Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 9 đến tuần 12

I. Mục tiêu:

 - Biết viết chữ hoa I theo cỡ vừa và nhỏ

 - Viết đúng câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.

 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.

 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .

III. Các hoạt động dạy- học :

 1. Khởi động : (1 phút) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 - Cho hs chữ hoa H, câu ứng dụng “Hai sương một nắng”. Lớp viết bảng con.

 - Nhận xét.

 

docx14 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 9 đến tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 09 TẬP VIẾT ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I TẬP VIẾT CHỮ HOA H I. MỤC TIÊU: - Biết viết chữ hoa H theo cỡ vừa và nhỏ - Viết đúng câu ứng dụng “Hai sương một nắng” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs chữ hoa G, câu ứng dụng “Góp sức chung tay”. Lớp viết bảng con. - Nhận xét . 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa H” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 17 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa H và chữ Hai sương một nắng. *GV đính chữ mẫu hoa H. -GV viết mẫu chữ H và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Hai sương một nắng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Hai và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa H và câu ứng dụng “Hai sương một nắng” theo cỡ vùa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co á: ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ H hoa. - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà. TẬP VIẾT CHỮ HOA I I. MỤC TIÊU: - Biết viết chữ hoa I theo cỡ vừa và nhỏ - Viết đúng câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs chữ hoa H, câu ứng dụng “Hai sương một nắng”. Lớp viết bảng con. - Nhận xét. 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa I” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 17 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa I và chữ Ích. *GV đính chữ mẫu hoa I. -GV viết mẫu chữ I và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Ích và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa I và câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà” theo cỡ vùa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co á: ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữI hoa. - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà. TẬP VIẾT CHỮ HOA K I. MỤC TIÊU: - Biết viết chữ hoa K theo cỡ vừa và nhỏ - Viết đúng câu ứng dụng “Kề vai sát cánh” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Cho hs chữ hoa I, câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà”. Lớp viết bảng con. - Nhận xét. 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa K” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 17 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa K và chữ Kề. *GV đính chữ mẫu hoaK. -GV viết mẫu chữ K và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Kề vai sát cánh” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Kề và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa K và câu ứng dụng “Kề vai sát cánh” theo cỡ vùa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co á: ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ K hoa. - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 9-12 t11.docx
Tài liệu liên quan