được 52 trang. Hỏi Hoà phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách? Yêu cầu HS tóm tắt rồi giải GV quan sát giúp HS yếu Thu chấm một số bạn-Nhận xét - tuyên dương. *Bài 4: Trò chơi: Đúng ghi Đ, Sai ghi S 46 - 22 = 24 58 - 36 = 22 57 - 27 = 30 67 - 30 = 30 77 - 45 = 33 89 - 40 = 49 Nhận xét - tuyên duơng 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài Luyện tập. Hát Nêu yêu cầu 2 HS làm bảng - Lớp viết bảng con Nhận xét bài bạn trên bảng để sửa sai 3 HS lần lượt lên làm ở bảng - Lớp viết vở 1 HS làm bảng - lớp làm vở. HS khá, giỏi làm BT 3. 2 đội tham gia chơi nối tiếp sức Lớp cỗ vũ và nhận xét kết quả Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013 Toán(TC): PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 100 I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố : - Cách làm tính, cộng, trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ). - Biết cách trừ nhẩm nhanh. II.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: 2.HD HS làm bài tập: *Bài 1: Tính 46 67 78 89 + 32 - 26 + 45 - 71 Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Đặt tính rồi tính: 56 - 25 67 - 54 96 - 83 37 + 22 65 + 3 52 +40 GV quan sát giúp HS yếu Chấm một số bài-nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Hoà có một số viên bi. Sau đó Hòa chơi với Huy và bị thua mất 11 viên nên còn lại 15 viên. Hỏi lúc đầu Hòa có bao nhiêu viên bi? Yêu cầu HS tóm tắt rồi giải GV quan sát giúp HS yếu Thu chấm một số bạn - Nhận xét - tuyên dương. *Bài 4: Tính Nhẩm 16+2 30+50 78 +1 60 +10 Nhận xét - tuyên duơng 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài Luyện tập. Hát Nêu yêu cầu 2 HS làm bảng - Lớp viết bảng con Nhận xét bài bạn trên bảng để sửa sai 3 HS lần lượt lên làm ở bảng - Lớp viết vở - 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vở. HS khá, giỏi làm bài 3. - HS làm bảng con. Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013 Tiếng việt:(Tăng cường): LUYỆN VIẾT: NGƯỜI BẠN TỐT I.Mục tiêu: - Ôn lại cho hs kiến thức đã học. - Rèn cho hs kỹ năng viết đúng bài Người bạn tốt. II.Chẩn bị: - Giáo viên: Sgk,. - Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: Lớp hát 2. Ôn tập - Giới thiệu bài: Ôn tập bài Người bạn tốt * Luyện đọc - Hs luyện đọc nhóm đôi: *Luyện viết - Yêu cầu Hs viết bảng con: mượn, tuột, ngay ngắn, ngượng nghịu, .... - Yêu cầu Hs viết vào vở Luyện viết - Giáo viên chấm và nhận xét một số tập. Trò chơi: Viết đúng đẹp - Giáo viên phát cho mổi đội 10 hoa điểm 10. Giáo viên đọc các tiếng, từ có nét Hs sai nhiều nhất. Đội nào có số bạn sai nhiều nhất là đội bị mất 1 hoa điểm 10. 3.Dặn dò - Dặn Hs xem lại bài. Lớp hát - Hs lắng nghe - Hs thực hiện - Hs viết -Hs viết cỡ chữ nhỏ. - Hs nộp bài - Hs thực hiện. - Hs thực hiện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctang cuong 30.doc
Tài liệu liên quan