Giáo án lớp 2 môn Tập đọc - Tuần 5 đến tuần 8

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức:

 - Hiểu nghĩa các từ mới: xì xào, đánh bạo, hưởng ứng,,

 - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phải giữu gìn trường lớp luôn luôn sach đẹp.

 1.2. Kĩ năng:

 - Biết đọc trơn toàn bài.

 - Biết nghỉ hơi họp lí.

 - Đọc đúng các từ : rộng rãi, sáng sũa,

 1.3. thái độ:

 - Giáo dục hs biết giữ gìn trường lớp.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 2.1. C nhn.

 Đọc trước bài ở nhà. Trình by ý kiến c nhn. Chia sẻ thơng tin c nhn.

 2.2. Nhĩm học tập.

 Thi đọc đoạn trong nhóm

 

docx16 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập đọc - Tuần 5 đến tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP ĐỌC CHIẾC BÚT MỰC 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ mới : hồi hộp, loay hoay,” - Hiểu nội dung bài : Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biết giúp bạn. 1.2. Kĩ năng: - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu câu. - Đọc đúng các từ ngữ : hồi hộp, nức nở, ngạc nhiên. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác. - Thể hiện sự cảm thơng 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: Chiếc bút mực (Dùng tranh giới thiệu bài) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : hồi hộp, nức nở, ngạc nhiên, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : hồi hộp, loay hoay, -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết được việc làm tốt của Mai -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc theo nhóm. -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Nội dung bài bài nói gì ? (Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biếp giúp bạn.) 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố. Qua câu chuyện này em học được điều gì từ Mai? 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Mục lục sách và trả lời các câu hỏi. TẬP ĐỌC MỤC LỤC SÁCH 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: Nắm được các từ ngữ mới: Mục lục, tuyển tập, tác phẩm, hương đồng cỏ nội, vương quốc, 1.2. Kĩ năng: - Biết xem mục lục sách để tra cứu. - Biết đọc đúng một văn bản có tính liệt kê. 1.3. Thái độ: Giáo dục hs biết giữ gìn sách vở. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: Mục Lục sách. 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng : vương quốc, Phùng Quán, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : mục lục, tuyển tập, hương đồng cỏ nội, -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs biết dùng mục lục sách để tra cứu. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs biết giữ gìn sách vỡ. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -HStheo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -HS đọc -HS trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Muốn biết cuốn sách có bao nhiêu trang, có những truyện gì ? 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố. - Muốn đọc truyện ta làm gì ? (Tra mục lục) 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Mẩu giấy vụn và trả lời các câu hỏi. TẬP ĐỌC MẨU GIẤY VỤN 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ mới: xì xào, đánh bạo, hưởng ứng,, - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phải giữu gìn trường lớp luôn luôn sach đẹp. 1.2. Kĩ năng: - Biết đọc trơn toàn bài. - Biết nghỉ hơi họp lí. - Đọc đúng các từ : rộng rãi, sáng sũa, 1.3. thái độ: - Giáo dục hs biết giữ gìn trường lớp. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Mẫu giấy vụn” ( Dùng tranh giưói thiệu). 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng :rộng rãi, sáng sũa, lắng nghe, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : xì xào, đánh bạo, hưởng ứng, -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết giữ gìn trường lớp sạch sẽ. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs biết giữ sạch trường lớp. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc theo nhóm. -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) Nội dung bài nói lên điều gì ? ( Học sinh phải giữ gìn trường lớp luôn luôn sạch đẹp) 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố. Qua câu chuyện này em học được điều gì? 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Ngơi trường mới và trả lời các câu hỏi. TẬP ĐỌC NGÔI TRƯỜNG MỚI 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Nắm các từ ngữ mới: lấp ló, bỡ ngỡ, rung động, - Hiểu nội dung bài : Bài văn tả ngôi trường mới, thể hiện tình cảm yêu mến tựu hào của các em học sinh đối với ngôi trường. 1.2. Kĩ năng: - Đọc đúng toàn bài. - Đúng các từ ngữ : lợp lá, lấp ló, bỡ ngỡ, 1.3. Thái độ: Giáo dục hs biết yêu quý ngôi trường. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: Ngôi trường mới. (Dùng tranh giới thiệu bài) 3.2. Các hoạt động: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : lợp lá, lấp ló, bỡ ngỡ, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : lấp ló, bỡ ngỡ, rung động, -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs thấy được tình cảm yêu mến và lòng tự hào của các bạn học sinh với ngôi trường mới, với cô giáo, bạn bè. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs biết yêu quý ngôi trường. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) Nội dung bài nói lên điều gì ? (Bài văn tả ngôi trường mới,) 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Người thầy cũ và trả lời các câu hỏi. TẬP ĐỌC NGƯỜI THẦY CŨ 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ mới :xúc động, hình phạt, - Hiểu nội dung bài : Hình ảnh người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ. 1.2. Kĩ năng: - Đọc trơn toàn bài. - Đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật. 1.3. Thái độc: - Giáo dục hs biết kính trọng thầy. - Lắng nghe tích cực 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Người thầy cũ”. (Dùng tranh giới thiệu bài) 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nhộn nhịp, trường, ngạc nhiên, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : hình phạt, xúc động -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs thấy được hình ảnh người thầy thật đáng kính trọng. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs biết kính trọng thầy giáo. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc theo nhóm. -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) Nội dung bài nói lên điều gì ? (Hình ảnh người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ,) 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Thời khoá biểu và trả lời các câu hỏi. TẬP ĐỌC THỜI KHOÁ BIỂU 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Nắm được số tiết học chính (ô màu hồng), tiết học bổ sung (ô màu xanh), tiết học tự chon (ô màu vàng) trong TKB. - Hiểu tác dụng của TKB 1.2. Kĩ năng: - Biết đọc đúng Thời khóa biểu. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs biết tự tra TKB cho ngày học của mình. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: Thời khoá biểu. 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : Thời khoá biểu, tiếng việt, tin học, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Tin học, thời khoá biểu, nghệ thuật, -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs biết tra cứu thời khoá biểu để biết lịch học, chuẩn bị bài.. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs biết ý thức trong việc chuẩn bị môn học cho mình. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) -Em cần thời khoá biểu để làm gì ? (Để biết lịch học, chuẩn bị bài ở nhà, mang sách vở và đồ dùng học tập cho đúng) 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Người mẹ hiền và trả lời các câu hỏi. TẬP ĐỌC NGƯỜI MẸ HIỀN 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới : gánh xiếc, tò mò, lách, - Hiểu nội dung bài : Cô giáo vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc với học sinh, cô như người mẹ hiền. 1.2. Kĩ năng: - Đọc trơn toàn bài. - Đọc đúng các từngữ : nên nổi, cố lách, vùng vẫy, 1.3. Thái độ: - Giáo dục HS biết kính trọng cô giáo. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Người mẹ hiền” (Dùng tranh giới thiệu). 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nên nổi, cố lách, vùng vẫy, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : gánh xiếc, tò mò, lách -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs cảm nhận được tình cảm của cô giáo. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs biết kính trọng cô giáo. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc theo nhóm. -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) -Nội dung bài nói lên điều gì ? (Cô giáo vừa yêu thương học sinh, vừa nghiêm khăc dạy bảo. Cô như người mẹ hiền.) 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố. Qua câu chuyện này em cảm nhận được tình cảm của cơ giáo với học sinh như thế nào? 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Bàn tay dịu dàng và trả lời các câu hỏi. TẬP ĐỌC BÀN TAY DỊU DÀNG 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Nắm được nghĩa các từ ngữ mới: âu yếm, thì thào, trìu mến, - Hiểu nội dung bài :Thái độ dịu dàng, đầy thương yêu của thầy cô giáo đối với học sinh. 1.2. Kĩ năng: - Đọc đúng toàn bài. - Đúng các từ ngữ : lòng nặng trĩu, nỗi buồn, lặng lẽ, 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs biết yêu quý, kính trọng thầy cô giáo. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập. Thi đọc đoạn trong nhĩm 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Bàn tay dịu dàng”. ( Dùng tranh giới thiệu bài) 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : dịu dàng, trở lại lớp, khẽ nói, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : âu yếm, thì thào, trìu mến -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs thấy được thái độ dịu dàng,đầy yêu thương của thầy giáo đối với học sinh. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs biết yêu, kính trọng thầy cô giáo. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Nội dung bài nói lên điều gì ? (Thái độ yêu thương của thầy cô giáo,) - GV nhận xét 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài: Ơn tập giữa học kì I tiết 1+2.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 5-8 t10 tap doc.docx
Tài liệu liên quan