Giáo án lớp 2 môn Chính tả - Tuần 29 đến tuần 32

I.Mục tiêu:

 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng nội dung một đoạn trong bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”

 -Làm đúng các bài tập phan biệt các cặp âm, vần dễ lẫn : tr/ch, êt/êch

 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a hoặc 2b

 HS : Vở, VBT, bảng con

III. Các hoạt động dạy- học :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các từ : bình minh, nín khóc, phép tính,.

 -GV nhận xét.

 3.Bài mới:

 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx18 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 861 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Chính tả - Tuần 29 đến tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29 LUYỆN VIẾT Tập chép: NHỮNG QUẢ ĐÀO I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác , trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện “Những quả đào” -Viết đúng các tiếng có âm , dần dễ lẫn : s / x; in / inh -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Bảng lớp kẻ sẳn BT2. Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ HS : Vở, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -3 hs lên bảng viêt, lớp viết bảng con : giêngs sâu, xâu kim, xong việc, -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép tóm tắt đoạn truyện “ Những quả đào” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính đoạn truyện trong bài “Những quả đào” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết điền vào chỗ trống. Bài tập 2 a: Điền vào chỗ trống s hay x : (Lựa chọn) -Gv cho hs điền vào các cột đã viết sẵn. -GV nhận xét chốt lại : sổ, xổ, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : Nhận xét, tiế rẻ, thốt lên, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi theo nhóm -Lớp làm vào VBT. -2 hs lên bảng điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhận xét tiết học – Xem lại bài. - Xem trước và chuẩn bị bài “Hoa phượng”” CHÍNH TẢ HOA PHƯỢNG I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng baì thơ 5 chữ “Hoa Phượng” -Viết đúng các tiếng có âm , vần dễ lẫn : s/x, in/inh -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bút dạ, giấy khổ to viết nội dung BT 2a HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các từ : xâu kim, chim sâu, củ sâm, xâm lược -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Hoa phượng” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác bài thư 5 chữ “Hoa phượng” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết tìm vần điền vào chỗ trống. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống in hay inh : (Chọn bài 2b) -Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập. -Gv nhận xét : thương binh, tính toán, xinh xắn, tin yêu, kính phục. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: chen lẫn, kửa thẫm, mắt lửa, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Cho 2 hs lên bảng làm. -Nhận xét về bạn. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Xem và chuẩn bị bài “Ai ngoan sẽ được thưởng” TUẦN 30 CHÍNH TẢ AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng nội dung một đoạn trong bài “Ai ngoan sẽ được thưởng” -Làm đúng các bài tập phan biệt các cặp âm, vần dễ lẫn : tr/ch, êt/êch -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a hoặc 2b HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các từ : bình minh, nín khóc, phép tính,... -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Ai ngoan sẽ được thưởng” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Ai ngoan sẽ được thưởng” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết tìm từ điền vào chỗ trống. Bài tập 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn đề điền vào chỗ trống : (Chọn bài 2b) Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập. -Gv nhận xét : cây trúc, chúc mừng, trở lại, che chở. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: ùa tới, quây quanh, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Cho 2 hs lên bảng làm. -Nhận xét về bạn. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Xem và chuẩn bị bài “Cháu nhớ Bác Hồ” CHÍNH TẢ CHÁU NHỚ BÁC HỒ I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 6 dòng thơ của bài “Cháu nhớ Bác Hồ” -Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn : tr/ch, êt/êch -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết nội dung BT2 hoặc 2b HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 3 tiếng có vần êch. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Cháu nhớ Bác Hồ” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 14 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác 6 dòng thơ trong bài “ Cháu nhớ Bác Hồ” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết điền âm đầu vào chỗ trống, thi đặt câu nhanh. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống êt hay êch : (Chọn bài 2b) -Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập. -Gv nhận xét : ngày tết, dấu vết, chânh lệch, dệt vải. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: vầng trán, bâng khuâng, ngẩn ngơ, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Cho 2 hs lên bảng làm. -Nhận xét về bạn. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Xem và chuẩn bị bài “Việt Nam có Bác” TUẦN 31 CHÍNH TẢ VIỆT NAM CÓ BÁC I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài thơ thẻ lục bát “Việt Nam có Bác” -Làm đúng các bài tập phân biệt : r/d/gi, thanh hỏi/ thanh ngã -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a, 3a hoặc 3b HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các từ : chói chang, trập trùng, chân thật, học trò,.. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Việt Nam có Bác” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 14 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác đúng bài thể thơ lục bát“ Việt Nam có Bác” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết tìm tên các loài cá, tìm các tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống r , d , gi ? Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên những chư in đậm : -Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập. -Gv nhận xét : bưỡi, dừa, rào, đỏ, rau, những, gỗ, chẳng. Bài tập 3: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống (chọn bai 3a) rời hay dời : -Gv chốt lại lời giải đúng : rời, dời, dữ, giữ -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: sắc độ, đặc ân, êm đềm, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Cho 2 hs lên bảng làm. -Nhận xét về bạn. -Đọc yêu cầu. -Lớp làm vào bảng con. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Xem và chuẩn bị bài “Cây và hoa bên lăng Bác” CHÍNH TẢ CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Cây và hoa bên lắng Bác” -Làm đúng các bài tập có âm đàu, dấu thanh dễ viết sai : r/d/gi, thanh hỏi/thanh ngã -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 6 từ chứa tiếng có âm đầu r/d/gi. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Cây và hoa bên lăng Bác” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Cây và hoa bên lăng Bác” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết tìm các tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã. Bài tập 2: tìm các từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa sau : (Chọn bài 2b) -Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập. -Gv nhận xét : cỏ, gõ, chổi. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: lăng, khoẻ khoắn, vươn lên, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Cho 2 hs lên bảng làm. -Nhận xét về bạn. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Xem và chuẩn bị bài “Chuyện quả bầu” TUẦN 32 CHÍNH TẢ CHUYỆN QUẢ BẦU I.MỤC TIÊU: -Chép lại đoạn trích trong bài Chuyện quả bầu. Qua bài chép, biết viết hoa đúng tên các dân tộc. -Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu dễ lẫn : l/n, v/d -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : bút dạ, giấy khổ to viết nội dung BT2a hoặc 2b HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 3 từ bắt đầu bằng r/d/gi. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Chuyện quả bầu” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 14 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trích trong bài trong bài “ Chuyện quả bầu” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống Bài tập 2: Điền vào chỗ trống l hay n: (Chọn bài 2a) -Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập. -Gv nhận xét : nay, na, lênh, này,lo, lại. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: Khơ Mú, Thái, Nùng, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nhìn SGK viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Cho 2 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào bảng con. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Xem và chuẩn bị bài “Tiếng chổi tre” CHÍNH TẢ TIẾNG CHỔI TRE I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài “Tiếng chổi tre”. Qua bài chính tả hiểu cách trình bày một bài thơ tự do. -Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm, vần dễ lẫn : n/l, it/ich -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a hoặc 2b HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các tiếng : vội vàng, va vấp, quàng dây, ra vào, -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Tiếng chổi tre” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 14 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác 2 khổ thơ cuối trong bài “ Tiếng chổi tre” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu điền vào chỗ trống. Thi tìm các tiếng nhanh Bài tập 2: Điền vào chỗ trống it hay ich : (Chọn bài 2b) -Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập. -Gv nhận xét : mít,chích, nghịch, rít, tít, mit, thích. Bài tập 3: Thi tìm các tiếng nhanh (chon bài tạp 3a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n : -Gv chốt lại lời giải đúng : lo lắng, ăn no, lề đường, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: lạnh ngắt, xao xác,.. -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Cho 2 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào VBT. -Đọc yêu cầu. -Thi tìm tiếp sức trong nhóm. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Xem và chuẩn bị bài “Bóp nát quả cam”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 29-32 t4.docx