Giáo án lớp 2 môn Đạo đức - Tuần 21 đến tuần 24

1. Mục tiu dạy học

Sau tiết học, HS có khả năng

1.1 . Kiến thức:

-Biết được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại.( VD: biết cho hỏi và tự giới thiệu, kĩ năng lễ phép,nhấc và gọi điện nhẹ nhàng)

- Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại.

1.2. Kĩ năng:

- Xử lí được một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại.

1. 3.Thái độ:

 Có thái đội lịch sự khi nhận và gọi điện thoại - biểu hiện của nếp sống văn minh.

Gio dục KNS: Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.

2 Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu.

2.2Nhĩm:Kịch bản Điện thoại cho HS chuẩn bị trước. Phiếu thảo luận nhóm.

3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: “Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại”

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Đạo đức - Tuần 21 đến tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC BÀI 10 : BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Giúp hs biết cần nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù hợp. Vì thế mới thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân. 1.2. Kĩ năng: - Quý trọng và học tập những ai biết nói lời yêu cầu đề nghị phù hợp. Phê bình, nhắc nhở những ai không biết nói lời yêu cầu, đề nghị. 1.3. Thái độ: -Thực hiện nói lời yêu cầu đề nghị trong các tình huống cụ thể. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Biết nói lời yêu cầu, đề nghị” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß * Hoạt động 1: Thảo luận lớp Mục Tiêu : HS biết một số mẫu câu đề nghị và ý nghĩa của chúng. -GV cho hs quan sát tranh. -Gv nêu câu hỏi theo nội dung tranh. -Kết luận : Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những yêu cầu, *Hoạt động 2 : Đánh gía hành vi. Mục tiêu : Hs biết phân biệt hành vi nên làm và không nên làm khi muốn yêu cầu người khác giúp đỡ. -GV đính lần lượt các tranh lên bảng và nêu câu hỏi theo từng tranh. -Nhận xét kết luận : Việc làm trong tranh 2,3 là đúng vì các bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ. *Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ. Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ phù hợp trước những hành vi, -GV phát phiếu học tập. -Gv nêu lần lượt các ý kiến. -Gv cho hs thảo luận giữa việc tán thành và không tán thành . Kết luận chung : Ý kiến d là đúng. -Hs quan sát và nắm được nội dung tranh. -Thảo luận nhóm và đưa ra giải pháp cho tình huống theo tranh. - Đại diện trình bày. -Trao đổi kết quả bạn cùng bàn. -Hs phát biểu cá nhân -Hs đánh dấu vào trước ô vuông ý kiến mà em tán thành. -Hs bày tỏ thái độ. -Hs thảo luận, trình bày ý kiến. 4. Kiểm tra, đánh giá: - HS biết nĩi lời đề nghị trong các tình huống phù hợp. Vì thế mới thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân - GV tuyên dương nhũng HS đã biết nĩi lời đề nghị trong các tình huống phù hợp, động viên những HS cịn rụt rè. 5. Định hướng học tập tiếp theo: 5.1.Bài tập củng cố: - Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị ? 5.1.Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau: - Cá nhân: Đọc trước nội dung bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị. (T2) - Nhĩm: Thảo luận trả lời câu hỏi. ĐẠO ĐỨC BÀI 10 : BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2) 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: - HS biết cần nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù hợp. Vì thế mới thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân. 1.2. Kĩ năng: Quý trọng và học tập những ai biết nói lờiyêu cầu đề nghị phù hợp.Phê bình, nhắc nhở những ai không biết nói lời yêu cầu, đề nghị. 1.3. Thái độ: -Thực hiện nói lời yêu cầu đề nghị trong các tình huống cụ thể. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Tập nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù hợp 3. Tổ chức dạy học trên lớp. 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß * Hoạt động 1: Hs tự liên hệ Mục Tiêu : HS biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân. -GV nêu yêu cầu : Hãy kể lại những trường hợp bản thân nói lời yêu cầu, -Nhận xét khen ngợi. *Hoạt động 2 : Đóng vai. Mục tiêu : Hs thực hành nói lời yêu cầu, đề nghị, -Gv nêu tình huống. -Nhận xét kết luận : Khi cần đến ự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp. *Hoạt động 3 : Trò chơi “Văn minh”. Mục tiêu : Hs thực hành nói lời lịch sự với các bạn trong lớp, -Gv phổ biến luật chơi. -Gv nhận xét, đánh giá. Kết luận chung : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hằng ngày là tự tôn trọng và tôn trọng người khác. -Hs tự liên hệ, trình bày. . -Hs thảo luận, đóng vai theo từng cặp. -Hs trình bày. -Nhận xét về bạn. -Hs thực hiện trò chơi -Hs nhắc lại. 4. Kiểm tra đánh giá Đánh giá thơng qua kết quả của các hoạt động học tập của HS Đánh giá thong qua kết quả các BT 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1.Bài tập củng cố : - Vì sao ta cần biết nói lời yêu cầu, đề nghị ? 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau. Xem bài “Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại” ĐẠO ĐỨC BÀI 11 : LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng . Kiến thức: -Biết được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại.( VD: biết cho hỏi và tự giới thiệu, kĩ năng lễ phép,nhấc và gọi điện nhẹ nhàng) - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại. 1.2. Kĩ năng: - Xử lí được một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại. 1. 3.Thái độ: Cĩ thái đội lịch sự khi nhận và gọi điện thoại - biểu hiện của nếp sống văn minh. Giáo dục KNS: Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. 2 Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu. 2.2Nhĩm:Kịch bản Điện thoại cho HS chuẩn bị trước. Phiếu thảo luận nhĩm. 3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại” 3.2. Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Thảo luận lớp Mục Tiêu : HS biết biểu hiện về một cuộc nói chuyện điện thoại lịch sự. -GV cho hs nghe đoạn hội thoại. -Gv nêu câu hỏi theo nội dung của cuộc nói chuyện. -Kết luận : Khi nhận và gọi điện thoại, em cần có thái độ lịch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn. *Hoạt động 2 : Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại Mục tiêu : Hs biết sắp xếp câu thành một đoạn hội thoại hợp lý -GV viết các câu của đoạn hội thoại vào 4 tám bìa. -Gv kết luận. *Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : Hs biết cần phải làm gì khi nhận và gọi điện thoại -GV nêu câu hỏi. Kết luận : Khi nhận và gọi điện thoại cần chào hỏi lễ phép,. -Hs theo dõi. -Hs phát biểu cá nhân. - 4 hs lên sắp xếp thành đoạn hội thoại đúng nhất. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện trình bày. -Nhận xét ý kiến của bạn 4.Kiểm tra, đánh giá - Biết được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại.( VD: biết cho hỏi và tự giới thiệu, kĩ năng lễ phép, nhấc và gọi điện nhẹ nhàng) - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại. + GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhĩm khác 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: - Khi nhận và nĩi chuyện điện thoại cần cĩ thái độ, cách nĩi năng như thế nào? 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem trước những phần cịn lại của bài: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại(tiếp) ĐẠO ĐỨC BÀI 11 : LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 2) 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng . Kiến thức: -Biết được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại.( VD: biết cho hỏi và tự giới thiệu, kĩ năng lễ phép,nhấc và gọi điện nhẹ nhàng) - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại. 1.2. Kĩ năng: - Xử lí được một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại. 1. 3.Thái độ: Cĩ thái đội lịch sự khi nhận và gọi điện thoại - biểu hiện của nếp sống văn minh. Giáo dục KNS: Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. 2 Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu. 2.2Nhĩm:Kịch bản Điện thoại cho HS chuẩn bị trước. Phiếu thảo luận nhĩm. 3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại” 3.2. Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph * Hoạt động 1: Đóng vai Mục Tiêu : HS thực hành kĩ năng nhận và gọi điện thoại trong một số tình huống. -GV nêu tình huống. -Nhận xét kết luận : Dù ở trong tình huống nào, em cũng cần phải cư sử lịch sự. *Hoạt động 2 : Xử lí tình huống. Mục tiêu : Hs biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống, -Gv nêu yêu cầu. -Gv nhận xét, nêu yêu cầu hs tự liên hệ. -Kết luận chung : Cần phải lịch sự khi nhận và gọi điện thoại, -Hs thực hành đóng vai theo cặp. -Đánh giá cách ứng xử của bạn. -Mỗi nhóm thảo luận xử lí một tình huống. -Đại diện nhóm trình bày. -Nhận xét bổ sung. 4.Kiểm tra, đánh giá - Biết được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại.( VD: biết cho hỏi và tự giới thiệu, kĩ năng lễ phép, nhấc và gọi điện nhẹ nhàng) - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi gọi và nhận điện thoại. + GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhĩm khác 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: - Khi nhận và nĩi chuyện điện thoại cần cĩ thái độ, cách nĩi năng như thế nào? 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem trước những phần cịn lại của bài: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại(tiếp)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 21-24 t2.docx