Giáo án lớp 1, tuần 34 - Môn Toán học

I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:

 -Thực hiện phép cộng và phép trừ(tính nhẩm và tính viết) các số trong phạm vi 100(không có nhớ).

 -Thực hành xem giờ đúng (trên mặt đồng hồ).

 -Giải bài toán có lời văn.

II.Các hoạt động

 

doc8 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 739 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 34 - Môn Toán học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ.......ngày........tháng..........năm 200 Tuần 34 Toán (Tiết 133): Ôn tập: Các số đến 100 I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; viết số liền trước, số liền sau của một số đã cho. -Thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến hai chữ số (không có nhớ) trong phạm vi 100. -Giải bài toán có lời văn. II.Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Viết (theo mẫu): 88 = 80 + 8 47 = ...... + ..... 45 = .... + .... 50 = ...... + ..... 61 = .....+ .... 33 = ...... + ..... Nhận xét -ghi điểm. 3.Bài mới: Ôn tập Bài 1:Viết các số Ba mươi tám: .... ........................... Thu một số bài chấm - nhận xét Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Số liền trước Số đã biết Số liền sau 19 55 Lưu ý HS: Muốn tìm số lền sau thêm một đơn vị, tìm số liền trước trừ đi một đơn vị. Thu một số bài nhanh nhất chấm - nhận xét Giải lao Bài 3:a/Khoanh vào số bé nhất Gọi HS đọc kết quả b/Khoanh vào số lớn nhất Gọi HS đọc kết quả Bài 4: Đặt tính rồi tính: Gọi HS nêu lại cách đặt tính, cách tính. Bài 5: Bài toán-Chấm một số bài -Nhận xét 4.Củng cố- Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem bài: Ôn tập: các số đến 100 (trang 176). Hát 2 HS làm bảng Lớp làm bảng con Nhận xét Nêu yêu cầu bài tập -2 HS làm bảng , lớp làm vào vở Nêu yêu cầu 2 HS làm bảng Lớp làm SGK HS nêu các số vừa điền Nêu yêu cầu 2 HS làm trên bảng -Dưới lớp làm vào SGK Nêu yêu cầu HS tự làm bài rồi chữa bài HS tự đọc đề-tóm tắt,rồi giải. 2HSlàm bảng,lớp làm vào vở Thứ.......ngày........tháng..........năm 200 Toán (Tiết 134): Ôn tập: Các số đến 100 I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Thực hiện phép cộng và phép trừ(tính nhẩm và tính viết) các số trong phạm vi 100(không có nhớ). -Thực hành xem giờ đúng (trên mặt đồng hồ). -Giải bài toán có lời văn. II.Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Viết số thích hợp vào ô trống: Số liền trước Số đã biết Số liền sau 67 90 GV đọc số Nhận xét -ghi điểm. 3.Bài mới: Ôn tập Bài 1: Tính nhẩm : Trò chơi: Thi nhẩm nhanh a/ 60 + 20 = b/ 62 + 3 = Nhận xét- tuyên dương Bài 2:Tính 15 + 2 + 1 = Gọi HS nêu lại cách tính Thu một số bài nhanh nhất chấm - nhận xét Giải lao Bài 3: Đặt tính rồi tính: Gọi HS nêu lại cách đặt tính, cách tính. Chấm một số bài -Nhận xét Bài 4: Bài toán Chấm một số bài -Nhận xét Bài 5: Trò chơi: “Đồng hồ ai đúng” GV(hoặcHS)quay kim ngắn-gọiHSnêugiờ đúng. Nhận xét - tuyên dương. 4.Củng cố- Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem bài: Ôn tập: các số đến 100 (trang 177). Hát 2 HS làm bảng Lớp làm bảng con Nhận xét Nêu yêu cầu bài tập 4 tổ tham gia thi đua nêu kết quả nhanh Nêu yêu cầu 3 HS làm bảng Lớp làm SGK Nêu yêu cầu 3 HS làm trên bảng -Dưới lớp làm vào vở HS tự đọc đề-tóm tắt,rồi giải. 2HSlàm bảng,lớp làm vào vở 2 đội thi đua HS thực hành - đọc giờ đúng Thứ.......ngày........tháng..........năm 200 Toán (Tiết 135): Ôn tập: Các số đến 100 I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Nhận biết thứ tự của mỗi số từ 0 đến 100; đọc, viết số trong phạm vi 100. -Thực hiện phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 100(không có nhớ). -Giải bài toán có lời văn. -Đo độ dài đoạn thẳng. II.Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Sợi dây dài : 67 cm Cắt đi : 50 cm Còn lại : ..... cm ? Nhận xét -ghi điểm. 3.Bài mới: Ôn tập Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống Gọi HS đọc các số theo thứ tự nêu trong từng hàng của bảng các số đến 100. Lưu ý HS :Trong mỗi cột (của bảng ), tính từ trên xuống dưới, kể từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số liền trước nó cộng với 10. Bài 2:Viết số thích hợp vào ô trống Khuyến khích HS giải thích cách làm. Gọi HS đọc các số. Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3: Tính: Trò chơi: Thi tính nhanh a/ 22 + 36 = 89 - 47 = b/ 15 + 2 + 1 = Gọi HS nêu lại cách tính Thu một số bài nhanh nhất chấm - nhận xét Bài 4: Bài toán Chấm một số bài -Nhận xét Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng AB. Nhận xét - tuyên dương. 4.Củng cố- Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem bài: Luyện tập chung (trang 178). Hát 1 HS làm bảng Lớp làm bảng con phép tính Nhận xét Nêu yêu cầu bài tập HS tự viết vào SGK HS giỏi nêu số còn thiếu Nêu yêu cầu HS tự làm bài rồi chữa bài 3 HS đọc 4 tổ tham gia thi đua viết kết quả nhanh vào bảng con 3 HS làm bảng HS tự đọc đề-tóm tắt,rồi giải Dưới lớp làm vào vở HS tự đo rồi ghi kết quả đo. 2HSlàm bảng,lớp làm vàovở Thứ.......ngày........tháng..........năm 200 Toán (Tiết 136): Luyện tập chung I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. -Thực hiện phép cộng, phép trừ (không có nhớ). -Giải bài toán có lời văn. -Đo độ dài đoạn thẳng. II.Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Tính: 37 + 2 - 9 = 55 + 32 + 2 = 44 - 33 - 1 = 95 - 32 - 12 = Nhận xét -ghi điểm. 3.Bài mới: Ôn tập Bài 1: Viết số GV đọc : Năm : Mười chín: Nhận xét - tuyên dương Bài 2: Tính Gọi HS nêu lại cách tính Giải lao Bài 3: Điền dấu , = 35 .... 42 87 .... 85 Thu một số bài nhanh nhất chấm - nhận xét Bài 4: Bài toán Chấm một số bài -Nhận xét Bài 5: Đo rồi ghi số đo độ dài từng đoạn thẳng: Nhận xét - tuyên dương. 4.Củng cố- Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem bài: Luyện tập chung (trang 179). Hát 2 HS làm bảng Lớp làm bảng con Nhận xét Nêu yêu cầu bài tập HS viết vào bảng con Nêu yêu cầu HS tự tính nhẩm rồi nêu kết quả Nêu yêu cầu HS tự làm bài rồi chữa bài vào SGK HS tự đọc đề-tóm tắt,rồi giải Dưới lớp làm vào vở HS thực hành đo độ dài từng đoạn rồi ghi kết quả đo vào bảng con.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoan 34 ( 2 ).doc
Tài liệu liên quan