Giáo án Lớp 2 Tuần 19, 20 - Trường tiểu học Tứ Liên

Môn Toán

Bảng nhân 5

Ngày dạy: Thứ sáu, / / 2018

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :

- Thuộc bảng nhân 5

- Lập bảng nhân 5 ( 5 nhân với 1, 2, 3, . 10) và học thuộc bảng nhân này.

- Củng cố ý nghĩa của phộp nhõn, thực hành nhân 5, giải bài toỏn và đếm thêm 5.

 2. Kĩ năng: Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để làm bài tập.

 Làm thành thạo những dạng bài tập làm trong SGK

 3. Thái độ: Có ý thức vận dụng tính nhẩm trong những trường hợp đơn giản. P. tích và giải toán có lời văn.

 Giáo dục HS yêu thích môn Toán. HS tính tích cực, tự giác trong HT.

- GD KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sáng tạo; KN hợp tác và giải quyết vấn đề

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên: Bảng phụ, các tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn

Học sinh: Bộ đồ dùng Toán

 

doc40 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 19, 20 - Trường tiểu học Tứ Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính ( theo mẫu)b 6 x 2 = 6 + 6 = 12; vậy 6 x 2 = 12 BT3: Viết phép nhân ( theo mẫu), biết: a. Các thừa số là 8 và 2, tích là 16 - HD hs phân tích phần mẫu để nêu cách làm - Hỏi: Cách viết tổngthành tích? - Nêu tên gọi thành phần của phép nhân. - HD phần mẫu Hỏi: Muốn tính tích ta làm thế nào? Y.c hs so sánh 2 BT 1 và 2 => chốt:Từ phép tính cộng các số hạng bằng nhau ta chuyển được thành phép nhân, muốn tính kết quả phép nhân dựa vào kết quả phép tính cộng các số hạng bằng nhau - Y.c hs chỉ vào phép tính và nêu tên gọi thành phần, kết quả của phép tính - HS đọc yêu cầu - Hs phân tích phần mẫu để nêu cách làm - HS làm vào vở , một số hs lên bảng làm => nx - Hs TL - HSđọc y.cầu - Hs nêu cách làm - HS làm vào vở, 3 hs lên bảng làm => nx - HS TL - HS đọc yêu cầu - Hs nêu cách làm dựa vào phần mẫu - HS làm vào sgk, 1 hs làm bảng phụ => nx - HS TL 1’ 3/ Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 19 Môn Toán Bảng nhõn 2 Ngày dạy: Thứ sỏu, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Lập bảng nhân 2 ( 2 nhân với 1, 2, 3, .... 10) và học thuộc bảng nhân này. - Thực hành nhân 2, giải bài tóan và đếm thêm 2 2.Kĩ năng : Làm tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề. II. Đồ dùng dạy học: vGiáo viên: Bảng phụ. các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn vHọc sinh: Bộ đồ dùng Toán III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ A. KTBC: BT2 ( 94) - GV gọi hs lên bảng - 2 hs lên bảng làm => nêu lại cách tính 29’ B. bài mới: Nhận xột 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 13’ 1/ HĐ1: GV HD hs lập bảng nhân 2 ( lấy 2 nhân với một số) - GV đưa ra 1 tấm bìa có 2 chấm tròn và hỏi: Tấm bìa có mấy chấm tròn? - Y. c hs lấy 1 tấm bìa như vậy - Hỏi: Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa, tức là 2 được lấy mấy lần? => GV viết: 2 x 1 = 2 - Gv lấy gắn 2 tấm bìa và hỏi: 2 được lấy mấy lần? => GV viết: 2 x 2 và y.c hs tính kết quả phép nhân đựa vào kết quả của phép cộng các số hạng bằng nhau - Gv gắn 3 tấm bìa và y.c hs đọc phép nhân tương ứng và tính kết quả => Gv giúp hs tự hoàn thành nốt các phép nhân còn lại của bảng nhân 2 theo nhóm đôi => GV GT: Đây là bảng nhân 2 - HD hs học thuộc bằng cách xóa dần - HS TL - Hs lấy như y.c - HS TL: 2 được lấy 1 lần - HS đọc - HS TL - Hs tính kết quả - HS đọc phép tính và tính kết quả - HS hoạt động theo nhóm => Một số hs đọc các phép tính còn lại - HS ghi nhớ bảng nhân 2 14’ 2/ HĐ2: Thực hành BT1:Tính: 2x2= 2x4= 2x6= BT2: Mỗi con gà: 2 chân 6 con gà : ....chân? BT3: Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 2 4 6 - GV chốt: Cần học thuộc bảng nhân 2 - Y.c hs giải thích vì sao chọn phép tính này. - Y.c hs nêu đặc điểm của dãy số => GV giúp hs nhận ra đây là kết quả của bảng nhân 2 - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sgk , một số hs chữa miệng => nx - HS đọc bài toán - Hs phân tích bài toán - HS làm vào vở, 3 hs lên bảng làm => nx - HS TL - HS đọc yêu cầu - Hs nêu cách làm - HS làm vào sgk, 1 hs làm bảng phụ => nx - HS TL 1’ 3/ Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 19 Môn Toán Luyợ̀n tọ̃p Ngày dạy: Thứ sáu, / / 2018 i- Mục tiêu: 1.Kiến thức : - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính. - Giải bài toán đơn về nhân 2 2.Kĩ năng : Làm tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề ii- Đồ dùng dạy học : vGiáo viên: Bảng phụ iii - Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ A. KTBC: BT 1, 2 ( 97) - GV nhận xét - 1 HS lên bảng làm => nx 30’ B. bài mới: 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 10’ 2/ HĐ1 : Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính. BT1: Số? 2 x 3 BT2: Tính( theo mẫu): 2 cm x 3 = 6 cm BT4: Viết số thích hợp vào ô trống x 4 6 2 8 BT5: Viết số thích hợp vào ô trống( cột 2, 3 4) - GV chốt: Cần học thuộc bảng nhân 2 - Hỏi: Khi viết kết quả các con cần lưu ý điều gì? - Hỏi: Muốn tính tích ta làm thế nào? - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sgk, 1 hs chữa miệng =>nx - HS đọc yêu cầu - HS làm vào vở, một số hs lên bảng làm => nx - HsTL - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sgk, 1 hs làm bảng phụ => nx - HS TL 18’ 3/ HĐ2:Củng cố về giải bài toán đơn về nhân 2 BT3: Mỗi xe đạp: 2 bánh xe 8 xe đạp : ...bánh xe? - Y.c hs giải thích cách làm - HS đọc bài toán - HS phân tích bài toán - HS làm vào vở, 1 hs lên bảng làm=> nx - Hs TL 1’ 4. củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 20 Môn Toán Bảng nhõn 3 Ngày dạy: Thứ hai, / / 2018 I.Mục tiấu: 1.Kiến thức - Lập bảng nhân 3 (3 nhân với 1, 2, 3....10) và học thuộc lòng - Thực hành nhân 3, giải bài toán đếm thêm 3 2.Kĩ năng : Làm tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề II Đồ dùng dạy - học: vGiáo viên: bảng phụ, các tấm bìa mỗi tấm có 3 chấm tròn vHọc sinh: Bộ DDDT iii - Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5p 28p 2p I. KTBC: II. Bài mới 1) Giới thiệu bài a) Hướng dẫn HS lập bảng nhân 3 2) Hướng dẫn HS thực hành * BT1: 3x3= 3x5= 3x9= * BT2: Tóm tắt 1 can: 3 l 9 can: ....l? Bài giải 9 can có tất cả số lít là: 3 x 9 = 27 (l) Đáp số: 27 lít nước mắm * BT3: 3 6 9 3) Củng cố, dặn dò: GV nhận xét - GV GT - GV giới thiệu các tấm bìa: mỗi tấm bìa đều có 3 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa (GV gắn 1 tấm bìa lên bảng) tức là 3 chấm tròn được lấy 1 lần, ta viết: 3 x 1 = 3 đọc là ba nhân một bằng ba Viết 3 x 1 = 3 và viết tiếp 3 x 2 = 6; 3 x 3 = 9.... để thành bảng nhân 3 - GV gắn tiếp 2 tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm và hỏi: 3 được lấy mấy lần? (3 được lấy 2 lần) - GV viết: 3 x 2 = 3 + 3 = 6 như vậy 3 x 2 = 6 - GV viết tiếp 3 x 2 = 6 dưới 3 x 1 = 3 - Sau khi HS lập xong từ 3 x 1 đến 3 x 10, GV cho HS biết đó là bảng nhân 3 - GV tổ chức cho HS học thuộc lòng GV hướng dẫn HS sử dụng bảng nhân 3 để nêu tích của mỗi phép nhân rồi đọc từng phép nhân hoặc một số phép nhân - Cho HS đọc dãy số 9, 12, 15 rồi nhận xét đặc điểm của dãy số này; chẳng hạn, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 3, như vậy sẽ tìm được số thích hợp ở mỗi ô trống để có dãy số - Cả lớp và GV nhận xét bài HS làm trên bảng - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng bảng nhân 3 - 2 HS đọc bảng nhân 2 xuôi và ngược - HS khác đố nhau bảng nhân 2 - Tương tự như vậy, HS lập tiếp 3 x 3 = 9 cho đến 3 x 10 = 30 đọc đồng thanh xuôi ngược - 1 HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS tóm tắt - HS làm vở, 1HS lờn chữa – nhọ̃n xét Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 20 Môn Toán Luyợ̀n tọ̃p Ngày dạy: Thứ ba, / / 2018 i- Mục tiêu: 1.Kiến thức - Thuộc bảng nhân 3 - Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3) 2.Kĩ năng : Làm tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề ii- Đồ dùng dạy học : vGiáo viên: Bảng phụ iii - Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ A. KTBC: BT 2 ( 97) - GV nhận xét - 1 HS lên bảng làm => nx - HS đố nhau về bảng nhân 3 29’ B. bài mới: 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 10’ 2/ HĐ1 : Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3. BT1: Số? 3 x 3 BT2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 3 12 x. - GV chốt: Cần học thuộc bảng nhân 3 - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sgk, 1 hs chữa miệng =>nx 17’ 3/ HĐ2:Củng cố về giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3) BT3: Mỗi can: 3 l dầu 5 can : ...l dầu BT4: Mỗi túi: 3 kg 8 túi : ..kg? BT5: Số? a. 3, 6, 9, ...,.... - Y.c hs giải thích cách làm - HS đọc 2 bài toán - HS phân tích bài toán - HS làm vào vở, 2 hs lên bảng làm=> nx - Hs TL 1’ 4. củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 20 Môn Toán Bảng nhõn 4 Ngày dạy: Thứ tư, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : - Lập bảng nhân 4 ( 4 nhân với 1, 2, 3, .... 10) và học thuộc bảng nhân này. - Thực hành nhân 4, giải bài tóan và đếm thêm 4. 2.Kĩ năng : Làm tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: vGiáo viên: Bảng phụ. các tấm bìa, mỗi tấm có 4 chấm tròn vHọc sinh: Bộ đồ dùng Toán III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ A. KTBC: Chuyển cỏc tổng sau thành tớch. 4 + 4 + 4 = 4 Í 3 4 + 4 + 4 + 4 = 4Í 4 GV đỏnh giỏ. 2 HS lờn bảng. HS ở dưới làm nhỏp. N/x bài bạn. 29’ B. bài mới: 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 13’ 1/ HĐ1: GV HD hs lập bảng nhân 4 ( lấy 4 nhân với một số) - GV đưa ra 1 tấm bìa có 4 chấm tròn và hỏi: Tấm bìa có mấy chấm tròn? - Y. c hs lấy 1 tấm bìa như vậy - Hỏi: Mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa, tức là 4 được lấy mấy lần? => GV viết: 4 x 1 = 4 - Gv lấy gắn 2 tấm bìa và hỏi: 4 được lấy mấy lần? => GV viết: 4 x 2 và y.c hs tính kết quả phép nhân đựa vào kết quả của phép cộng các số hạng bằng nhau - Gv gắn 3 tấm bìa và y.c hs đọc phép nhân tương ứng và tính kết quả => Gv giúp hs tự hoàn thành nốt các phép nhân còn lại của bảng nhân 4 theo nhóm đôi => GV GT: Đây là bảng nhân 2 - HD hs học thuộc bằng cách xóa dần - HS TL - Hs lấy như y.c - HS TL: 4 được lấy 1 lần - HS đọc - HS TL - Hs tính kết quả - HS đọc phép tính và tính kết quả - HS hoạt động theo nhóm => Một số hs đọc các phép tính còn lại - HS ghi nhớ bảng nhân 4 14’ 2/ HĐ2: Thực hành BT1:Tính: 4x2= 4x4= 4x6= BT2: Mỗi xe : 4 bánh xe 5 xe : ....bánh xe? BT3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 4 8 12 - Y/c Hs đọc y/c - Y/c Hs làm bài . 1 HS đọc kq, 1 HS nx - Gv nx, chốt kq - Cỏc phộp tớnh trong bài thuộc bảng nhõn nào? - GV chốt: Cần học thuộc bảng nhân 4 - Gọi 2 HS đọc bài toỏn. - Y/c HS làm bài . 1 HS lờn bảng GV nx, chốt kq ? Tại sao lấy 4 x 5 ? ? Hóy nờu lời giải khỏc . - Y.c hs giải thích vì sao chọn phép tính này. - Y.c hs nêu đặc điểm của dãy số => GV giúp hs nhận ra đây là kết quả của bảng nhân 4 - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sgk , một số hs chữa miệng => nx - HS đọc bài toán - Hs phân tích bài toán - HS làm vào vở, 1 hs lên bảng làm => nx - HS TL - HS đọc yêu cầu - Hs nêu cách làm - HS làm vào sgk, 1 hs làm bảng phụ => nx - HS TL 1’ 3/ Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 20 Môn Toán Luyợ̀n tọ̃p Ngày dạy: Thứ năm, / / 2018 i- Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giỳp học sinh: Củng cố việc ghi nhớ bảng nhõn 4 qua thực hành tớnh. Giải bài toỏn đơn về nhõn 4. 2. Kĩ năng: Vận dụng linh hoạt kiến thức đó học để làm bài tập. Làm thành thạo những dạng bài tập làm trong SGK 3. Thỏi độ: Cú ý thức vận dụng tớnh nhẩm trong những trường hợp đơn giản. P. tớch và giải toỏn cú lời văn. Giỏo dục HS yờu thớch mụn Toỏn. HS tớnh tớch cực, tự giỏc trong HT. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề ii- Đồ dùng dạy học : vGiáo viên: Bảng phụ iii - Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ A. KTBC: BT 2 ( 99) Cho HS chơi trũ Truyền điện đố nhau bảng nhõn 4 - GV nhận xét - 1 HS lên bảng làm => nx - HS đố nhau về bảng nhân 4 29’ B. bài mới: 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 10’ 2/ HĐ1 : Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 4. BT1: Tính nhẩm(a) 4x4= 4x5= 4x8= BT2: Tính ( theo mẫu) 4 x 3 + 8 = 12 + 8 = 20 - YC HS đọc đề bài -YC HS làm vào sgk - Y.c hs nhận xét trường hợp 2 x 3 = 6 và 3 x 2 = 6 - GV chốt : Khi ta thay đổi thứ tự cỏc thừa số trong tớch thỡ tớch khụng thay đổi-> có thể áp dụng để tính nhanh -Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Y/c Hs làm bài. 2 HS lờn bảng GV nx, chốt kq Nờu cỏch thực hiện dóy tớnh ?(Khi trong biểu thức có hai dấu phép tính nhân và cộng ta làm thế nào?) - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sgk,- hs chữa miệngtheo trũ Truyền điện =>nx - HS trả lời. - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sgk,2 hs lên bảng làm => nx - HsTL 17’ 3/ HĐ2:Củng cố về giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 4) BT3: Mỗi hs: 4 quyển sách 5 hs : ...quyển sách? BT4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng? 4 x 3 = ? - Gọi 2 HS nờu bài toỏn - Y/c HS làm bài . 1 HS lờn bảng GV nx, chốt kq - Y.c hs giải thích cách làm(Tại sao lấy 4 x 5 ?). - YC HS làm bài vào SGK -Gv chốt kq ? Tại sao lại khoanh vào c ? - HS đọc bài toán - HS phân tích bài toán - HS làm vào vở, 2 hs lên bảng làm=> nx - Hs TL - HS làm vào sgk - HS chữa bài. - HS nx. - HS trả lời. 1’ 4. củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 20 Môn Toán Bảng nhõn 5 Ngày dạy: Thứ sáu, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : - Thuộc bảng nhân 5 - Lập bảng nhân 5 ( 5 nhân với 1, 2, 3, .... 10) và học thuộc bảng nhân này. - Củng cố ý nghĩa của phộp nhõn, thực hành nhân 5, giải bài toỏn và đếm thêm 5. 2. Kĩ năng: Vận dụng linh hoạt kiến thức đó học để làm bài tập. Làm thành thạo những dạng bài tập làm trong SGK 3. Thỏi độ: Cú ý thức vận dụng tớnh nhẩm trong những trường hợp đơn giản. P. tớch và giải toỏn cú lời văn. Giỏo dục HS yờu thớch mụn Toỏn. HS tớnh tớch cực, tự giỏc trong HT. - GD KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: vGiáo viên: Bảng phụ, các tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn vHọc sinh: Bộ đồ dùng Toán III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ A. KTBC: KT cỏc bảng nhõn 2,3,4 - Tổ chức trũ chơi “truyền điện” - Gv nhận xột - HS tham gia chơi 29’ B. bài mới: 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 13’ 1/ HĐ1: GV HD hs lập bảng nhân 5 ( lấy 5 nhân với một số) - GV đưa ra 1 tấm bìa có 5 chấm tròn và hỏi: Tấm bìa có mấy chấm tròn? - Y. c hs lấy 1 tấm bìa như vậy - Hỏi: Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa, tức là 5 được lấy mấy lần? => GV viết: 5 x 1 = 5 - Gv lấy gắn 2 tấm bìa và hỏi: 5 được lấy mấy lần? => GV viết: 5 x 2 và y.c hs tính kết quả phép nhân đựa vào kết quả của phép cộng các số hạng bằng nhau - Gv gắn 3 tấm bìa và y.c hs đọc phép nhân tương ứng và tính kết quả => Gv giúp hs tự hoàn thành nốt các phép nhân còn lại của bảng nhân 5 theo nhóm đôi => GV GT: Đây là bảng nhân 5 - Cho HS NX về thừa số thứ 1, thừa số thứ 2, tớch và mối quan hệ giữa thừa số thứ 2 với tớch. - HD hs học thuộc bằng cách xóa dần - HS TL - Hs lấy như y.c - HS TL: 5 được lấy 1 lần - HS đọc - HS TL - Hs tính kết quả - HS đọc phép tính và tính kết quả - HS hoạt động theo nhóm => Một số hs đọc các phép tính còn lại - TL N2 - HS ghi nhớ bảng nhân 5 14’ 2/ HĐ2: Thực hành BT1:Tính: BT2: Mỗi tuõ̀n : 5 ngày 4 tuõ̀n : ....ngày? BT3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 5 10 15 -Tổ chức cho HS chơi trũ chơi : Rung chuụng vàng - Gv tổng kết trũ chơi. ? Để tớnh được kết quả phộp nhõn đỳng cần lưu ý điều gỡ? -> GV chốt: Cần học thuộc bảng nhân 5 -Gọi HS đọc đề bài - NX, chốt đỏp ỏn đỳng. - Y.c hs giải thích vì sao chọn phép tính này. Gọi HS đọc đề bài Y/c HS làm bài vào sgk Tổ chức trũ chơi điền số “ tiếp sức” - Tổng kết trũ chơi. - Y.c hs nêu đặc điểm của dãy số => GV giúp hs nhận ra đây là kết quả của bảng nhân 5 - HS dẫn trũ chơi, phổ biến luật chơi, mời 2 Hs làm trọng tài. - HS viết kq phộp nhõn vào bảng con - HS đọc bài toán - 1 HS HD cả lớp phân tích bài toán - HS làm vào vở, 1 hs lên bảng làm => nx - HS TL - HS đọc yêu cầu - Hs làm bài - 2 đội tham gia chơi - HS TL 1’ 3/ Củng cố, dặn dò - Tổ chức trũ chơi : Ngọn nến may mắn (nếu cũn TG) GV nhận xét tiết học Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TRƯỜNG Tiểu Học tứ liên Tuần 19 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MễN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 81 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2018 I. MỤC TIấU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tọ̃p buụ̉i sáng chưa làm xong. - Làm mụ̣t sụ́ bài tọ̃p trong Cùng em học Toán - Rèn chữ : Thư Trung thu 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng tính, viờ́t chữ đẹp 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung cỏc hoạt động dạy học chủ yếu Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức cỏc hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tọ̃p buụ̉i sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiờ́t 3 3.Rốn chữ : Thư Trung thu 5.Củng cố, dặn dũ - Hs nào chưa xong bài tọ̃p buụ̉i sáng thì hoàn thành nụ́t bài - Hs làm bài tọ̃p 1, 2 - GV nhận xột - Y/c HS viết vào vở - GV q/s , giỳp đỡ HS. - Gv nhận xột .Dặn dũ về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xột, bổ sung - Hs viết vào vở tăng cường. - Hs lắng nghe Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TRƯỜNG Tiểu Học tứ liên Tuần 19 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MễN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 82 Ngày dạy : Thứ sáu, / . / 2018 I. MỤC TIấU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tọ̃p buụ̉i sáng chưa làm xong. - Làm mụ̣t sụ́ bài tọ̃p trong Cùng em học Toán, Tiờ́ng Viợ̀t. 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng tính toán, viờ́t đoạn văn 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung cỏc hoạt động dạy học chủ yếu Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức cỏc hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tọ̃p buụ̉i sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiờ́t 3 3. Làm Cùng em học Tiờ́ng Viợ̀t 4.Củng cố, dặn dũ - Hs nào chưa xong bài tọ̃p buụ̉i sáng thì hoàn thành nụ́t bài - Hs làm bài tọ̃p 3, 4 ,5 - GV nhận xột - HS làm bài tọ̃p 5 - GV nhận xột - GV chốt lại cỏc kiến thức trọng tõm.Dặn dũ về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xột, bổ sung - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xột, bổ sung - Hs lắng nghe Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TRƯỜNG Tiểu Học tứ liên Tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MễN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 83 Ngày dạy : Thứ hai , / . / 2018 I. MỤC TIấU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tọ̃p buụ̉i sáng chưa làm xong. - Làm mụ̣t sụ́ bài tọ̃p trong Cùng em học Toán. - Luyện đọc : ễng Mạnh thắng Thõ̀n Gió 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung cỏc hoạt động dạy học chủ yếu Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức cỏc hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tọ̃p buụ̉i sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiờ́t 1 3. Luyện đọc diễn cảm: ễng Mạnh thắng Thõ̀n Gió 5.Củng cố, dặn dũ - Hs nào chưa xong bài tọ̃p buụ̉i sáng thì hoàn thành nụ́t bài - GV y/c HS làm BT1,2,3 - Gọi HS chữa bài -NX. - Gọi 1 HS đọc cả bài - Luyện đọc diễn cảm toàn bài. Chỳ ý ngữ điệu. - Gv nx. - GV chốt lại cỏc kiến thức trọng tõm. Dặn dũ về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs đọc bài - TL -Hs luyện đọc nhúm đụi - 1, 2 nhúm đọc- Nx Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TRƯỜNG Tiểu Học tứ liên Tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MễN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 84 Ngày dạy : Thứ ba, / . / 2018 I. MỤC TIấU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tọ̃p buụ̉i sáng chưa làm xong. - Làm mụ̣t sụ́ bài tọ̃p trong Cùng em học Tiờ́ng Viợ̀t. - Rốn chữ hoa Q. 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng đọc hiờ̉u, viết chữ đẹp. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung cỏc hoạt động dạy học chủ yếu Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức cỏc hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tọ̃p buụ̉i sáng. 2.Làm Cùng em học Tiờ́ng Viợ̀t tiờ́t 1 3. Rốn chữ: Chữ hoa Q 4.Củng cố, dặn dũ - Hs nào chưa xong bài tọ̃p buụ̉i sáng thì hoàn thành nụ́t bài - Hs làm bài tọ̃p 1, 2, 3 - GV nhận xột - Y/c HS nhắc lại cỏch viết chữ hoa Q - Y/c HS viết 1 dũng chữ hoa cỡ vừa, 1 dũng chữ hoa cỡ nhỏ - Gv quan sỏt, giỳp đỡ học sinh. - GV chốt lại cỏc kiến thức trọng tõm. Dặn dũ về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xột, bổ sung - Hs viết vào vở tăng cường Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TRƯỜNG Tiểu Học tứ liên Tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MễN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 85 Ngày dạy : Thứ tư, / . / 2018 I. MỤC TIấU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tọ̃p buụ̉i sáng chưa làm xong. - Làm mụ̣t sụ́ bài tọ̃p trong Cùng em học Toán, Tiờ́ng Viợ̀t. 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng tính toán, tìm từ, đặt và trả lời cõu hỏi Khi nào? 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung cỏc hoạt động dạy học chủ yếu Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức cỏc hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tọ̃p buụ̉i sáng. 2. Làm Cùng em học Toán tiờ́t 1 3. Làm Cùng em học TV mụn Luyện từ và cõu 4.Củng cố, dặn dũ - Hs nào chưa xong bài tọ̃p buụ̉i sáng thì hoàn thành nụ́t bài - Hs làm bài tọ̃p 4, 5 - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xột - Y/c Hs làm BT1, 2, 3, 4 - GV quan sát, giúp đỡ HS - Gv nhận xột - Dặn dũ về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xột, bổ sung - Hs làm bài vào vở BTTV - Hs làm vào vở tăng cường - 1 hs lờn bảng làm - HS nx. - TL - Hs lắng nghe Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TRƯỜNG Tiểu Học tứ liên Tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MễN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 86 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2018 I. MỤC TIấU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tọ̃p buụ̉i sáng chưa làm xong. - Làm mụ̣t sụ́ bài tọ̃p trong Cùng em học Toán. - Đọc diễn cảm bài : Mùa xuõn đờ́n 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng tớnh toỏn, đọc diễn cảm, . 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung cỏc hoạt động dạy học chủ yếu Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức cỏc hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tọ̃p buụ̉i sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiờ́t 2 3. Luyện đọc diễn cảm : Mùa xuõn đờ́n 5.Củng cố, dặn dũ - Hs nào chưa xong bài tọ̃p buụ̉i sáng thì hoàn thành nụ́t bài - Hs làm bài tọ̃p 1,2, 3 - GV nhận xột - Gọi 1 HS đọc cả bài - HD HS đọc diễn cảm bài toàn bài - Gv quan sỏt, giỳp đỡ học sinh – NX. - Gv nhận xột .Dặn dũ về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xột, bổ sung -HS đọc bài - LĐ theo nhúm đụi - 1 số em đọc- Nx - Hs lắng nghe Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TRƯỜNG Tiểu Học tứ liên Tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MễN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 87 Ngày dạy : Thứ sỏu, / . / 2018 I. MỤC TIấU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tọ̃p buụ̉i sáng chưa làm xong. - Làm mụ̣t sụ́ bài tọ̃p trong Cùng em học Toán - Rèn chữ : Mưa bóng mõy 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng tính toán, viờ́t chữ đẹp 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung cỏc hoạt động dạy học chủ yếu Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức cỏc hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tọ̃p buụ̉i sáng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc
Tài liệu liên quan